در حال نمایش 11 نتیجه

نمایش 9 24 36

رک HPA دیواری ۱۲ یونیت عمق ۶۰

نام کالا : رک دیواری 12 یونیت عمق 60 HPA
 • برند : HPA –  اچ پی آسیا
 • تعداد یونیت : 12U
 • نوع استقرار : دیواری یا ایستاده
 • سایز عمق × عرض (میلیمتر) : 600×540
 • ارتفاع : 858 میلی متر

رک HPA دیواری ۹ یونیت عمق ۴۵

ویژگی های رک دیواری 9 یونیت عمق 45 HPA:
 • برند: HPA –  اچ پی آسیا
 • تعداد یونیت: 9U
 • نوع استقرار: دیواری
 • سایز عمق × عرض (میلیمتر): 450×540
 • ارتفاع: 452 میلی متر

رک HPA ایستاده ۱۲ یونیت عمق ۶۰

ویژگی های رک ایستاده 12 یونیت عمق 60 HPA:
 • برند : HPA –  اچ پی آسیا
 • تعداد یونیت : 12U
 • نوع استقرار : ایستاده
 • سایز عمق × عرض (میلیمتر) : 600×575
 • ارتفاع : 585 میلی متر

رک HPA دیواری ۶ یونیت عمق ۴۵

نام کالا : رک دیواری 6 یونیت عمق 45 HPA
 • برند : HPA –  اچ پی آسیا
 • تعداد یونیت : 6U
 • نوع استقرار : دیواری
 • سایز عمق × عرض (میلیمتر) : 450×540
 • ارتفاع : 320 میلی متر

رک HPA ایستاده ۱۷ یونیت

ویژگی‌های رک ایستاده 17 یونیت  HPA:
 • برند : HPA –  اچ پی آسیا
 • تعداد یونیت : 17U
 • نوع استقرار : ایستاده
 • سایز عمق × عرض (میلیمتر) : /800/1000/600×600
 • ارتفاع : 950 میلی متر

رک HPA ایستاده ۲۲ یونیت

نام کالا : رک دیواری 22 یونیت HPA
 • برند : HPA –  اچ پی آسیا
 • تعداد یونیت : 22U
 • نوع استقرار : ایستاده
 • سایز عمق × عرض (میلیمتر) : /800/1000/600×600
 • ارتفاع : 1170 میلی متر

رک HPA ایستاده ۲۷ یونیت

ویژگی‌های رک دیواری 27 یونیت HPA:
 • برند : HPA –  اچ پی آسیا
 • تعداد یونیت : 27U
 • نوع استقرار : ایستاده
 • سایز عمق × عرض (میلیمتر) : /800/1000/600×600
 • ارتفاع : 1392 میلی متر

رک HPA ایستاده ۳۲ یونیت

ویژگی های رک دیواری 32 یونیت  HPA:
 • برند : HPA –  اچ پی آسیا
 • تعداد یونیت : 32U
 • نوع استقرار : ایستاده
 • سایز عمق × عرض (میلیمتر) : /800/1000/600×600
 • ارتفاع : 1615 میلی متر

رک HPA ایستاده ۳۷ یونیت

نام کالا : رک ایستاده 37 یونیت  HPA
 • برند : HPA –  اچ پی آسیا
 • تعداد یونیت : 37U
 • نوع استقرار : ایستاده
 • سایز عمق × عرض (میلیمتر) : /800/1000/600×600
 • ارتفاع : 1837 میلی متر

رک HPA ایستاده ۴۲ یونیت

نام کالا : رک ایستاده 42 یونیت  HPA
 • برند : HPA –  اچ پی آسیا
 • تعداد یونیت : 42U
 • نوع استقرار : ایستاده
 • سایز عمق × عرض (میلیمتر) : /800/1000/600×600
 • ارتفاع : 2060 میلی متر

رک HPA ایستاده ۴۷ یونیت

نام کالا : رک ایستاده 47 یونیت  HPA
 • برند : HPA –  اچ پی آسیا
 • تعداد یونیت : 47U
 • نوع استقرار : ایستاده
 • سایز عمق × عرض (میلیمتر) : /800/1000/600×600
 • ارتفاع : 2283 میلی متر