در حال نمایش 9 نتیجه

نمایش 9 24 36

رک HPI ایستاده ۱۴ یونیت

ویژگی‌های رک ایستاده 14 یونیت  HPI:
 • برند: HPI – اچ پی ای
 • تعداد یونیت: 14U
 • نوع استقرار: ایستاده
 • سایز عمق × عرض (میلیمتر): 800/600×600
 • ارتفاع: 800 میلی‌متر

رک ایستاده HPI مدل ۱۸ یونیت

ویژگی‌های رک ایستاده 18 یونیت  HPI:
 • برند: HPI – اچ پی ای
 • تعداد یونیت: 18U
 • نوع استقرار: ایستاده
 • سایز عمق × عرض (میلی‌متر): 800/600×600
 • ارتفاع: 990 میلی‌متر

رک HPI ایستاده ۲۷ یونیت

ویژگی‌های رک ایستاده 27 یونیت  HPI:
 • برند: HPI – اچ پی ای
 • تعداد یونیت: 27U
 • نوع استقرار: ایستاده
 • سایز عمق × عرض (میلی‌متر): 1000/800/600×600
 • ارتفاع: 1390 میلی‌متر

رک HPI دیواری ۹ یونیت عمق ۴۵ و ۶۰

ویژگی‌های رک HPI دیواری 9 یونیت عمق 45 و 60:
 • برند: HPI – اچ پی ای
 • تعداد یونیت: 9U
 • نوع استقرار: دیواری
 • سایز عمق × عرض (میلی‌متر): 600×600/450
 • ارتفاع: 480 میلی‌متر

رک HPI ایستاده ۲۲ یونیت

ویژگی‌های رک ایستاده 22 یونیت  HPI:
 • برند: HPI – اچ پی ای
 • تعداد یونیت: 22U
 • نوع استقرار: ایستاده
 • سایز عمق × عرض (میلی‌متر): 1000/800/600×600
 • ارتفاع: 1170 میلی‌متر

رک HPI ایستاده ۳۲ یونیت

ویژگی‌های رک ایستاده 32 یونیت  HPI:
 • برند: HPI – اچ پی ای
 • تعداد یونیت: 32U
 • نوع استقرار: ایستاده
 • سایز عمق × عرض (میلی‌متر): 1000/800/600×600
 • ارتفاع: 1610 میلی‌متر

رک HPI ایستاده ۳۷ یونیت

ویژگی‌های رک ایستاده 37 یونیت  HPI:
 • برند: HPI – اچ پی ای
 • تعداد یونیت: 37U
 • نوع استقرار: ایستاده
 • سایز عمق × عرض (میلی‌متر): 1000/800/600×600
 • ارتفاع: 1830 میلی‌متر

رک ایستاده ۴۰ یونیت HPI

ویژگی‌های رک ایستاده 40 یونیت  HPI:
 • برند: HPI – اچ پی ای
 • تعداد یونیت: 40U
 • نوع استقرار: ایستاده
 • سایز عمق × عرض (میلی‌متر): 1000/800/600×600
 • ارتفاع: 1950 میلی‌متر

رک HPI ایستاده ۴۲ یونیت

ویژگی‌های رک ایستاده 42 یونیت  HPI:
 • برند: HPI – اچ پی ای
 • تعداد یونیت: 42U
 • نوع استقرار: ایستاده
 • سایز عمق × عرض (میلی‌متر): 1000/800/600×600
 • ارتفاع: 2060 میلی‌متر