چت سازمانی یا Organization Chat

در بعضی از کسب و کارها تعاملات درون سازمانی از اهمیت ویژه و مهمی برخوردار میباشدو برای اینکه این تعاملات قابل ثبت و پیگیری باشد نیاز است که به صورت مکتوب موجود باشد. از این رو نرم افزارهایی مختص این کار تولید و مورد استفاده قرار گرفته اند. با استفاده از این نرم افزارها درون یک مجموعه و سازمان میتوان کلیه تعاملات بین کاربران و پرسنل را ثبت و ذخیره کرد و همینطور پیوست های فایلی به آنها اضافه کرد

مزایای نرم افزار چت سازمانی شرکت تیلاتل :

 

۱- دارا بودن کنسول مدیریتی بر روی سرور

۲- قابلیت ادغام با Active Directory

۳- امکان ذخیره و جستجوی تاریخچه چت

۴- امکان تعریف گروه و مدیریت کاربران

۵- امکان تعریف سطوح دسترسی

۶- ارسال پاپ آپ و Notification

۷- امکان اشتراک گزاری و کنترل از راه دور

۸- امنیت بالا و سازماندهی شده

۹- و …