تحریم دسترسی کاربران ایرانی به نرم افزار  TeamViewer برداشته شد پشتیبانی VOIP

تحریم دسترسی کاربران ایرانی به نرم افزار  TeamViewer برداشته شد پشتیبانی VOIP

همانطور که می دانید نرم افزار  TeamViewer یک نرم افزار برای اتصال دو رایانه به یکدیگر به منظور تعمیرات یا دسترسی افراد برای آموزش در بستر شبکه اینترنت می باشد. این نرم افزار توسط یک شرکت نرم افزار آلمانی به ابزرا ارائه شد.این نرم افزار در ایران بسیار کاربردی بوده و کاربران زیادی دارد. این شرکت آلمانی  چندی پیش تحریم دسترسی کاربران ایرانی به این نرم افزار را برداشته است و کاربران ایرانی قادر به استفاده از این نرم افزار می باشند.بنابراین شما می توانید وارد اکانت خود شده و از نرم افزار استفاده کنید.