load-balancing در پروتکل EIGRP

در سناریو تصوی زیر بر روی هر سه روتر پروتکل EIGRP راه اندازی شده است. از آن جایی که برای رسیدن به شبکه ۱۷۲.۱۶.۲.۰ از روتر R1 دو راه وجود دارد ، ما قصد داریم راه دوم را نیز جهت ایجاد یک Load-Balance نابرابر به جدول Route روتر R1 اضافه کنیم. البته اگر منظور ما را از Load Balance نا برابر متوجه نشده اید ، نگران نباشید. چرا که با مطالعه این راهنما به مفهوم آن پی خواهید برد.

ایجاد Unequal Load-Balancing برای پروتکل EIGRP در سیسکو

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می شود ، روتر R1 برای رسیدن به شبکه ۱۷۲.۱۶.۲.۰ دو راه دارد. راه اول این است که مستقیم از طریق روتر R2 به این شبکه متصل شود و راه دوم عبور از روتر R3 و سپس روتر R2 است. البته انتظار می رود که هم اکنون روتر R1 مسیر مستقیم را انتخاب نماید. برای اطمینان از این موضوع خروجی دستور show ip route 172.16.2.1 را بر روی روتر R1 در ادامه ملاحظه می فرمایید :

ایجاد Unequal Load-Balancing برای پروتکل EIGRP در سیسکو

همچنین در ابتدا گفتیم که پروتکل EIGRP به طور صحیح در هر سه روتر راه اندازی شده است. بنابراین با دستور show ip eigrp topology نگاهی به توپولوژی فعلی EIGRP خواهید داشت :

ایجاد Unequal Load-Balancing برای پروتکل EIGRP در سیسکو

در توپولوژی مشاهده می شود که EIGRP از وجود هر دو مسیر برای رسیدن به ۱۷۲.۱۶.۲.۱ اطلاع دارد. اما چرا مسیر دوم در جدول Route قرار داده نشده بود؟ بنا به دلایلی روتر تنها مسیر با متریک بهتر ( پایین تر ) را در جدول Route قرار داده است. متریک در تصویر بالا با رنگ زرد در ابتدای سمت چپ پرانتز ها مشخص شده است. در ادامه شما می توانید هر دو مسیر را با وجود اینکه متریک های متفاوتی دارند ( نا برابر ) در جدول Route قرار دهید. به این ترتیب Router می تواند عمل Load Balancing را انجام دهد. به این کار ایجاد Unequal Load Balancing می گویند.

قبل از اینکه به نحوه پیکربندی روتر بپردازید ، بار دیگر به متریک های دو مسیر توجه کنید. متریک های هر دو این مسیر ها به یکدیگر نزدیک هستند. برای مسیر اول این مقدار ۲۱۷۲۴۱۶ و برای مسیر دوم ۲۱۹۸۰۱۶ است.درواقع می توان گفت که متریک مسیر دوم کم تر از دو برابر متریک مسیر اول است! شما می توانید روتر را طوری پیکربندی کنید که در صورت وجود هر مسیر جایگزینی تا ۴ برابر متریک مسیر برتر ، Load Balancing را بین مسیرهای موجود به منظور دست یابی به یک شبکه خاص برقرار کند و همه مسیرها را در جدول Route تزریق نماید. به این مضرب یا مرتبه ( در اینجا ۴ ) مقدار Variance می گویند و نحوه پیکربندی آن به صورت زیر است :

ایجاد Unequal Load-Balancing برای پروتکل EIGRP در سیسکو

اکنون بار دیگر به جدول Route در روتر R1 نگاهی بیاندازید :

ایجاد Unequal Load-Balancing برای پروتکل EIGRP در سیسکو

نتیجه آن که با توجه به قسمت مشخص شده با رنگ زرد در تصویر بالا ، با برقراری Variance ، هر دو مسیر در جدول Route تزریق شده اند.

 

نحوه ی تغییر مسیر EIGRP با استفاده از Delay در روتر سیسکو

همانطور که می دانید که EIGRP یک پروتکل هیبرید است. به این معنا که هم از خواص پروتکل های Distance Vector برخوردار است و هم برخی خواص پروتکل های مسیریابی Link State را دارد. از این رو عوامل مختلفی در تعیین مسیریابی در زمان فعال سازی EIGRP بررسی می شوند. یکی از این موارد ، Delay می باشد که بر روی Cost که از متریک های EIGRP است تاثیر می گذارد. در این مقاله در قالب یک سناریو کاملا عملی و واقعی به شما نشان خواهیم داد که چطور می توانیم تنها با تغییر مقدار Delay بر روی یک اینترفیس ، مسیر روتینگ را تغییر دهیم. به این کار در اصطلاح فنی EIGRP Route Tuning گفته می شود.

سناریوی تصویر زیر را در نظر بگیرید که در آن بر روی همه روتر ها پروتکل EIGRP راه اندازی شده است.

به نظر شما ، اگر مقدار Delay برای تمام اینترفیس ها مقدار پیش فرض باشد ، روتر R1 برای رسیدن به ۱۷۲.۱۶.۳.۱ از کدام مسیر استفاده می نماید؟

برای رسیدن به پاسخ این سوال دستور show ip route 172.16.3.1 را بر روی روتر R1  اجرا می نماییم.

تغییر مسیر EIGRP با استفاده از Delay – EIGRP Route Tuning 2

همان طور که مشاهده می کنید ، در خروجی این دستور مشخص است که آی پی اینترفیس S0/0/0 روتر R3 به عنوان Next Hop تعیین شده است. به این معنا که برای رسیدن به ۱۷۲.۱۶.۳.۱ بسته تحویل روتر R3 می شود.

مقدار Delay تعیین شده برای اینترفیس های سریال  تمامی روترها ۲۰۰۰۰  میکروثانیه و برای اینترفیس های گیگابیت ۱۰۰ تعیین شده است. ( این مقادیر در سیسکو Default هستند ) ما در اینجا قصد داریم که با افزایش Delay در اینترفیس سریال S0/0/1 روتر R1 کاری کنیم که متریک EIGRP برای مسیر مستقیم از R1 به سمت R3 بیش تر از مسیر غیر مستقیم از R1 به R2 و سپس به R3 شود.

به این منظور وارد محیط پیکربندی روتر R1 شده و اینترفیس S0/0/1 را انتخاب کنید. سپس با دستور delay 5000 مقدار Delay را تا ۵۰۰۰۰ میکروثانیه افزایش دهید.

تغییر مسیر EIGRP با استفاده از Delay – EIGRP Route Tuning 2

دقت داشته باشید که اگرچه در زمان اجرای دستور show interfaces مقدار Delay بر اساس میکروثانیه نمایش داده می شود ، اما برای تغییر آن بایستی آن را به صورت ۱۰ برابر میکروثانیه بنویسید. برای مثال ۵۰۰۰ ضرب در ده برابر میکروثانیه برابر است با ۵۰ هزار میکروثانیه. که در زیر خروجی دستور show interfaces را برای اینترفیس S0/0/1 مشاهده می کنید :

تغییر مسیر EIGRP با استفاده از Delay – EIGRP Route Tuning 2

اکنون به تصویر اول که شماتیک کلی سناریو می باشد مراجعه نمایید. به نظر شما با توجه به اینکه به جز اینترفیس S0/0/1 از روتر R1 بقیه اینترفیس های سریال در سناریو تاخیر پیش فرض ۲۰ هزار میکروثانیه را دارا هستند ، کدام مسیر به سمت شبکه ۱۷۲.۱۶.۳.۰/۲۴ تاخیر بیش تری دارد؟

تاخیر در مسیر مستقیم : اکنون Delay برای اینترفیس S0/0/1 برابر با ۵۰ هزار و برای اینترفیس Gi0/0 روتر R3 قابل چشم پوشی است. بنابراین کل تاخیر را در مسیر مستقیم به سمت R3 برابر ۵۰ هزار در نظر بگیرید.

تاخیر در مسیر غیر مستقیم : اگر بسته بخواهد ابتدا به روتر R2 و سپس به روتر R3 ارسال شود در روتر R1 از اینترفیس S0/0/0 و در روتر R2 از S0/0/0 خارج می شود که هر دو دارای تاخیر پیش فرض ۲۰ هزار میکروثانیه هستند. همچنین مانند قبل تاخیر اینترفیس خروجی گیگابیت در روتر R3 ناچیز و قابل چشم پوشی است.

با توجه به دو پاراگراف بالا تاخیر مسیر مستقیم ۵۰ هزار و مسیر غیرمستقیم ۴۰ هزار است. بنابراین مسیر غیر مستقیم متریک برتر را خواهد داشت. ( چرا که از دید EIGRP تاخیر کم تری دارد! ) برای آزمودن درستی فرضیه مان ، یک بار دیگر دستور show ip route 172.16.3.1 را بر روی روتر R1 اجرا کنید.

تغییر مسیر EIGRP با استفاده از Delay – EIGRP Route Tuning 2

مانند تصویر مشاهده می کنید که مسیر قبلی تغییر یافته است و اکنون برای رسیدن به روتر R3 بسته ها ابتدا باید از روتر R2 عبور کنند.

 

نحوه ی کانفیگ EIGRP برای IPv6 در اینترفیس های سریال روترهای سیسکو

EIGRP برای IPv6 بر روی اینترفیس راه اندازی می شود. بنابراین تمرکز اصلی بر روی نحوه پیاده سازی یا درواقع ساز و کار EIGRP بین اینترفیس های سریال در دو روتر متصل به هم می باشد. این نکته که EIGRP برای IPv6 نیاز به فعال سازی بر روی اینترفیس دارد به حدی اهمیت دارد ، که از آن به روش های مختلف و به دفعات سوال مطرح شده است.

سناریوی زیر را در نظر بگیرید :

در تصویر بالا ، آدرس های آی پی ورژن ۶ بر روی تمام روترها و کامپیوتر ها به صورت صحیح پیکربندی شده است. همچنین EIGRP برای IPv6  از قبل بر روی روتر R2 راه اندازی شده و Autonomous System آن برابر با ۱۰ است. قصد ما این است که این پروتکل را بر روی اینترفیس های روتر R1 نیز فعال کنیم. به این منظور و برای درک بهتر از شرایط سناریو ابتدا بخشی از خروجی دستور show ipv6 interface را بر روی روتر R2 به شما نمایش می دهیم :

راه اندازی EIGRP برای IPv6 در اینترفیس سریال روترهای سیسکو

مشاهده می کنید که آدرس Link-Local که با FE80 آغاز می شود و همچنین آدرس Global unicast address فعال هستند.( این آی پی ها بر روی اینترفیس گیگابیت نیز به همین منوال فعال هستند )

حال بخشی از خروجی این دستور را در روتر R1 مشاهده کنید :  ( با نمایش این آدرس ها به دنبال بیان نکته مهمی درباره رفتار EIGRP برای IPv6 هستم که در ادامه ذکر خواهد شد )

راه اندازی EIGRP برای IPv6 در اینترفیس سریال روترهای سیسکو

جهت پیکربندی EIGRP وارد وضعیت Global Configuration شوید :

راه اندازی EIGRP برای IPv6 در اینترفیس سریال روترهای سیسکو

در وضعیت Global Configuration روتر با دستور ipv6 router eigrp 10 به روتر اعلام می کنیدکه قصد پیکربندی اینترفیس ها برای عضویت در Autonomous Number 10 پروتکل EIGRP را دارید. سپس به ترتیب وارد محیط پیکربندی اینترفیس های مورد نظرتان شده و با کامند ipv6 eigrp 10 این پروتکل مسیریابی را برای اینترفیس ها فعال کنید.

اما نکته مهم این است که بر اساس خروجی دستور show ipv6 interface اینترفیس های سریال متصل به هم دارای آی پی در یک ساب نت مشترک نیستند ! از این رو ، آیا انتظار می رود که در حال حاضر همسایگی EIGRP شکل گرفته باشد یا چنین چیزی امکان پذیر نیست؟! برای پاسخ به این سوال خروجی دستور show ipv6 eigrp neighbors را در ادامه بررسی کنید :

راه اندازی EIGRP برای IPv6 در اینترفیس سریال روترهای سیسکو

علی رغم اینکه آدرس های آی پی در یک ساب نت نبودند ، اما همسایگی شکل گرفته است. این یکی از تفاوت های اصلی EIGRP با EIGRP for IPv6 است. دلیل چنین عملکردی نیز استفاده از آدرس Link-Local برای ایجاد همسایگی به جای آدرس Global Unicast می باشد.

تنظیمات IPV6 بر روی تجهیزات سیسکو

 

در این  مقاله قصد داریم شما را با تنظیمات آی پی ورژن ۶ بر روی تجهیزات سیسکو ، آشنا کنیم  با ما همراه باشید:

سناریوی تصویر زیر را در نظر بگیرید :

آی پی ورژن 6 در سیسکو

فرض کنید طراح شبکه بالا با ارائه این شماتیک از شما خواسته است که آی پی های ورژن ۶ را بر روی اینترفیس های روتر R1 پیکربندی نمایید. ( IPv4 پیش از این پیکربندی شده است )

به این منظور به روتر متصل شده و پس از ورود به محیط Configure Terminal وارد وضعیت پیکربندی اینترفیس Gi0/0 شوید. در اینجا برای پیکربندی یک آی پی ورژن ۶ کافی ست که به جای دستور ip address از دستور ipv6 address استفاده نمایید. به تصویر دقت کنید :

آی پی ورژن 6 در سیسکو

ذکر چند نکته در این جا حائز اهمیت است. موضوع اول اینکه ذکر Prefix که معادل ساب نت در آی پی ورژن ۴ است را فراموش نکنید. همان طور که مشاهده می کنید در شماتیک سناریو آی پی ورژن ۶ به همراه پرفیکس آن که در این جا ۶۴ می باشد قید شده است. این بدان معنا است که ۶۴ بیت ابتدایی آدرس مشخص کننده Prefix هستند و بنابراین تمام آی پی های دیگری که با Prefix یکسان آغاز می شوند ، در همان ساب نت قرار دارند.

موضوع دوم اینکه علامت :: به معنای وجود چندین کوآرتت از آی پی به صورت بیت های صفر ۴ تایی پشت سر هم است. یعنی به جای این علامت تا زمانی که ۱۲۸ بیت آدرس کامل شود باید صفر در نظر گرفته شود. در این مثال ، علامت :: معادل ۱۲ صفر یا ۳ کوآرتت ۴ تایی از بیت های صفر است. بنابراین آدرس خلاصه نشده به شکل زیر خواهد بود :

۳۰۰۱:۰۰۰۰:۰۱۷۲:۰۰۲۱:۰۰۰۰:۰۰۰۰:۰۰۰۰:۰۰۰۱

حال اگر از شما پرسیده شود Subnet Number شبکه ای که آی پی Set شده بر روی اینترفیس S0/0/0 چیست ، پاسخ درست چیست؟ از آن جا که هر کوآرتت برابر با ۱۶ بیت است و Prefix این آی پی نیز ۶۴ می باشد ( ۶۴ تقسیم بر ۱۶ برابر است با ۴ ) بنابراین ۴ کوآرتت مربوط به Subnet است و برای تعیین Subnet Number بقیه بیت ها برابر با صفر خواهند بود. ( حتی بیت آخر ) و به این صورت Subnet Number را می نویسند :

۳۰۰۱:۰:۱۷۲:۳۰::/۶۴

همچنین Subnet Number شبکه متصل به اینترفیس Gi0/0 برابر است با

۳۰۰۱:۰:۱۷۲:۳۰::/۶۴ 

نکته : در هر آدرس آی پی  ورژن ۶ تنها یک بار امکان خلاصه سازی صفرها با استفاده از علامت :: وجود دارد.

اکنون که IPv6 را بر روی اینترفیس ها پیکربندی کردیم ، بد نیست نگاهی داشته باشیم به خروجی دستور show ipv6 interface brief که جهت مشاهده خلاصه تنظیمات IPv6 اینترفیس ها به کار می رود :

آی پی ورژن 6 در سیسکو

علی رغم اینکه ما در مرحله قبل تنها یک آی پی به ازای هر اینترفیس اضافه کردیم ، اما در خروجی دستور بالا به هر اینترفیس دو آی پی تعلق گرفته است. آی پی دوم که با FE80 آغاز می شود ، همان IP های مشهور به Link Local Addresses می باشند. در مقاله های بعدی تک تیک و در ویدیو های یوتیوب درباره کارایی این نوع از آدرس ها بیش تر صحبت خواهیم کرد. به عنوان حسن ختام مقاله مقدماتی IPv6 در سیسکو نگاه کوتاهی خواهیم داشت به جدول Routing مربوط به آی پی ورژن ۶ که با کامند show ipv6 route قابل مشاهده است :

آی پی ورژن 6 در سیسکو

درباره Subnet Number نیز می دانید که چرا در انتهای خط Route های Connected علامت :: وجود دارد. اما درباره Prefix برابر با ۱۲۸ باید گفت که زمانی از این پرفیکس استفاده می شود که منظور و مقصود ما یک Host و یا Node خاص است.

سیسکو سیلیکون و روتر

سیسکو سیلیکون و روتر

سیسکو سیلیکون ، نرم افزار و اپتیک جدیدی  که در مراسمی در سانفرانسیسکو هدف قرار گرفت را ارائه کرد و در طی آن از استراتژی شبکه “اینترنت برای آینده” پرده برداشت.

این استراتژی در حوالی Cisco Silicon One، یک معماری سیلیکونی قابل برنامه ریزی جدید است که فروشنده ادعا می کند می تواند در هر نقطه از شبکه خدمت کند و از هر نوع شکل استفاده کند. همچنین در این رویداد ، سیسکو از روتر ساخته شده بر روی Silicon One و یک سیستم عامل جدید رونمایی کرد.

چاک رابینز مدیر عامل شرکت گفت ، پلتفرم جدید روتر سیسکو 8000 با هدف کمک به ارائه دهندگان خدمات برای کاهش هزینه های ساخت و بهره برداری از شبکه های در مقیاس اینترنت ،  به ویژه در هنگام تهیه اپراتورهای گسترده 5G که در سال 2020 مورد توجه قرار می گیرد ، می شود. رابینز گفت ، ” فن آوری که ما امروز مطرح کردیم ، 5G را قادر می سازد  تا پتانسیل مورد بحث در مورد شش یا هفت سال گذشته را درک کند .”  رابینز اظهار داشت كه سیسكو در طی 5 سال گذشته تقریباً 1 میلیارد دلار برای توسعه فناوری جدید هزینه كرده است.

استراتژی اینترنت برای آینده آینده سیسکو به دنبال کاهش  فروش ارائه دهندگان خدمات-  این سرویس درآمد ارائه دهنده خدمات این شرکت در جدیدترین سه ماهه درآمد 13 درصد نسبت به سال گذشته را کاهش داد است. Zeus Kerravala ، تحلیلگر اصلی ZK Research گفت: معماری و بستر جدید سیلیکون باید به این مسئله کمک کرده باشد.

وی گفت: “خوب است که سیسکو روی این بازار متمرکز شود.” “آنها در پنج سال آینده پلت فرم ارائه دهنده خدمات جدیدی نداشته اند ، و عادلانه است که بگوییم آنها عقب افتاده اند.”

 

اما روتر جدید باید به اپراتورها کمک کند تا از ساخت باند 5G خود ، از مشکلات پهنای باند که با 4G LTE تجربه کرده اند ، جلوگیری کنند. وی اضافه کرد: سرمایه گذاری سیسکو در فناوری نوری نیز نقش اساسی را در پیشبرد آن ایفا خواهد کرد. وی گفت: “اپتیک یکپارچه درنهایت عادی خواهد بود. “اگر امروز در فضای ارائه دهنده خدمات قرار دارید و صاحب اپتیک خود نیستید ، می خواهید به دنبال آن در بیرون باشید. ”

 

سیسکو ادعا می کند که Silicon One اولین سیلیکون مسیریابی است که  10 Tb/s را تنها با یک ASIC جدا می کند و دو برابر پهنای باند شبکه را در یک واحد ASIC از هر سیلیکون مسیریابی دیگر فراهم می کند. سیسکو می گوید: همچنین بسته های بیشتری در ثانیه نسبت به هر سیلیکون قابل برنامه ریزی دیگر ارائه می کند. این پلتفرم دارای بافر عمیق است و فروشنده ادعا می کند که سیلیکون مسیریابی همان سطح پهنای باند و کارآیی انرژی با عملکرد سیلیکون را فراهم می کند – و نوید می دهد حتی عملکرد سریعتر در آینده نیز دارد.

یک مطالعه توسط ACG Research نشان داد که روتر سری 8000 ، همراه با نرم افزار اتوماسیون شبکه Crosswork سیسکو ، یک هزینه کل 5 ساله 87٪  پس انداز مالکیت در مقایسه با روترهای نسل اول و 66٪ پس انداز نسبت به روترهای نسل دوم دارد.

سیسکو با Google Cloud برای توسعه سیلیکون جدید همکاری کرده و سیسکو گفته است که از ماه اکتبر ارسال این پلتفرم به مشتریان اولیه را آغاز کرد. STC ، ارائه دهنده خدمات مخابراتی در خاورمیانه و شمال آفریقا ، اولین مشتری است که روترهای سری 8000 را مستقر می کند. این پلتفرم همچنین در ارتباط با Comcast و NTT ارتباطات است.

سیسکو همچنین با فیس بوک و مایکروسافت همکاری داشته و علاوه بر اجرای سیستم عامل شخصی سیسکو ، پلتفرم مسیریابی جدید از SONiC و ​​SAI نیز پشتیبانی خواهد کرد.

ستون سوم راهبرد اینترنت سیسکو برای آینده ، بر فناوری نوری آن متمرکز است.

 

با افزایش نرخ پورت از 100G به 400G و فراتر از آن ، اپتیک به بخش بیشتری از هزینه ساخت و بهره برداری از زیرساخت های اینترنت تبدیل می شود. بیل گارتنر ، SVP و GM از گروه سیستمهای نوری و اپتیک سیسکو گفت: “ما باید روی اپتیک سرمایه گذاری کنیم.” “ما نمی توانیم 70٪ هزینه را نادیده بگیریم.”

 

سیسکو با دستیابی به CoreOptics در سال 2010 سرمایه گذاری در فناوری نوری را آغاز کرد. دو سال بعد ، این شرکت یک شرکت نوری دیگر به نام Lightwire را خریداری کرد. سپس در اواخر سال 2018، Luxtera را به دست آورد و اخیراً 2.6 میلیارد دلار برای Acacia در معامله ای که انتظار می رود تا پایان سال بسته شود ، پرداخت کرد.

برای پرداختن به اقتصاد نوری ، سیسکو می گوید اطمینان حاصل می کند که با افزایش نرخ پورت روتر و سوئیچ ، اپتیک های آن  استانداردهای قابلیت اطمینان و کیفیت صنعت را رعایت می کند. همچنین متعهد شد كه اپتیك آن در Cisco ، win box و میزبان فروشندگان شخص ثالث کار كند.

 

Cisco Routers Power Telia Carrier 400GbE Network

 

Telia Carrier مستقر در سوئد یک شبکه اترنت 400 گیگابیتی (GbE) را که مبتنی بر بستر مسیریابی ابری سیسکو است ، راه اندازی کرده است. این شبکه به شبکه جهانی ستون فقرات Telia که به 120 کشور می رسد قدرت می دهد.

این شبکه از روترهای سری NCS5500 سیسکو استفاده می کند ، که اولین بار در اواسط سال 2015 رونمایی شد. این پلتفرم در ابتدا برای پشتیبانی از 100GbE در هر پورت برای تجمیع شبکه گسترده (WAN) توسعه داده شد. سیسکو سال گذشته قابلیت های 400GbE را به سیستم عامل اضافه کرد. Telia سال گذشته بیش از 10000 درگاه 100GbE جدید با استفاده از بستر سیسکو نصب کرد.

کوین وولن وبر ، مدیر شبکه های اینترنتی برای مشاغل ارائه دهنده خدمات سیسکو ، در ایمیلی به SDxCentral توضیح داد که Telia Carrier نخستین مشتری است که برای روترها کارتهای جدید خط با قابلیت 400GbE سفارش داده و دریافت کرده است. وی خاطرنشان كرد: “Telia Carrier قادر است سیستمهای موجود خود را ارتقا بخشد و در حالی كه هنوز از كارت و سرمایه گذاریهای موجود استفاده می كند ، برای انتقال به [400GbE] آماده شود.”

Telia Carrier یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به غول مخابراتی Telia است. مدیر عامل شرکت Telia Carrier Staffan Göjeryd در بیانیه ای خاطرنشان کرد: تلاش های استانداردسازی اخیر در مورد سیستم عامل های 400G برای “مختل کردن بازار شبکه نوری” انجام شده است. IEEE استانداردهای 400GbE را در اوایل سال 2018 منتشر کرد.

Wollenweber گفت که بروزرسانی این پلتفرم با پلتفرم اخیر روتر سری 8000 سیسکو  به خوبی راه اندازی شده است. این بستر در اواخر سال گذشته به عنوان بخشی از استراتژی فناوری جسورانه سیسکو “اینترنت برای آینده” رونمایی شد. این سیستم عامل از معماری قابل برنامه ریزی Cisco’s Silicon One و سیستم عامل جدید استفاده می کند.

سیسکو و فناوری جنگلهای هوشمند

جنگلها با فناوری حسگر دقیق تر می شوند

 

شبکه ای از جنگل های ایالات متحده ، از طریق فناوری IoE ، به محققان امکان می دهد وضعیت اکوسیستم ها را در زمان واقعی مطالعه کنند.

تحقیقات جنگلداری معمولاً وقتی به Big Apple فکر می کنید به ذهن خطور نمی کند. اما پارک آبی 635 هکتاری Alley Pond Park در نیویورک یکی از جدیدترین مناطقی است که به عنوان بخشی از شبکه ای از سایتهای تحقیقاتی در ایالات متحده با نام Smart Forests ساخته شده است.

مجهز به فناوری (IoE)است و  هدف از  ان مطالعه وضعیت اکوسیستم ها در زمان واقعی است.

هدف: استفاده از داده ها برای سالم تر ساختن جنگل های شهری و  روستایی آنها و  استفاده از اثرات تغییرات آب و هوایی.

 

لیندسی رستاد  که ابتکار عمل جنگل هوشمند را اجرا می کند ، و کسی که در هابارد بروک مستقر است ، می گوید: “ما می خواهیم دقیقه به دقیقهاز  سلامت جنگل هایمان باخبر شویم. جنگل های هوشمند فرصت های تحول آمیز را برای درک بهتر نبض فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی هر دو اکوسیستم های زمینی و آبی فراهم می کند.

همچنین ببینید: سنجش زمین لرزه ها و آتش سوزی جنگل

 

USFS ده ها سال است که در سایت های جنگلی در سراسر کشور تحقیقاتی انجام داده و همه چیز را از دمای هوا و خاک تا تابش خورشیدی اندازه گیری و نظارت می کند. اما این داده ها بیشتر به صورت دستی جمع آوری شده اند.

 

اکنون ، USFS بیشترین پیشرفت ها و کاهش هزینه ها را در فناوری حسگر و ارتباطات بی سیم به کار می برد تا همه این موارد را تغییر دهد. از حدود یک سال پیش ، شروع به ساختن شبکه ای از سایت ها کرد که می توانند شرایط محیطی را نه فقط به محققان بلکه به عموم مردم نیز ارتباط دهند. سیستم های مبتنی بر سنسور اندازه گیری های زمان واقعی را انجام می دهند و همراه با مطالعات میدانی سنتی و سوابق طولانی مدت از الگوهای و فرآیندها ، به محققان اجازه می دهد تا به سرعت تغییرات محیطی را رصد و پاسخ دهند.

چگونه کار می کند؟ سنسورها داده های با وضوح بالا را بصورت بی سیم یا از طریق شبکه تلفن همراه به پورتال وب متمرکز ردیابی و تحویل می دهند. وب کم نیز برای گرفتن عکس وجود دارد. دانشمندان سپس داده ها را برای تحقیق تجزیه و تحلیل می کنند. علاوه بر این ، آنها می توانند از تکنیک های تجسم داده برای استفاده بیشتر از اطلاعات استفاده کنند.

 

همچنین مشاهده کنید: IOE با آب ملاقات می کند

 

به گزارش رستاد ، سایت های مختلف بسته به شرایط خاص محیطی ، از حسگرهای مختلف استفاده می کنند. به عنوان مثال ممکن است سنسورهایی وجود داشته باشد که برای اندازه گیری رشد آنها به درختان می رسد. همچنین ممکن است برای ردیابی از حضور و عدم وجود گونه های در معرض خطر از وب کم و سنسور استفاده کند.

 

در مورد آلی پاند ، که دومین پارک بزرگ کوئینز است ، یکی از پنج ولسوالی شهر نیویورک ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا جنگل های شهری می توانند به عنوان سیستم هشدار اولیه برای سایر مناطق استفاده شوند.

ریچ هالت ، اکولوژیست تحقیقاتی که ریاست ایستگاه میدانی شهری نیویورک را بر عهده دارد ، گفت: درک تغییرات در جنگل های شهری ممکن است به محققان اجازه دهد تا از منحنی جلو بمانند زیرا افزایش توسعه در مکانهای برون شهری فشارهای مشابهی را به جنگلهای آن مناطق وارد می کند.

بعلاوه ، جنگلهای شهری می توانند مهار مهمی در وقایع مانند سیل و آلودگی آب ایجاد کنند. هالت می گوید: “به طور سنتی این جنگل ها تا حد زیادی نادیده گرفته می شدند.” “اما اکنون علاقه زیادی به اکوسیستم های شهری و فضای سبز وجود دارد.”

شاید یک سال دیگر طول بکشد تا تمام 11 سایت ضبط شده بخشی از شبکه باشند تا آنلاین شوند. پس از تهیه داده ها به صورت گسترده در وب ، مدارس و سایر محققان علمی نیز قادر به استفاده از آن خواهند بود. علاوه بر این ، “راداد می گوید:” دنیایی از برنامه ها برای مهار داده ها ایجاد شده است. ” یک مثال: برنامه ای متناسب با نیاز باغداران. علاوه بر این ، با دسترسی به انواع جدیدی از سنسور ، محققان می توانند آنها را به شبکه اضافه کنند. سرانجام ، راداد امیدوار است که دهها سایت در سطح کشور را در بر بگیرد.

 

 

برای پشتیانی شبکه و پشتیبانی voip با شرکت تیلاتل در تماس باشید.