دایورت کردن تماس های شرکت بر روی موبایل

دایورت کردن تماس های شرکت بر روی موبایل اینترنتی

در خطوط اینترنتی شما این قابلیت را دارید که خطوط شرکت خود را بر روی موبایل دایورت کنید. این عمل بدین صورت است که ابتدا تماس گیرنده با شرکت تماس خواهد گرفت و بعد پخش صدای IVR (منشی گویا) و انتخاب داخلی مورد نظر توسط تماس گیرنده تماس به موبایل شما متصل خواهد شد.

 

 

این قابلیت مورد نیاز برای مدیران پر تحرک و فعال می باشد .بنابراین اگرشما باید در هر لحظه پاسخگوی مشتریان خود باشید این قابلین برای شما بسیار کارا و کاربردی خواهد بود.

یکی دیگر از قابلیتهای خطوط اینترنتی این است که منشی نیز می تواند تماس هار را بر روی موبایل شما  divert  کند.بدین صورت که در صورتی که شما دارای تماسی در شرکت بودید و خود در شرکت نبودید منشی می تواند این تماس را به موبایل شما وصل کند.

خطوط تلفن اینترنتی قابلیت دو تماس همزمان را دارد به همین دلیل شما می توانید از عمل دایورت استفاده کنید بدین صورت که هنگامی که شخصی با شرکت تماس گرفت با استفاده از خط ثابت دوم شما قادر هستید تا تماس را به موبایل انتقال دهید.دایورت کردن تماس های شرکت بر روی موبایل

قابلیتهای دیگر خطوط ثابت اینترنتی عبارتند از :

1- انتقال تماس

2- ضبط مکالمات

3- گزارش گیری لحظه ای

4- گزارشات تماس

5- امکان ارسال پیامک پس از پایان تماس دایورت کردن تماس های شرکت بر روی موبایل

هر خط تلفن اینترنتی شامل دو تماس همزمان و به صورت شارژ ارایه میشود که می توان با خرید بسته های 10 – 20 – 50 هزار تومانی به بیرون از شرکت دایورت انتقال تماس کرد.

 

برای پشتیانی شبکه و پشتیبانی voip با شرکت تیلاتل در تماس باشید.