معرفی آدرس IP

معرفی آدرس IP که مخفف عبارت Internet Protocol Address می باشددر واقع یک حکم کد شناسایی را برای تمامی دستگاهها در یک شبکه جهانی و یا شبکه داخلی را دارد و هر دستگاهی در شبکه یک آدرس IP منحصر به فرد دارد که توسط آن در شبکه شناخته خواهد شد.آدرس IP از 12 رقم به صورت  XXX . XXX . XXX . XXX  تشکیل شده است.

IP و ویپ

در این قسمت از مقاله می خواهیم به رابطه بین IP و سیستم تلفنی ویپ بپردازیم.

همانطور که می دانید تمامی تنظیمات مربوط به سیستم ویپ بر روی سروری که بر روی شبکه محلی شما واقع است، انجام خواهد گرفت.سیستم ویپ شما بدین صورت کار می کند که ابتدا خطوط شهری وارد گیتوی  شده و توسط گیتوی خطوط انالوگ به دیجیتال شبکه تقسیم خواهد شد و سپس وارد شبکه داخلی شما می شود. بعد از اینکه این خطوط وارد شبکه داخلی شما شد صوت  تلفن گویا یا IVR توسط مرکز تلفن ویپ برای تماس گیرنده پخش می شود و سپس به داخلی مورد نظر منتقل می شود که این انتقال بر روی شبکه شما صورت خواهد گرفت. تلفنهای ویپ نیز به شبکه داخلی شما متصل خواهند شد.

از انجایی که تمامی قطعات مربوط به سیستم ویپ بر روی شبکه شما واقع می باشند بنابراین شما باید دارای آدرس IP باشید تا بتوانید ارتباط را در ویپ برقرار کنید.همانطور که می دانید در سیستم های تلفنی نوین دیگر نیاز به کابل  کشی برای برقراری ارتباط بین دو شخص نمی باشد و این کا در شبکه و با استفاده از آدرس IP انجام خواهد پذیرفتو در واقع با استفاده از آدرس IP ارتباط بین قطعات در شبکه شما برقرار خواهد شد و این ارتباط از نوع ارتباط دیجیتال خواهد بود.