ATS در دیتا استور در ساختار مجازی سازی

ATS در دیتا استور در ساختار مجازی سازی

 

فایل سیستم ذخیره سازی در vmware دارای نام vmfs می باشد بنابراین پارتیشن بندی دیتا استورها بوسیله این فایل امکان پذیر می شود همچنین ذخیره سازی دیسک های مجازی ماشین های مجازی(vmdk) بر وی این ساختار می باشد.بنابراین همزمان چندین سرور به این فایل دسترسی خواهد داشت که همین امر طراحی این فایل بصورت ساختار کلاسترینگ را نشان می دهد.سرورها می توانند بر روی این فایل عملیات مربوط به خواندن و نوشتن را انجام دهند. این فایل دارای مکانیزمی با نام on-disk-locking  بوده که کاری که این مکانیزم انجام می دهد این است که از عدم تغییر متادیتا و فایلهای ساختار vmfs  اطمینان حاصل کند.ATS در دیتا استور در ساختار مجازی سازی

دیتا استور vmfs

 

در صورتی که در متادیتای فایلها در این ساختار تغییر بوجود آید (مانند:روشن خاموش شدن vm، ایجاد یک vm از روی template، عملیاتvmotion و … )مکانیزم

(ATS (Atomic Test & Set به lock کردن محدوده ی مربوط به متادیتای مربوطه پرداخته و بدین صورت امکان تغییر متادیتا در آن وحد توسط هاست ها وجود نخواهد داشت.انجام این کار باعث تضمین هم یکپارچگی دیتای آن فایل در ساختار vmfs  خواهد شد.عملکرد ATS   بدین صورت است که تنها به lock کردن سکتورهای محدوده فایل مربوطه خواهد پرداخت و کل فضای ذخیره  سازی را lock  نخواهد کرد. اما در ورژن های قدیمی تر ATS  که دارای نام scsi reservation می باشد کل فضای ذخیره سازی به مدت کوتاهی قفل خواهد شد که باعث می شود کارایی را پایین بیاورد و بر روی آن تاثیر منفی گذارد.به ATS به اصطلاح hardware-assisted locking نیز گفته می شود. در شکل زیر  عملکرد الگوریتم ATS را مشاهده می کنید:ATS در دیتا استور در ساختار مجازی سازی

 

 

یکی دیگر از کاربردهای ATS این است که هر هاست یا سرور esxi  برای اعلام زنده بودن خود روی ساختار vmfs منطقه مربوط به خود را که  heartbeat slot نام دارد را بصورت پریودیک آپدیت میکند.این محدوده  یک سکتور بوده و در partition table مربوط به دیتا استور جای خواهد گرفت.در واقع کاری که انجام می شود این است که دستور ATS در محدوده ی زمانی متوالی مشخص شده برای آپدیت به این محدوده فرستاده خواهد شد. پشتیبانی از قابلیت ATS باید بوسیله تجهیزات ذخیره سازی یا arraye موجود در شبکه  صورت گیرد و برای اینکه از این موضوع اطمینان حاصل کنید باید به اجرای دستور زیر در سرور esxi بپردازید:ATS در دیتا استور در ساختار مجازی سازی

   esxcli storage core device vaai status get

خروجی دستور بالا در زیر نشان داده شده است :

 

در صورتی که خواهان روشن کردن یک ماشین مجازی بر روی چندین سزرور می باشد نمی توانید از الگوریتم ATS  استفاده کنید زیرا این الگوریتم نخواهد توانست این اجازه را به شما بدهد.

 

برای پشتیانی شبکه و پشتیبانی voip با شرکت تیلاتل در تماس باشید.