نحوه ی اتصال مرکز تلفن ویپ به مراکز تلفن دیگر

نکته: بدلیل استفاده زیاد از مراکز تلفنی و سانترال های پاناسونیک در این مقاله ما مراکز تلفنی را با نام پاناسونیک و سرورهای ویپ را سیموتل می نامیم. طبیعتا هر نوع سرور ویپ و یا هر مرکز تلفن TDM می تواند از این متود بهره گیری نماید.

در سانترال های پاناسونیک به دلیل ساختار از پیش تعریف شده در صورت نیاز به امکانات بیشتر باید قابلیت اتصال به سیستم سیموتل را ایجاد نماییم تا همزمان هم از امکانات ویژه و جدید سیموتل استفاده شود و هم بتواند به مشترکین قدیمی خود خدمات ارائه دهد تا هزینه پروژه در کمترین حالت برای کارفرما ایجاد نماییم همچنین از تلفن های مخصوص سانترال که هم اکنون در حال استفاده هستند امکان استفاده باشد.

به عنوان مثال در صورتی که در پروژه نیاز به دور کاری باشد و از طرفی عدم امکان آن بر روی پاناسونیک باید از اتصال و اینگریشن بین پاناسونیک و سیموتل بهره برد. برای این منظور به متودهای زیر این امکان به وجود می آید.

نکته: روش ها از ضعیف به قوی می باشد. (اولین متود ضعیف ترین و آخرین متود قوی ترین می باشد)

متود اول: اتصال با FXS به پورت های CO پاناسونیک :در این روش یک FXS به پورت CO پاناسونیک متصل میشود.

بررسی تماس ها:

 تماس های خروجی از سمت سیموتل به پاناسونیک:

همانطور که در شکل قابل مشاهده است تمام تماس هایی که از طرف سیموتل به پاناسونیک وارد میشود مانند تماس هایی است که از طرف مخابرات وارد می‌شود. به عنوان مثال در صورتی که الگوی تماس ورودی روی پاناسونیک IVR ( منوی منشی دیجیتال) باشد تماس هایی که از طرف سیموتل به طرف پاناسونیک به عنوان داخلی گرفته می شود با IVR روبرو می شود.

تماس خروجی از سمت پاناسونیک به سیموتل:

در این حالت خروجی از پاناسونیک مانند آزاد کردن خطوط شهری است به عنوان مثال در صورتی که CO اول با ۹ و CO دوم با ۸ آزاد می شود و خط متصل به FXS به CO دوم متصل باشد باید کلید ۸ قبل از شماره گیری داخلی های سیموتل گرفته شود.

نکته: با توجه به اتصال خطوط شهری به سیموتل و یا پاناسونیک جهت تماس ها تغییر می کند.

اتصال ویپ به سانترال

نکته: ظرفیت ارتباطی بین پاناسونیک و سیموتل و به ظرفیت پورتهای FXS وابسته میباشد.

متد دوم:

اتصال FXO به پورت های Jack پاناسونیک: در این متود چند داخلی از پاناسونیک (Jack)  به FXS متصل میشود.

تماس خروجی از سیموتل به پاناسونیک: در این حالت به سادگی تماسهای خروجی به پاناسونیک وارد می‌شود در صورتی که داخلی باشد به سمت داخلی های هدایت شده و در صورتی که تماس به PSTN یا PLMN باشد با الگوی از پیش تعریف شده پاناسونیک به سمت خارج از پاناسونیک ایجاد می گردد

تماس های خروجی از پاناسونیک به سیموتل: در این حالت با گرفتن داخلی های متصل به FXO تماس وارد سیموتل شده و امکان روتینگ به داخلی ها و یا به هر مسیری را ایجاد می نماید

در این حالت شماره گیری از سمت سیموتل به پاناسونیک با کمترین ارقام امکان پذیر است ولی از طرف پاناسونیک چند رقم داخلی متصل به FXO باید شماره گیری شود که البته می توان با تنظیمات سمت پاناسونیک آنرا کوتاه تر نمود.

پیشنهاد: در این حالت پیشنهاد می‌شود که تعدادی از خطوط شهری را به سیموتل اختصاص داده تا سیموتل مستقل نیز امکان ارائه خدمات داشته باشند و فقط تماس های مربوط به داخلی های پاناسونیک را به آن هدایت نماید.

اتصال سیموتل به پاناسونیک

متد سوم (پیشنهاد ویژه):

در این حالت ارتباط پاناسونیک با سیموتل به‌صورت SIP و یا E1 برقرار می گردد. و با حالات زیر امکان ارتباط پاناسونیک و سیموتل با شماره گیری کمترین ارقام فراهم می‌گردد.

حالت۱.

چگوه ویپ را به سانترال وصل کنیم

حالت ۲.

نحوه اتصال ویپ به مراکز تلفن دیگر

حالت۳.

اتصال ویپ به دیگر مراکز تلفنی

تماسهای خروجی از پاناسونیک به سیموتل : با تعریف TIE در سمت پاناسونیک یک رنج مشخص از پیش شماره ها به طرف سیموتل با E1 و یا SIP ارسال می‌شود.

تماسهای خروجی از سمت سیموتل به پاناسونیک: در این حالت هیچ محدودیتی برای ارسال تماس به پاناسونیک PSTN و یا PLMN وجود ندارد.

پیشنهاد به دلیل قدرت بالای روتینگ تماس پیشنهاد می شود اتصال به PSTN یا PLMN ابتدا به سیموتل متصل شده و روت تماس ها از سیموتل به پاناسونیک یا دیگر شبکه‌ها متصل انجام پذیرد.