معرفی FOIP

فویپ یا Fax over IP به فناوری اتلاق می شود که از طریق آن یک فکس بر روی شبکه به سمت دیگر که می تواند یک دستگاه فکس واقعی باشد ارسال می شود. در سال های اخیر با گسترده شدن استفاده از VoIP در شرکت های مختلف، استفاده از FoIP نیز شدت یافته است. البته فویپ پیشنیاز هایی دارد و همچنین قابلیت هایی بیشتر از ارسال فکس را می تواند در اختیار شما بگذارد.

شرکت ها و سازمان های مختلف از فکس استفاده های بسیاری دارند. فکس می تواند با اهداف مختلف مورد استفاده قرار بگیرد و ابزاری بسیار کاربردی برای برقراری ارتباطات رسمی به شمار می رود. این استفاده گسترده از فکس باعث شده است تا سیستم های تلفنی ویپ خود را به خوبی با این تکنولوژی منطبق کنند و سرویس های ارسال و دریافت فکس به صورت مجازی را در اختیار مدیران شرکت ها قرار دهند. اما برای استفاده از FoIP در یک شبکه ویپ نیاز به یک گیتوی با پشتیبانی از پروتکل T38 است.

قابلیت هایی که فویپ در اختیار شما قرار می دهد، به دریافت و ارسال فکس به صورت مجازی محدود نمی شود، به عنوان مثال شما قادر هستید تا از طریق ایمیل خود نیز فکس ارسال و دریافت کنید! قابلیتی که به کمک یک سیستم تلفنی مناسب به خوبی قابل انجام است.

FoIP چگونه کار می کند؟

در فویپ، ابتدا فکس تبدیل به پکت های دیتا می شود و سپس به سمت مقابل ارسال خواهد شد. تبدیل یک فکس در فویپ به پکت های دیتا از طریق تبدیل فکس به یک تصویر و استفاده از پکت های تصویر انجام می شود.هنگامی که فکس به پکت های دیتا تبدیل شد، این پکت ها از طریق پروتکل T38 به سمت مقابل ارسال می شوند.

برای اینکه بتوانید از فویپ استفاده کنید، نیاز به یک گیتوی به قابلیت پشتیبانی از پروتکل T38 دارید و همچنین اگر از دستگاه فکس فیزیکی استفاده می کنید، این دستگاه باید از پروتکل T38 پشتیبانی کند. البته شما می توانید از نرم افزار های دریافت و ارسال فکس نیز استفاده کنید.

مزایای استفاده از فویپ چیست؟

استفاده از فکس مزایای بسیاری دارد،. مزایای زیر را می توان برای استفاده از فویپ به جای یک دستگاه فکس واقعی را متصور شد:

  • فویپ بر روی یک سیستم تلفنی ویپ که در حال حاضر در شرکت شما وجود دارد نیز قابل پیاده سازیست.
  • فویپ فکس را در فرمت تصویر ارسال می کند، فرمت تصویر را به سادگی می توان بر روی فضا ذخیره سازی کرد. همچنین قابلیت های پردازشی دیگر نیز بر روی یک فرمت تصویر قابل انجام است.
  • با استفاده از فویپ، کسانی که به صورت ریموت (از راه دور) نیز فعالیت می کنند قادر هستند از طریق یک سیستم تلفنی اقدام به ارسال و دریافت فکس کنند.
  • سرویس های FoIP را می توان به خوبی شخصی سازی کرد و تنظیمات مختلفی را بر روی آن ها اعمال کرد.
  • با استفاده از FoIP می توان از طریق ایمیل نیز اقدام به دریافت و ارسال فکس نمود. قابلیتی که می تواند سرعت انجام کار ها را بسیار افزایش دهد.