هر آنچه باید در مورد پورت FXS و FXO بدانید

در این مقاله قصد داریم شما را با واژه های FXO و FXS آشنا نماییم. در صورتی که  شما در حال تحقیق جهت آشنایی با  سیستم تلفنی ویپ هستید، قطعا با واژه های fxo و fxs روبه رو خواهید شد و با مطالعه این مقاله شما میتوانید با مباحث fxo  و fxs آشنایی پیدا کنید.

پورت fxs چیست؟  

پورت fxs مخفف foreign exchange subscriber یک رابط است که دستگاه های مرکزی مانند تلقن ها یا pbx را به یک آداپتور ویپ متصل میکند. Fxs یک پورت RJ11 است که به صورت داخلی به تلفنهای آنالوگ و یا دستگاههای فکس وصل میشود. فکر کنید که s از station یا ایستگاه گرفته شده است. هر پورت fxs به یک دستگاه آنالوگ متصل میشود و کابل اتصال معمولا برای مدتها جابجا نمیشود.

پورت fxo چیست؟

در واقع fxo مخفف foreign exchange office یک رابط است که خطوط قدیمی تلفن شهری را به سیستم تلفنی ویپ متصل میکند. این یک رابط سیستم تلفنی است که pots (خطوط قدیمی تلفن) دریافت میکند. به این ترتیب fxo یک پورت است که دستگاه ویپ را به خطوط تلفنهای خارجی متصل میکند. میتوانید o را به شکل outside یا خروجی در نظر بگیرید.

کارایی پورت های fxo و fxs چیست ؟

این پورت ها به شما اجازه میدهند که تلفن آنالوگ خود را به سیستم تلفنی ویپ متصل کنید. پورت fxs برای تبدیل دستگاههای فکس و تلفنهای آنالوگ به سیستم ویپ و همچنین پورت fxo نیز به صورت واسط قابلیت استفاده از خطوط آنالوگ شهری را بر روی بستر سیستم تلفنی ویپ به شما میدهد.

گیت وی و آداپتورهای ویپ fxo و  :fxs

هر زمان که شما با گیت وی و آداپتورهای ویپ مواجه شدید، پورتهای fxo و fxs را به دقت بررسی کنید. تعداد زیادی از تلفنها، سیستم های PBX و خطوط آنالوگ (PSTN) که شما میخواهید به گیت وی و یا آداپتورهای ویپ متصل کنید، شامل تعداد زیادی از پورتهای مورد نیاز شما هستند.

GateWay های FXS در واقع جهت اتصال تلفنهای نسل قدیم و دستگاههای فکس به سیستم تلفنی ویپ استفاده میشوند. همچنین GateWay های FXO جهت اتصال خطوط آنالوگ به سیستم تلفنی ویپ به کار برده میشوند.