چگونگی برقراری ارتباط بین الستیکس و گیت وی HX 

سناریو :
سرور الستیکس از طریق یک گیت وی  HX  به خط شهری متصل شده است.
در این مقاله می خواهیم تنظیمات را به گونه ای صورت دهیم که داخلی های الستیکس بتوانند با داخلی گیت وی تماس بگیرند و بالعکس و همچنین اینکه داخلی های الستیکس  با گرفتن ۴۴ از خط شهری به بیرون تماس بگیرند.در ضمن هر کس از بیرون به این خط شهری تماس گرفت داخلی ۲۱۵ روی سرور الستیکس زنگ بخورد.


سرور الستیکس : ۱۹۲٫۱۶۸٫۵٫۱
گیت وی : ۱۹۲٫۱۶۸٫۵٫۱۲۸
داخلی های الستیکس ۳ رقمی هستند و با ۲ شروع می شوند. روی HX یک پورت FXS دارید که با توجه به تنظیماتی که صورت می گیرد می توانید یک تلفن آنالوگ هم به آن متصل کنید که با گرفتن ۶ از خط شهری بیرون برود و داخلی های الستیکس هم بتوانند به این داخلی تماس داشته باشند و برعکس. داخلی FXS گیت وی HX هم ۶۰۰ میباشد.

مرحله اول : اتصال HX به الستیکس وتنظیمات مربوط به روت ها ی ورودی و خروجی آن
مرحله دوم : اتصال الستیکس به HX
مرحله سوم : روت های خروجی و ورودی در الستیکس

اتصال HX به الستیکس و تنظیمات مربوط به روت ها ی آن :
در این مرحله باید بین الستیکس و HX ترانک بزنید تا داخلی های الستیکس بتوانند از طریق گیت وی به بیرون تماس داشته باشند.
ترانک در گیت وی HX:
وارد تب Basic شده و بعد قسمت sip
برای قسمت های registration server و proxy server آی پی سرور الستیکس را وارد کنید.برای قسمت Authentication mode هم گزینه register by gateway را وارد کنید و در قسمت USER و PASS هم HX را وارد کنید.

elastix-gateway-1

برای شماره دادن به داخلی fxs که 600 در نظر گرفته شده همانند شکل زیر عمل کنید :

elastix-gateway-2

و برای روت های مربوط به HX :
وارد تب Routing شده و بعد قسمت Routing table و همانند شکل زیر عمل کنید :

elastix-gateway-3

و در قسمت Digit map هم مانند شکل زیر عمل کنید :

elastix-gateway-4

برای اینکه بتوانید تماس های ورودی به این خط شهری را روی داخلی ۲۱۵ بندازید همانند شکل زیر عمل کنید:
در تنظیمات hx وارد phone/line شده و :

elastix-gateway-5

اتصال الستیکس به HX
ترانک در الستیکس :
ازمنوی PBX وارد قسمت Trunks شده و SIP TRUNK را انتخاب کنید سپس مانند شکل زیر اطلاعات را وارد کرده و submit وسپس Apply configuration را انتخاب کنید:

elastix-gateway-6

روت های خروجی و ورودی در الستیکس :
برای روت های خروجی:
همانند شکل زیر یک روت خروجی برای برقراری تماس با داخلی FXS روی HX با نام to_hx و یک روت خروجی برای اتصال داخلی های الستیکس به بیرون، با نام ۴۴_to_hx ایجاد کنید :
elastix-gateway-7

elastix-gateway-8برای روت های ورودی :
از منوی PBX قسمت inbound routes تماس های ورودی را به سمت داخلی ۲۱۵ رو سرور الستیکس هدایت کنید:

elastix-gateway-9

elastix-gateway-10

همچنین می‌توانید به جای انتخاب یک داخلی از منوی سمت چپ ivr را انتخاب کنید و تماس ها را به سمت آن بفرستید.حالا باید از روی داخلی های الستیکس بتوانید با زدن ۴۴ به بیرون تماس داشته باشید و از داخلی fxs با گرفتن ۶ وسپس شماره مورد نظر به بیرون تماس داشته باشید همچنین از داخلی های الستیکس به داخلی fxs روی گیت وی هم تماس داشته باشید و بالعکس.