رادیو بی سیم لیگوویو LigoDLB 5-20

LigoDLB 5-20n

توضیحات

Highlights:

5.150 – 5.850 GHz (FCC 5.150 – 5.250 and 5.725 – 5.850 GHz)
80,000 PPS
170 Mbps capacity
High output power 29 dBm radio
Integrated dual-polarized 20 dBi directional panel antenna
Powerful OS
Smart polling data transmission protocol (iPoll 3)
Meets IP-66 certification
Free NMS (Infinity Controller)
Responsive HTML 5 based GUI
Wall and pole mounting option

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *