رتبه کشورهای مختلف در سرعت اینترنت ثابت و موبایل

رتبه کشورهای مختلف در سرعت اینترنت ثابت و موبایل  سرعت اینترنت موبایل ایران در ماه می ۲۰۲۰ میلادی ۲۸.۸۳ مگابیت برثانیه و سرعت آپلود آن ۱۱.۵۹ مگابیت برثانیه بود.ایران در رتبه بندی دارای رتبه 67 می باشد. طبق گزارشی که توسط اسپید به صورت ماهانه اعلام می شود ایران دارای متوسط سرعت اینترنت موبایل ۲۸.۸۲ مگابیت  بوده و در رتبه 67 جای دارد. 

طبق این گزارش رتبه کشورهای مختلف در سرعت اینترنت در ماه می متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در جهان ۳۳.۷۱ و سرعت آپلود آن ۱۰.۸۹ مگابیت برثانیه بوده است.

این آمار نشان دهنده ی بهبود متوسط سرعت جانی اینترنت موبایل و ثابت نسبت به ماه پیش می باشد.

براساس گزارش اسپید  سرعت اینترنت موبایل ایران در ماه می ۲۰۲۰ میلادی ۲۸.۸۳ مگابیت برثانیه و سرعت آپلود آن ۱۱.۵۹ مگابیت برثانیه بود که باعث شد ایراد در رده 67 ام قرار گیرد.

در این گزارش کره جنوبی دارای پرسرعت ترین اینترنت موبایل می باشد که دارای سرعت دانلود ۱۰۰.۲۲ مگابیت برثانیه است.

کشور امارات متحده جنوبی دارای رتبه دوم در این رده بندی بوده و دارای سرعت ۹۹.۶۷ مگابیت برثانیه است. این کشور در ماه گذشته رتبه چهارم را به خود اختصاص داده بود.

کشور چین دارای رتیه سوم بوده و سرعت اینترنت موبایل این کشور  ۹۷.۱۰ مگابیت می باشد.

کشور قطر نسبت به ماه گذشته در این رده بندی دو رتبه تنزل یاته و به رتبه چهارم دست یافت سرعت اینترنت موبایل در این کشور در ماه می ۸۹.۱۱ مگابیت بر ثانیه بود.

رتبه های پنجم و ششم وهفتم نیز در این رده بندی به ترتیب به کشور‌های هلند (با سرعت دانلود ۷۳.۶۹ مگابیت بر ثانیه)، کانادا (با سرعت ۷۱.۳۲ مگابیت برثانیه) و بلغارستان (با سرعت ۶۷.۶۷ مگابیت بر ثانیه) تعلق گرفت.

کشور استرالیا دارای رتبه هشتم در این رده بندی بوده و سرعت اینترنت موبایل این کشور  ۶۷.۵۸ مگابیت برثانیه می باشد

رتبه نهم نیز متعلق به کشور نروژ بوده و دارای شرهت اینترنت ۶۷.۴۰ گیگابیت برثانیه است و کشور عربستان صعودی دارای رتبه دهم با سرعت اینترنت  ۶۲.۳۳ مگابیت بر ثانیه می باشد.

اما در رتبه بندی براساس اینترنت ثابت سنگاپور دارای رتبه اول بوده که سرعت اینترنت در این کشور  ۲.۵ مگابیت برثانیه است.

براساس گزارش اسپند در ماه می متوسط جهانی سرعت اینترنت ثابت ۷۶.۹۴ مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود نیز ۴۱.۰۹ مگابیت برثانیه بوده است.

در رده بندی انجام شده بر مبنای اینترنت ثابت کشور ایران دارای سرعت دانلود ۱۵.۷۵ مگابیت برثانیه و سرعت آپلود ۹.۹۱ مگابیت برثانیه بوده که در رتبه ۱۲۹ قرار می گیرد.

رتبه های اول و دوم و سوم به ترتیب به کشورهای سنگاپور، هنگ کنگ و تایلند

اختصاص داده شده است سرعت اینترنت ثابت  سنگاپور در ماه می ۲۰۲۰ میلادی ۲۰۵.۱۳ مگابیت برثانیه، هنگ کنگ ۱۸۳.۲۴ مگابیت برثانیه و تایلند ۱۷۰.۱۴ مگابیت برثانیه بوده است.

کشور رومانی در رتبه چهارم قرار گرفته و دارای سرعت اینترنت ثابت ۱۵۹.۳۱ مگابیت برثانیه می باشد. این کشور در ماه گذشته رتبه پنجم را به خود اختصاص داده بود.

کشور سوئیس در رتبه پنجم قرار گرفت و سرعت اینترنت ثابت این کشور  ۱۵۵.۹۴ مگابیت برثانیه بود. این کشور در ماه گذشته در ربه چهارم قرار داشت.

رتبه ششم به کشور موناکو اختصاص داده شد و سرعت اینترنت ثابت در این کشور ۱۵۲.۹۱ مگابیت است.

کشورهای لیختن اشتاین (با سرعت اینترنت ۱۵۱.۳۲ مگابیت برثانیه) و کره جنوبی (با سرعت اینترنت ۱۴۸.۶۰ مگابیت برثانیه)  به ترتیب در رتبه هفتم و هشتم قرار گرفتند. در ماه گذشته کشور لیختن اشتایندارای رتبه دوازدهم قرار داشت و رتبه کشور کره جنوبی در ماه گذشته هجده بوده است.

کشور آندورا در این رده بندی دارای رتبه دهم بوده و سرعت اینترنت ثابت این کشور  ۱۴۶.۶۰ مگابیت برثانیه است.این کشور در ماه گذشته دارای رتبه هشتم بود.