چگونگی برقراری ارتباط پاناسونیک و الستیکس بوسیله گیت وی

سناریو به شرح زیر می باشد:
یک سرور الستیکس داریم با آی پی: ۱۹۲٫۱۶۸٫۵٫۱

که از طریق یک گیت وی  HX با آی پی : ۱۹۲٫۱۶۸٫۵٫۱۲۸ به خط شهری متصل شده و از طرف دیگر به واسطه یک گیت وی MX با آی پی : ۱۹۲٫۱۶۸٫۵٫۱۲۹ به یک سرور پاناسونیک متصل شده است.
داخلی های الستیکس ۳ رقمی هستند و با ۲ شروع می شوند ، داخلی های پاناسونیک ۴ رقمی هستند و با ۱۱ شروع می شوند، داخلی FXS  گیت وی HX هم ۶۰۰ می باشد.
می خواهیم تنظیمات را به گونه ای صورت دهیم که داخلی های الستیکس بتوانند با داخلی های پاناسونیک تماس بگیرند و برعکس و اینکه داخلی های هر دو با گرفتن ۴۴ از خط شهری به بیرون تماس بگیرند.


توجه : روی HX یک پورت FXS دارید که با توجه به تنظیماتی که صورت می گیرد می توانید یک تلفن آنالوگ هم به آن متصل کنید که با گرفتن ۶ از خط شهری بیرون برود و داخلی های الستیکس هم بتوانند به این داخلی تماس داشته باشند و برعکس.
هم چنین می توانید داخلی های FXS روی MX را هم به تلفن آنالوگ متصل کرده و با سایر داخلی ها تماس گرفت و برعکس.

مرحله اول : اتصال الستیکس به HX
در این مرحله باید بین الستیکس و HX ترانک بزنید تا داخلی های الستیکس بتوانند از طریق گیت وی به بیرون تماس داشته باشند.
ترانک در گیت وی HX
وارد تب Basic شده و بعد قسمت sip برای قسمت های  registration server و proxy server آی پی سرور الستیکس را وارد کنید
برای قسمت Authentication mode هم گزینه register by gateway را وارد کنید و در قسمت USER و PASS هم HX را وارد کنید.

photo-1

برای شماره دادن به داخلی fxs که ما ۶۰۰ در نظر گرفتیم همانند شکل زیر عمل کنید :

photo-2

و برای روت های مربوط به HX :
وارد تب Routing شده و بعد قسمت Routing table و همانند شکل زیر عمل کنید :

photo-3

و در قسمت Digit map هم مانند شکل زیر عمل کنید:

photo-4

ترانک در الستیکس:
از منوی PBX وارد قسمت Trunks شوید و بعد SIP TRUNK را انتخاب کنید سپس مانند شکل زیر اطلاعات را وارد کرده و submit و سپس Apply configuration را انتخاب کنید:

photo-5

در قسمت Outbound Route :

همانند شکل زیر یک روت خروجی برای برقراری تماس با داخلی FXS روی HX با نام to_hx و یک روت خروجی برای اتصال داخلی های الستیکس به بیرون ، با نام ۴۴_to_hx ایجاد کنید :

photo-6

photo-7

حالا باید از روی داخلی های الستیکس بتوانید با زدن ۴۴ به بیرون تماس داشته باشید و از داخلی fxs با گرفتن ۶ و سپس شماره مورد نظر به بیرون تماس داشته باشید. همچنین از داخلی های الستیکس به داخلی fxs روی گیت وی هم تماس داشته باشید.

مرحله دوم : اتصال الستیکس و MX
ابتدا در MX وارد تب Basic شده و بعد قسمت sip و مانند شکل زیر عمل کنید:

photo-8

و برای نوشتن روت های آن همانند شکل زیر :

photo-9

و در قسمت Digit map هم مانند شکل زیر عمل کنید :

photo-10

و حالا در الستیکس ترانک مربوطه را ایجاد کنید:

photo-11

وهمچنین Outbound Route مربوطه را به نام to_mx ایجاد کنید :

 

photo-12

حالا باید از روی داخلی های پاناسونیک بتوانیم با زدن ۴۴ به بیرون تماس داشته باشید و داخلی های روی پاناسونیک و الستیکس هم بتوانند به هم تماس بگیرند. همچنین از داخلی های پاناسونیک به داخلی fxs روی گیت وی هم تماس داشته باشید.

برای اینکه بتوانید تماس های ورودی به این خط شهری را روی یک داخلی بندازید همانند شکل زیر عمل کنید در تنظیمات hx وارد phone/line شده و :

photo-13

سپس در الستیکس منوی PBX قسمت inbound routes تماس های ورودی را به سمت داخلی ۲۱۵ رو سرور الستیکس هدایت کنید:

photo-14

photo-15

اگر تماس های ورودی را به سمت یک ivr هدایت کردید برای اینکه بخواهید از بیرون بتوانند مستقیما به داخلی های پاناسونیک متصل شوند تنظیمات زیر را در MX انجام دهید :

photo-16

وبرای اتصال بین MX و پاناسونیک :
۱)  Jack پاناسونیک را به FXO مربوط به MX وصل کنید
– با این کار می توان از روی IVR داخلی های روی پاناسونیک را شماره گیری کرد.
۲)  CO پاناسونیک را به FXS موجود بر روی MX وصل کنید
– در این صورت می توان از روی پاناسونیک داخلی های موجود بر روی الستیکس را شماره گیری کرد.