بروزرسانی خودکار تجهیزات میکروتیک

در این روش فرض شده است تجهیزات و روتربوردهای میکروتیک شما به اینترنت دسترسی دارند و می خواهیم همیشه روتربوردهای مورد نظر به آخرین نسخه Current  بروزرسانی شود. کافی است یک اسکجولر با بازه زمانی دلخواه ( مثلا دو هفته ) ایجاد کرده و دستورات زیر را در آن قرار دهید.

در صورتی که نسخه فعلی RouterOS دستگاه بالاتر از ۶٫۳۱ می باشد، باید از دستورات زیر استفاده کنید:

system package update/
check-for-updates once
;delay 1s:
if ( [get status] = “New version is available”) do={ install }:

برای نسخه ۶٫۳۱ و ماقبل:

system package update/
check-for-updates
;delay 1s:
if ( [get current-version] != [get latest-version]) do={ upgrade }:

نکته: بدیهی است در صورتی که نسخه فعلی شما ۶٫۳۱ و کمتر باشد، بعد از اولین آپگرید دیگر دستورات مربوطه معتبر نخواهند بود و می بایست اسکجولر را با دستورات ابتدای آموزش بروزرسانی کنید.