ویرایش مسیر ضبط مکالمات در Issabel

ویرایش مسیر ضبط مکالمات در Issabel

ویرایش مسیر ضبط مکالمات در Issabel: ویرایش مسیر ضبط مکالمات در Issabel : برای تغییر مسیر ضبط مکالمات  در VoIP ایزابل باید فایل asterisk.conf را که در مسیر /etc/asterisk/ قرار دارد را ویرایش کنید. این کار را می توانید با نرم افزار winscp هم انجام دهید. بعد از باز کردن فایل asterisk.conf ، خط astspooldir    را برابر با مسیری که میخواهیم قرار دهید. به عنوان مثال یک پوشه در مسیر /home/record ایجاد شده است میخواهیم تمام فایل ها در این مسیر قرار بگیرند.

تنظیم مربوطه بصورت زیر می شود:

astpooldir=>/home/record

ویرایش مسیر ضبط مکالمات در Issabel

فایل paloSantoMonitoring

بعد از انجام این کار باید تغییراتی هم در ماژول مانیتورینگ دهید، به مسیر /var/www/html/modules/monitoring می رفته و دو فایل باید ویرایش شوند فایلpaloSantoMonitoring.class  در پوشه  libs قرار دارد،فایل را باز کنید. خط اول دستور define که بصورت زیر می باشد را تغییر دهید

define (‘DEFAULT_ASTERISK_RECORDING_BASEDIR’

پارامتر دوم باید مسیر جدید شما باشد بعلاوه کلمه  monitor

define (‘DEFAULT_ASTERISK_RECORDING_BASEDIR’, ‘/home/record/monitor’);

ویرایش مسیر ضبط مکالمات در Issabel

فایل default.conf.php

بعد از این فایل باید فایل default.conf.php که در پوشه configs قرار دارد ویرایش شود.

متغیر 

$arrConfModule[‘records_dir’]       = ‘/home/record/’;

 باید به مسیر جدید مقداردهی شود.

ویرایش مسیر ضبط مکالمات در Issabel

بعد از این مراحل نیاز هست که دستور amportal restart در خط فرمان لینوکس زده شود.

نکته:برای پوشه هایی که در مسیر جدید هستند باید پرمیشن خواندن/نوشتن  داده شود تا ایزابل بتواند فایل ها را در آن ذخیره کند.

فایل index.php

فایل بعدی index.php می باشد. این فایل را باز کنید ، در فایل باید مسیرهای /var/spool/asterisk را با مسیر جدید  بعلاوه کلمه monitor  جایگزین کنید.

ویرایش مسیر ضبط مکالمات در Issabel

شرکتهایی که در زمینه پشتیبانی شبکه به فعالیت می پردازند قادر به ویرایش مسیر ضبط مکالمات در Issabel می باشند بنابراین شما می توانید از این شرکتها نیز برای رفع این مشکل کمک بگیرید.