دوربین تشخیص چهره در مسکو

تجهیز دوربین های شهری به قابلیت تشخیص چهره در مسکو پشتیبانی VOIP

مقامات مسکو در تلاشند تا فناوری ای را در شهر مسکو پیاده سازی کنند که قادر باشد چهره مجرمان راشناسایی و رفتار آنها را ارزیابی کند.

مقامات مسکو خواهان مجهز کردن دوربینهای موجود در سرر شهر به سیستم تشخیص چهره می باشند. آنها اعلام کردند که د سال جاری این سیستم بر روی دوربینهای آنها پیاده سازی خواهد شد.دوربین تشخیص چهره در مسکو

در شهر مسکو بیش از 160 هزار دوربین وجود دارد که این تصمیم گرفته شده توسط مقامات باعث شدهتا بین شرکتهای فعال در زمینه هوش مصنوعی در این شهر رقابت شکل گیرد. همچنین این اقدام مقامات نشان دهنده اعتماد دولت به فناوری هوش مصنوعی می باشد.

مقامات این شهر می خواهند با استفاده از این سیستم به تشخیص مجرمان  پرداخته و از وقوع جرم پیشگیری کنند.طریقه کار این برنامه بدین صورت است که تمامی ویدئوها بررسی شده و چهره اشخاص ثبت و در مجکوعه داده ها ذخیره شود.در ادامه تصویر شخص مورد نظر از پایگاه داده جدا شده و در سیستم بارگذاری شود و سوابق آن استخراج شود.همچنین این برنامه قادر است تا زمان و مکان تصویر شخص مورد نظر را نشان دهد.دوربین تشخیص چهره در مسکو

این برنامه به پلیس مسکو کمک شایانی خواهد کرد و نیروهای پلیس به وسیله ی این برنامه می توانند مجرمان را در سطح شهر شناسایی کنند . در واقع پلیس با دادن تصویر چهره شخص مجرم به این برنامه می تواند آن را پیدا کند.همچنیناین برنامه قادر خواهد بود تا اشخاص را با توجه به واکنشهای خاص شناسایی کند . به عنوان مثال اگر شخصی به سلاح چنگ بزند یا بدود سیستم آن را شناسایی می کند در واقع با استفاده از این سیستم پلیس قادر خواهد بود تا به پیشگیری خطرات احتمالی بپردازد.

برای پشتیانی شبکه و پشتیبانی voip با شرکت تیلاتل در تماس باشید.