رجیستر کردن گوشی سیسکو CUCM

در این مقاله نحوه اتصال CallManager سیسکو با یک سیستم CallManager Express (از جمله UC 520 ، UC540 و UC560) از طریق دروازه H323 نشان داده شده است و به این دو سیستم امکان ارتباط بین یکدیگر داده می شود. این سناریو معمولاً بین دفاتر راه دور که CallManager Express را اجرا می کنند استفاده می شود که باید به دفتر مرکزی خود که در CallManager فعال است وصل شود.رجیستر کردن گوشی سیسکو CUCM

ما فرض می کنیم که ارتباط مستقیمی بین دو سیستم CallManager از طریق تانل وجود دارد که در نمودار زیر نشان داده شده است , رجیستر کردن گوشی سیسکو CUCM :

connecting Cisco CUCM with CallManager Express via h323 trunk

نمودار شبکه فوق با استفاده از GNS3 در یک محیط شبیه سازی شده متشکل از دو CallManager ، یکی در دفتر مرکزی (CUCM) و مشتری ارتباط دهنده (IP (CIPC_HQ اختصاص داده شده با داخلی 2002 و در شعبه راه دور یک سیستم CallManager Express با یک سرویس گیرنده ارتباط دهنده (IP (CIPC_BR با داخلی 5010.

برای ساده تر کردن موارد فوق روتر CME ما مستقیماً با روتر دفتر مرکزی (CUCM_HQ) در ارتباط است و مسیری را برای ما فراهم می کند تا به CallManager اصلی (192.168.10.11) برسیم.

در حالی که CallManager (دفتر مرکزی) برای برقراری و دریافت تماس از طریق شبکه PSTN / ISDN (ارائه دهندگان Telecom) به یک gatway صوتی نیاز دارد ، لزومی برای ارتباط داخل سایت نیست.

ما فرض می کنیم هیچ پیکربندی در روتر CME و پیکربندی اصلی در CallManager وجود ندارد.رجیستر کردن گوشی سیسکو CUCM

پیکربندی CALLMANAGER EXPRESS

در زیر پیکربندی روتر CallManager Express که پیکربندی LAN و WAN آن را پوشش می دهد:

interface FastEthernet0/0

 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 duplex half
 h323-gateway voip interface
 h323-gateway voip bind srcaddr 192.168.20.1
!
interface Serial1/0
 ip address 172.16.1.2 255.255.255.252
 serial restart-delay 0
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1
 دستور :
h323-gateway voip bind srcaddr
را جهت رابط منبع و آدرس IP را برای کلیه ارتباطات پروتکل h323 تعریف می کنیم که برای اطمینان از ارتباط VoIP با CUCM لازم است.
در مرحله بعد ، ما سرویس CallManager Express را فعال می کنیم و تلفن تک IP (IP Communicator) خود را که برای آزمایش ما استفاده می شود پیکربندی می کنیم:

!

telephony-service
 max-ephones 1
 max-dn 1
 ip source-address 192.168.20.1 port 2000
 auto assign 1 to 1
 max-conferences 4 gain -6
 transfer-system full-consult
 create cnf-files version-stamp Jan 01 2002 00:00:00
!
ephone-dn  1  dual-line
 number 5010
!
ephone  1
 no multicast-moh
 mac-address 000C.296C.C0C4
 keepalive 30 auxiliary 0
 type CIPC
 button  1:1
برای پشتیانی شبکه و پشتیبانی voip با شرکت تیلاتل در تماس باشید.