انواع اسپلیتر فیبر نوری و ساختار آن

اسپلیتر فیبر نوری درواقع یک دستگاه ساده بوده که کار آن تقسیم یک سیکنال نوری به n قسمت و تضعیف شدت این سیکنال به 1/n می باشد. استفاده از این دستگاه در پروژه های FTTH باعث اتصال دستگاه سوئیچ مرکزی جی پان (OLT) به مود های ONT مشترکین خواهد شد.انواع اسپلیتر فیبر نوری و ساختار آن

فرض کنید که 20 کاربر وجود دارد در واقع سیگنال نوری ای که از OLT توسط فیبر نوری به نزدیکی محل مشترکین می رسد به 20 قسمت تقسیم شده و شدت سیگنال دریافتی توسط هر کاربر 1/16 خواهد بود.انواع اسپلیتر فیبر نوری و ساختار آن

اسپیلیتر فیبرنوری چیست ؟انواع اسپیلیتر فیبرنوری

اسپلیتر Mini Type
اسپلیتر ABS Type
اسپلیتر با کیس (رک مونت)

اسپلیتر دارای دو کانکتور FC یا SC بوده که هر هر کدام از این دو می توان استفاده کرد.

انواع تقسیم اسپلیتر فیبر:

اسپلیتر فیبر 1:2
اسپلیتر فیبر 1:4
اسپلیتر فیبر 1:8
اسپلیتر فیبر 1:16
اسپلیتر فیبر 1:32
اسپلیتر فیبر 1:64
اسپلیتر فیبر 1:128
اسپلیتر فیبر 2:4
اسپلیتر فیبر 2:8
اسپلیتر فیبر 2:16
اسپلیتر فیبر 2:32
اسپلیتر فیبر 2:64
اسپلیتر فیبر 2:128

از اسپلیتر یک به N در شبکه های نوری پسیو ستاره استفاده می شود و از اسپلیتر های دو به N در شبکه های نوری پسیو حلقه ای استفاده خواهد شد.

اسپیلیتر فیبرنوری چیست ؟

فناوری ساخت اسپلیتر های فیبر نوری

اسپلیتر PLC
اسپلیتر FBT

اسپلیتر PLC (مخفف Planar Lightwave Circuit )دارای فناوری پیشترفته تری نسبت به اسپلیتر FBT بوده و عدد تقسیم بالاتری را دارا می باشد

ساختار داخلی اسپلیتر فیبرنوری

ساختار داخلی اسپلیتر متشکل از سه قسمت می باشد:

آرایه فیبر ورودی

آرایه فیبر خروجی

چیپ اسپلیتر

افت سیگنال نوری در اسپلیتر فیبر

افت سیگنال نوری در اسپلیتر فیبر

افت سیگنال اسپلیتر در واقع از اهمیت بسزایی برخوردار است که هر متخصص و طراح شبکه پسیو نباید از این افت در طراحی خود چشم پوشی کند زیرا چشم پوشی از آن باعث ایجاد مشکل در پروژه FTTH خواهد شد.جدول آورده شده در پایین مقدار افت استاندارد اسپیلرهای متفاوت را نشان می دهد.با توجه به جدول توصیه می شود که نصب اسپلیترها تا جای ممکن نزدیک به مشترکین باشد.

تعیین کیفیت اسپلیتر فیبر
تعیین کیفیت اسپلیتر فیبر

پارامترهای مورد بررسی در تعیین کیفیت اسپلیتر عبارتند از:

Insertion Loss

Return Loss