تعداد IP موجود در هر سابنت

تعداد IP موجود در هر سابنت و روش محاسبه آن

شما به عنوان ادمین یک شبکه، مسئول مدیریت ارتباطات و پیاده سازی سیاستهای مدیریت سازمان هستید. جهت پیاده سازی بهتر فرایند ها و همچنین مدیریتت بهتر شبکه یکی از روشهای پیشنهادی تقسیم شبکه به قسمت های کوچک است.

در این روش شما می توانید با تقسیم شبکه به قسمت های کوچک هم شبکه مد نظر را بهتر مدیریت کنید و هم بسته به سیاست انتخابی تنظیمات مورد نظر را اعمال نمایید.شما میتوانید مراکز خود را با استفاده از سابنت بندی تقسیم و مدیریت کنید. در این روش با مشخص بودن تعداد کلاینتها و IP مورد نیاز در هر قسمت عمل  subnet انجام می پذیرد و تعداد IP موجود در هر سابنت مشخص می گردد.

روش محاسبه

 

جهت انجام فرایند subnet بندی شما باید بر اساس تعداد IP مورد نیاز پایه سابنت را مشخص نمایید. به تصویر زیر دقت نمایید.

 

همانطور که مشاهده می کنید تعداد IP که در هر سابنت بندی امکان استفاده ار از وجود دارد  در ستون اول درج گردیده است. ستون دوم تعداد بیت متغییر در یک رنج IP با ۳۲ بیت را مشخص می نماید. ستون سوم نشانده تعداد بیت ثابت می باشد و ستون چهارم نشاندهنده subnet mask می باشد. عددی که هنگام ثبت IP روی سیستم یا تجهیزات شبکه باید جهت تعیین دامنه وسعت آن رنج ثبت گردد.

IP هایی که شامل یک دامنه می شوند جهت برقراری ارتباط نیازی به روتینگ ندارند.

امیدوارم با استفاده از تصویر راه محاسبه و تعیین سابنت برای شما دوستان کوتاه شده باشد.