معرفی تعرفه های اینترنت مخابرات

در این مقاله ما قصد داریم تا شما را با تعرفه های اینترنتی دو شرکت شاتل و مخابرات اشنا کنیم با ما همراه باشید معرفی تعرفه های اینترنت مخابرات

تعرفه اینترنت شاتل

تعرفه های اینترنتی شاتل شامل سرویس های fair می باشد که خود این سرویسها در دو طرح نقره ای و برنزی به کاربران ارائه می شود.معرفی تعرفه های اینترنت مخابرات

هزینه‌ سرویس‌های Fair با خدمات نقره‌ای: 

سرعت سرویس (Kbps) مجموع آستانه مصرف منصفانه GB)) ترافیک معادل بین الملل (GB ) قیمت سرویس (تومان)
۵۱۲ %۵ + ۲۵ %۵ + ۱۲٫۵ ۱۵,۶۰۰
۱۰۲۴ %۵ +۴۰ %۵ + ۲۰ ۲۵,۰۰۰
۲۰۴۸ %۵ + ۶۵ %۵ + ۳۲٫۵ ۳۱,۲۰۰
۳۰۷۲ %۵ + ۷۵ %۵ + ۳۷٫۵ ۴۳,۷۰۰
۴۰۹۶ %۵ + ۱۶۰ %۵ + ۸۰ ۵۰,۰۰۰
۸۱۹۲ %۵ + ۳۵۰ %۵ + ۱۷۵ ۶۲,۵۰۰
۱۶۳۸۴ %۵ + ۷۰۰ %۵ + ۳۵۰ ۱۰۰,۰۰۰

هزینه‌ سرویس‌های Fair با خدمات برنزی:

سرعت سرویس (Kbps) مجموع آستانه مصرف منصفانه GB)) ترافیک معادل بین الملل (GB ) قیمت سرویس (تومان)
۵۱۲ %۵ + ۱۶ %۵ + ۸ ۱۲,۵۰۰
۱۰۲۴ %۵ + ۲۴ %۵ + ۱۲ ۲۰,۰۰۰
۲۰۴۸ %۵ + ۳۲ %۵ + ۱۶ ۲۵,۰۰۰
۳۰۷۲ %۵ + ۴۴ %۵ + ۲۲ ۳۵,۰۰۰
۴۰۹۶ %۵ + ۶۰ %۵ + ۳۰ ۴۰,۰۰۰
۸۱۹۲ %۵ + ۸۰ %۵ + ۴۰ ۵۰,۰۰۰
۱۶۳۸۴ %۵ + ۱۲۰ %۵ + ۶۰ ۸۰,۰۰۰

تعرفه های اینترنت مخابرات

شرکت مخابرات تعرفه های گوناگونی برای اینترنت را دارا می باشد که عبارتند از :

۵۲۵ گیگابایت
سرویس ۵۰mb استاندارد غیر حجمی – ۵۰۰ گیگ حجم بین الملل – یکماهه پس پرداختسرعت اسمی ۵۰ مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا ۳۰۰مگابیت                                               هر ماه ۱۶۰،۰۰۰ تومان


۴۲۰ گیگابایت
سرویس ۳۰mb استاندارد غیر حجمی – ۴۰۰ گیگ حجم بین الملل- یکساله پس پرداخت

سرعت اسمی ۳۰ مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا ۱۵۰مگابیت                                               هر ماه ۱۳۵،۰۰۰ تومان


۳۴۱.۲۵ گیگابایت
سرویس ۲۰mb استاندارد غیر حجمی- ۳۲۵ گیگ حجم بین الملل – یکساله پس پرداخت

سرعت اسمی ۲۰ مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا ۱۲۰مگابیت                                               هر ماه ۱۱۰،۰۰۰ تومان


۱۸۳.۷۵ گیگابایت
سرویس ۱۶mb استاندارد غیر حجمی – ۱۷۵ گیگ حجم بین الملل – یکساله پس پرداخت

سرعت اسمی ۱۶ مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا ۵۰ مگابیت                                               هر ماه ۸۰،۰۰۰ تومان


۱۳۰ گیگابایت
کمپین ماندگار- سرویس حرفه ای ۶- ۱۶Mbps پایه – یکساله پس پرداخت -۱۲۳GB ترافیک ماهانه بین الملل (بعلاوه ماهانه ۷GB با احتساب ۵% سازمان)

سرعت اسمی ۱۶ مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا ۵۰ مگابیت                                               هر ماه ۶۵،۰۰۰ تومان

تعرفه اینترنت آسیاتک

این شرکت نیز دارای تعرفه های گوناگونی می باشد که در شکل به آنها اشاره شده است:

تعرفه اینترنت مخابرات

 

برای پشتیانی شبکه و پشتیبانی voip با شرکت تیلاتل در تماس باشید.