معرفی ورژن های CME و IOS

معرفی ورژن های CME و IOS  – مرکز تلفن CME بر روی تجهیزات سیسکو قابل پیاده سازی می باشد و برای اینکه این مرکز تلفن را پیاده سازی کنید باید از موارد زی اطمینان حاصل فرمایید:

روتر دارای قابلیت CME  باشد . IOS سیسکو سیستم ویپ را پشتیبانی کند .

همچنین در زمان نصب CME باید به ورژن آن دقت کنید و بدانید ورژن CME که خواهان نصب آن هستید دارای چه امکاناتی می باشد.

در جدول زیر ورژن های CME بر اساس IOS آورده شده است.

روتر های سری 1700 قادر به پشتیبانی تا ورژن 4.1 و روتر های سری 2800 و 3800 قادر به پشتیبانی تا ورژن 8.6 می باشند.همچنین  نصب CME تا روتر های سری 2800 و 3800 به وجود لیسنس نیازمند نمی باشد و از سری 2900 در صورتی که خواهان  فعال سازی سیستم ویپ می باشید باید اقدام به خرید لایسنس کنید.

ماتریکس CME و IOS سیسکو
ورژن های IOS و تفاوت آنها

IOSهای مختلف دارای قابلیتهای مختلفی نیز می باشند. در شکل آمده در قسمت پایین شما قادر به مشاهده ورژن های مختلف IOS و امکانات آنها می باشید.برای استفاده به عنوان سرویس تلفن IOS باید از نوع VoIP با بالاتر باشد که VoIP نیز در گنجانده شده باشد.

با توجه به شکل IOS های زیر قابل استفاده می باشند.

  • IP Voice
  • SP Service
  • Advanced IP Services
  • Enterprise Services
  • Advanced Enterprise Services
ورژت های IOS سیسکو و امکانات آن