فعال سازی قابلیت CALLBACK در ویپ

سیستم های ویپ دارای قابلیتی به نام Callback  می باشد که با استفاده از آن شما قادر هستید تا بعضی از تماس های وروردی را با اعمال محدودیت هایی که خودتان وارد می کنید، قطع کرده و بعد از آن سیستم تلفنی ویپ به صورت خودکار با شخص تماس گیرنده تماس گیرد و بعد از برقراری تماس با شخص تماس گیرنده نیز یکی از داخلی ها که از قبل تنظیم کرده اید زنگ می خورد و مکالمه بین دو طرف آغاز خواهد شد.فعال سازی قابلیت CALLBACK در ویپ

الگوریتم بازگشت تماس

برای اینکه بخواهید از این قابلیت استفاده کنید باید موارد زیر را در سیستم تلفنی ویپ خود انجام دهید:

وارد سرور تلفنی شده و از قسمت Applications گزینه Callback را برگزینید.

در قسمت  CALLBACK DESCRIPTION نام انتخابی مورد نظر خود را وارد کنید.

در قسمت CALLBACK NUMBER  شماره مد نظر خود که ویپ با آن تماس خواهد گرفت را وارد کنید.

در قسمت DELAY BEFORE CALLBACK ماکزیمم زمان برای تماس گیری مجدد سیستم را مشخص کنید.

در قسمت CALLBACK NUMBER نیز باید شماره داخلی شخص پاسخگو  را وارد کنید.

بازگشت تماس در ویپ

بعد از انجام دادنتمامی مراحل بالا باید  وارد تنظیمان IVR خود شوید و شماره داخلی را که تمایل دارید تماس گیرندگان آن را شماره گیری کنندتا بازگشت تماس برای آن ها فعال شود را وارد کنید:

تنظیمات بازگشت تماس در ویپ

بعد از دخیره تغییرات داده شده قابلیت Callback  برای سیستم شما فعال خواهد شد.حال می خواهید برای فهم بهتر این قابلیت یک مثال برای شما بزنیم:

شخصی با شماره09209202385 با شرکت شما تماس گرفته و داخلی 800 را که مربوط به بازگشت تماس می باشد را شماره گیری می کند و در نتیجه آن تماس قطع می شود. بعد از سه ثانیه سیستم به صورت خودکار با همان شماره تماس می گیرد و به داخلی 101 نیز زنگ می زند و بعد از جوابگویی هر دو طرف مکالمه آن ها شروع خواهد شد.

 

برای پشتیانی شبکه و پشتیبانی voip با شرکت تیلاتل در تماس باشید.