نحوه ی پیاده سازی DHCP سرور در سیسکو

کاری که سرور DHCP بر روی شبکه انجام می دهد این است که به دستگاههای متصل به شبکه IP اختصاص خواهد داد. در این مقاله قصد داریم تا نحوه ی پیاده سازی DHCP سرور روی روتر یا سوییچ سیسکو را به شما آموزش دهیم با ما همراه باشی:

راه اندازی و تنظیم DHCP

ابتدا باید به مشخص کرده سناریو بپردازیم:

  • مشخص کردن رنج آی پی . رنج آی پی این سناریو ما 192.168.10.0/24 است.
  • مشخص کردن آی پی سیسکو. در اینجا 192.168.10.1/24 است.
  • جدا کردن رنج آی پی هایی که نمی خواهید به کاربران اختصاص داده شود.در سیسکو باید به حداسازی IP هایی که نمیخواهید اختصاص بدهید بپردازید . در این سناریو ما میخواهم رنج 192.168.10.20 ~ 192.168.10.99 را به کاربران بدهیم. برای اینکار باید آی پی های ابتدایی و انتهایی را از لیست خارج کنیم.
  • مشخص کردن مواردی که می بایست با DHCP به کاربران داده شود . دو مورد اصلی شامل :گیت وی و DNS می باشند.یکی دیگر از موارد مهم مکه قادر هستید به کاربران خود اختصاص دهید معرفی TFTP Server  می باشد.
  • از TFTP Server زمانی می توانید استفاده کنید که از گوشی های سیسکو استفاده می کنید و قصد دارید فریم ور آن را تغییر دهید.در این سناریو  TFTP Server ما همان روتر سیسکو می باشد.

پیاده سازی سناریو:

ابتدا باید به اختصاص دادن آدرس IP بچردازید در این سناریو ما آی پی 192.168.10.1/24 را به کارت شبکه Fast Ethernet 0/0 اختصاص می دهیم:

Router# configure terminal
Router(config)# interface FastEthernet0/0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)# exit

سپس باید به خارج کردن رنج آی پی های بیرون لیست بپردازید برای این کار از دستور زیر استفاده کنید:

Router(config)# service dhcp
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.19
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.100.101 192.168.10.254

در این مرحله باید به تنظیم DHCP سرور بپردازید . ما در این سناریو نام Pool خود را mypool  انتخاب کردیم:

Router(config)# ip dhcp pool mypool
Router(dhcp-config)# network 192.168.100.0 255.255.255.0  (Range IP)
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1   (Default Gateway)
Router(dhcp-config)# dns-server 192.168.10.1   (DNS Server)
Router(dhcp-config)# option 150 ip 192.168.10.1   (TFTP Server)
Router(dhcp-config)# domain-name voipland.ir   (Domain Name)
Router(dhcp-config)# lease 2 12 30   (Day/Hour/Minutes)
Router(dhcp-config)# exit (Exit from DHCP pool configuration mode)

در این پیاده سازی DHCP Serverبا موفقیت به پایان رسید حال تمامی تجهیزات موجود در شبکه به صورت اتوماتیک آدرس IP در یافت خواهند کرد.

راه اندازی DHCP سرور روی Vlan در سیسکو

اما اگز دارای دو یا چند Vlan  باشید و خواهان آدرس IP هایی با رنج متقاوت می باشد باید از دستورات زیر استفاده کنید:

در این سناریو ما دو رنج آی پی IP 192.168.11.20 ~ 99   /   192.168.12.20 ~ 99 به دو Vlan اختصاص می دهیم.

Router(config)# interface vlan 11
Router(config-if)# ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface vlan 12
Router(config-if)# ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit

Router# configure terminal
Router(config)# service dhcp
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.11.1 192.168.11.19
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.11.101 192.168.11.254
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.12.1 192.168.12.19
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.12.101 192.168.12.254

در این مرحله باید به تعریف Pool های DHCP بپردازید. برای اینکار باید از دستورات زیر استفاده کنید:

Router(config)# ip dhcp pool vlan1
Router(dhcp-config)# network 192.168.11.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.11.1
Router(dhcp-config)# option 150 ip 192.168.11.1
Router(dhcp-config)# domain-name voipland.ir
Router(dhcp-config)# lease 2 12 30
Router(dhcp-config)# exit
Router(config)# ip dhcp pool vlan2
Router(dhcp-config)# network 192.168.12.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.12.1
Router(dhcp-config)# option 150 ip 192.168.12.1
Router(dhcp-config)# domain-name voipland.ir
Router(dhcp-config)# lease 2 12 30
Router(dhcp-config)# exit

با استفاده از این دستور می توانید IP های اختصاص داده شده را مشاهده کنید:

Router#show ip dhcp binding

در صورتی که خواهان اختصاص دادن IP اختصاصی به یک دستگاه باشید باید ابتدا یک Pool به شکل زیر بسازید. 01 در ابتدا، یعنی مدیای اترنت و بقیه مک آدرس دستگاه می باشد.

Router# conf terminal
Router(config)# ip dhcp pool pc-1
Router(dhcp-config)# host 192.168.10.15 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# client-identifier 0100.04f3.0158.b3
Router(dhcp-config)# exit

ممکن است در شبکه Vlan موجود باشد اما DHCP خارج از آن باشد. برای همین منظور از DHCP Relay استفاده می کنیم. در این سناریو DHCP Server ما با آی پی 192.168.13.1 است و در Vlan ما نیست.

Router(config)# interface vlan 11
Router(config-if)# ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
Router(config-if)# ip helper-address 192.168.13.1
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit

در صورتی که خواهان  خالی کردن Leased IP می باشید باید از دستور زیر استفاده کنید:

Router# clear ip dhcp binding