قابلیت Blacklist/Whitelist در Yeastar

تنظیمات:

برای این که بتوانید به پیاده سازی قابلیت منشی و مودیر بپردازید باید تنظیمات زیر را انجام دهید:

در ابتدا باید وارد محیط گرافیکی Yeastar  شوید برای این کار باید از رمز عبور و نام کاربری ای استفاده کنید که ادمین سیستم تلفنی Yeastar  برای شما در نظر گرفته است.

توجه داشته باشید که پسورد پیش فرض در این محیط “pass” + “extension number” می باشد.

بعد از اینکه وارد محیط گرافیکی “pass” + “extension number”  شدید باید بر روی گزینه Me  در صفحه باز شده کلیک کنید.

همانطور که مشاهده می کنید در صفحه پیش رو شما گزینه ها و تب های مختلفی وجود خواهد داشت که  باید تب Whitelist/Blacklist را پیدا کنید و از آن برای  از تب Whitelist/Blacklist برای تعریف دسترسی مخاطبین و مسدود کردن تماس های ورودی/خروجی استفاده می شود.

در صورتی که بخواهید تماس داخلی مشخصی را مسدود کنید باید شماره ی آن را در Blacklist قرار دهید در این صورت زمانی که شماره قرار گرفته در Blacklist تماس گیر با پیام صوتی “شماره تماس گرفته شده در دسترس نمی باشد، لطفا شماره را بررسی و مجدد تلاش کنید” مواجه خواهد شد.همچنین از Whitelist  زمانی استفاده خواهد شد که شما بخواهید به شماره مشخصی اجازه دسترسی به تماسهای ورودی و خروچی را بدهید.

نکته حائز اهمیت در این مبحث این است که  Whitelistدارای اولویت بالاتری نسبت به Blacklist  می باشد.

زمانی که می خواهید لیست مورد نظر خود را تعریف کنید گزینه ای به نام type  مشاهده خواهد شد که از سه نوع شماره برای مسدود سازی و یا دسترسی دادن پشتیبانی می کند:

Inbound:شماره های موجود در این بخش می توانند /نمی توانند با سیستم تماس حاصل فرمایند.

Outbound: شماره های موجود در این بخش به کاربر اجازه داده مس شود/داده نمی شود با این شماره ها تماس بگیرد.

Both: هر دو طرف تماس های ورودی/خروجی قادر خواهند/نخواهند بود تماس حاصل فرمایند.

پیاده سازی منشی و مدیر:

اگر بخواهید تنها به منشی اجازه تماس به مدیر را بدهید و شماره های دیگر باید ابتدا با منشی ارتباط برقرار کنند و سپس به مدیر متصل شوند باید تنظیمات زیر را انجام دهید:

ابتدا باید یک Blacklist  به داخلی مدیر اضافه کنید:

سپس باید یک Blacklist  برای مدیر ساخت که شماره داخلی منشی در آن تعریف شده باشد:

توجه داشته باشید که تنها راهی که منشی قادر به هدایت تماس ها به داخلی مدیر است استفاده از Attended Transfer بوده که به صورت پیش فرض با Feature Code *3 گرفته خواهد شد.

متال: اگر مدیر دارای داخلی1000 باشد، منشی با شماره *31000 قادر به هدایت تماس به داخلی مدیر خواهد بود.

برای پشتیانی شبکه و پشتیبانی voip با شرکت تیلاتل در تماس باشید.