نحوه ی ساخت و کانفیگ Mailbox به صورت گروهی در Exchange 2016

بعد از نصب و راه اندازی ایمیل سرور Exchange و ساخت دیتابیس ها یکی از مهمترین کارها ساخت Mailbox برای کاربران می‌باشد. در محیط های کوچک شاید کار بسیار ساده‌ای باشد ولی در محیطهای بزرگ که از قبل دارای تعداد بسیار زیادی کاربر هستند این فرآیند یک عمل بسیار وقت‌گیر می‌باشد که همچنین احتمال اشتباه را بالا می‌برد. در این مقاله سعی می‌کنیم آموزش دهیم چگونه از طریق PowerShell در ظرف تنها چند دقیقه برای کاربران اقدام به ساخت Mailbox کنیم. تیم فنی تیلاتل در عرصه نصب و راه اندازی ایمیل سرور، مهاجرت به Exchange و پشتیبانی از ایمیل سرور و نیز ارتقای ایمیل سرو دارای سابقه و تجربیات منحصر به فردی می‌باشد و در کنار اهداف تجاری خود، اهداف آموزشی را نیز در بخش مقالات بصورت جدی دنبال می‌کند.

در اولین قدم سعی کنید برای یک کاربر که از قبل در Active Directory ایجاد شده است یک میل باکس بسازید

Enable-Mailbox -Identity Account -Database UsersMailboxDatabase

با استفاده از دستور بالا به راحتی قادر به ایجاد یک میل باکس هستید، مثلا:

Enable-Mailbox -Identity Ataei.E -Database PardisMail-IT-DB

در اینجا Ataei.E نام اکانت کاربر و PardisMail-IT-DB نام دیتابیس می‌باشد.

حال فرض کنید که قصد داشته باشید برای تعداد بسیار زیادی کاربر در یک OU مشخص Mailbox ایجاد کنید، با دستور زیر به راحتی می‌توان این کار را انجام داد.

Get-User -OrganizationalUnit “OU=IT,DC=PardisMail,DC=COM” | Enable-Mailbox –Database “UsersMailboxDatabaseforOU”

در صورتی که در یک OU بیش از 2000 Object وجود داشته باشه بهتر است از سوییچ  -ResultSize unlimited استفاده کنید.

در بعضی مواقع ممکن است در OU شما یکسری Object وجود داشته باشد که از نوع User نباشند و با اجرای دستور بالا Warning دریافت کنید که با اضافه کردن فیلتر زیر می‌توانید دستور بالا را محدودتر کنید.

-RecipientTypeDetails User -Filter {UserPrincipalName -ne $null}