AutoClip در سانترالهای سری S

AutoClip در واقع قابلیتی است که در سانترالهای سری S یستار وجود دارد و با استفاده از این قابلیت شما می توانید در صورتی که شخصی در داخل سازمان با داخلی خود به شخصی بیرون از سازمان تماس بگیرد و در واقع یک تماس خروجی داشته باشد اگر شخص مورد نظر با سازمان شما تماس بگیر تماس این شخص بصورت مستقیم به داخلی کاربر تماس گیرنده متصل خواهد شد و هیچ یک از قوانین تماس های ورودی برای این شخص لحاظ نخواهد شد.

این قابلیت زمانی کاربرد دارد که شما بخواهید با شخصی ارتباط برقرار کنید که قبلا با سازمان شما تماس گرفته است و اکنون شما هیچ گونه اطلاعاتی در مورد شخص مورد نظر در دسترس ندارید تا با آن تماس گرفته و ارتباط برقرار کنید.

برای اینکه بتوانید از قابلیت AutoClip استفاده کنید باید تنظیمات زیر را انجام دهید:

ابتدا باید AutoClip را در ترانک ها فعال کنید برای این کار باید وارد محیط وب PBX شوید و مسیر Setting > PBX > Call Control > AutoClip Routes را طی کنید:

با توجه به تصویر زیر و بخش های نشان داده شده در آن باید ترانکهای مورد نظر خود را برای فعالسازی این قابلیت انتخاب کنید.

در مرحله بعد باید برخی دیگر از تنظیمات را انجام دهید:

– Delete Used Records:

برای اینکه شماره مورد نظر خود از لیست AutoClip  خارج نشود و در صورت تماس های بعدی به داخلی مورد نظر هدایت شود باید این گزینه را غیر فعال کنید.

– Only Keep Misses Call Records:

اگر بخواهید تماس های خروجی از دست رفته را به لیست AutoClip  اضافه کنید باید این گزینه را فعال کنید.

اما نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که تماس های خروجی توسط خطوط آنالوگ شهری به دلیل ماهیت آن ها، در هر دو حالت موفق یا نا موفق بودن تماس، به این لیست اضافه خواهند شد.

– Match Outgoing Trunk:

تنها در صورتی تماس خروجی به داخلی مورد نظر هدایت خواهد شد که شماره آن با شماره تماس گرفته شده توسط خط دادخلی یکی باشد زیرا شماره تماس خروجی با لیست AutoClip مقایسه خواهد شد.

– Record Keep Time:

این گزینه در واقع بازه زمانی است که شماره ها می توانند در لیست AutoClip  باقی بمانند که در واقع بازه ای بین 8 ساعت تا چهار هفته می باشد.

– Digits Match:

این گزینه در واقعنشان دهنده ی این است که چه تعداد رقم در Caller ID تماس گیرنده نیاز به تطبیق با لیست AutoClip برای هدایت مکالمه خواهند داشت

برای اینکه بخواهید لیست شماره های موچود در AutoClip را مشاهده کنید می توانید از گزینه View AutoCLIP List استفاده کنید.

برای حذف مقادیر دلخواه می توانید از  آیکون  استفاده کنید.

در صورتی که در یک سازمان چندین نفر با داخلی های متفاوت به یک شماره خروجی یکسان تماس برقرار کنند اخرین داخلی تماس گیرنده برای تماس برگشتی استفاده می شود.

برای پشتیانی شبکه و پشتیبانی voip با شرکت تیلاتل در تماس باشید.