تغییر فریم ور سیسکو از SIP به SCCP

تغییر فریم ور گوشی سیسکو از SIP به SCCP

گوشی های سیسکو از منظر پروتکل برای کارکرد دارای 3 دسته می باشند که عبارتند از:

استفاده از پروتکل SCCP استفاده از پروتکل SIP استفاده از هر دو پروتکل

باید توجه داشته باشید انتخاب گوشی تلفن شما بستگی به نوع مرکز تلفن و پروتکل مورد نظر شما خواهد داشت.

اما باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که در برخی از تلفنهای سیسکو برای اینکه بتوانید پروتکل مورد استفاده را تغییر دهید باید فریم ور تلفن را تعییر دهید.تغییر فریم ور گوشی سیسکو از SIP به SCCP  در این مقاله ما می خواهیم نحوه ی تغییر فریم ور را بر روی گوشی های سیسکو سری 79XX را به شما اموزش دهیم با ما همراه باشید:

تغییر فریم ور گوشی های سیسکو سری 79XX

گوشی های سیسکو سری 79XX این قابلیت را دارند که از هر دو پروتکل استفاده کنند اما امکان استفاده همزمان این دو پروتکل در این گوشی ها وجود ندارد بنابراین در صورتی که تمایل به تغییر پرو.تکل مورد استفاده خود دارید باید به تغییر فریم ور گوشی تلفن بپردازید.برای اینکه بتوانید فریم ور گوشی را تغییر دهید به ابزارهای زیر نیاز خواهید داشت:تغییر فریم ور گوشی سیسکو از SIP به SCCP

TFTP سرور

DHCP سرور

فریم ور مورد نظر

در صورتی که خواهان تغییر فریم ور به SIP  می باشید باید فایل مربوط به آن را دانلود کنید و در صورتی که خواهان تغییر فریم ور به SCCP می باشید باید فایل مربوط به آن را دانلود کنید.

همچنین شما می توانید از سرورهای TFTP و DHCP مجزا استفاده کنید.تغییر فریم ور گوشی سیسکو از SIP به SCCP

راه اندازی TFTP سرور

ابتدا باید به پیاده سازی TFTP سرور در شبکه بپردازید . در صورتی که از CME استفاده می کنید قادر به استفاده از خود روتر می باشید و در صورتی که دارای  ایزابل یا الستیکس می باشد باید به کپی فایل های خود در فولدر tftpboot بپردازید.

بعد از اینکه TFTP سرور را پیاده سازی کردید باید به کپی فایلهای مربوط به فریم ور در فولدر tftp بپردازید.تغییر فریم ور گوشی سیسکو از SIP به SCCP

راه اندازی DHCP سرور

در صورت داشتن DHCP سرور باید ابتدا اپشن 150  ساپورت توسط آن ساپورت شود و در صورتی که DHCP سرور ندارید باید به پیاده سازی آن بپرردازید.بعد از اینکه DHCP سرور را پیاده سازی کردید باید به فعال کردن آپشن 150 پرداخته و سپس آدرس TFTP سرور را به آن بدهید.

باید از کارکرد درست سرویسهلی نامبرده اطمینان حاصل فرمایید همچنین نباید از فایروال در پشت سرور اشتفاده کرد زیرا مانع کارکرد سرویس های فوق خواهد شد.

حال باید به وارد کردن کد زیر بپردازید تا گوشی شما ری استارت شود:

123456789*#

در صورت ری استارت نشدن گوشی به وارد کردن کد زیر بپردازید:

3491673850*#

گوشی شما ریستارت شده سپس درست خور را از روی کلید  # بردارید.

بعد از این کار گوشی به جستجوی DHCP سرور و بعد از آن TFTP سرور خواهد گشت و بعد پیدا کردن آن ها و وجود فایلهای مورد نیاز به دانلود آنها در داخل خود خواهد پرداخت.بنابراین بر روی LCD  گوشی دانلود شدن و تیک خوردن فبلها نمایش داده خواهد شد سپس گوشی بار دیگر ری استارت شده و اماده کار خواهد بود

گوشی به دنبال DHCP سرور و بعد از آن TFTP سرور می گردد. پس از پیدا کردن آنها و وجود فایل های مورد نیاز در TFTP سرور، فابل ها را به داخل خود دانلود می کند. در این زمان باید روی LCD نمایش داده شود که فایل ها دانلود شده و همگی تیک بخورد. پس از اتمام کار دوباره خاموش و روشن شده آماده به کار می شود.تغییر فریم ور گوشی سیسکو از SIP به SCCP

برای پشتیانی شبکه و پشتیبانی voip با شرکت تیلاتل در تماس باشید.