کانفیگ منشی تلفنی IVR در ایزابل

کانفیگ منشی تلفنی IVR در ایزابل

در این مقاله ا قصد داریم تا شما را با نحوه ی کانفیگ و راه اندازی منشی تلفنی IVR در ایزابل Issable آشنا کنیم با ما همراه باشید:

Final Destinations

همانطور که می دانید هر تماسی که به سیستم ایزابل وارد می شود باید یک مقصد نهایی یا  Final Destinations داشته باشد که این مقاصد نهایی می توانند شامل يك داخلي ساده تا يك IVR‌ تو در تو و يا يك برنامه نوشته توسط شما باشد.

DigitalReceptionist

(Interactive Voice Response (IVR  به منوي منشي ديجيتال متعلق می باشد.همانطور که می دانید یک منوی منشی دیجیتال شامل پخش صدا و درخواست از تماس گیرنده برای زدن شماره ای در تلفن برای اتصال به سازمان می باشد که این کار توسط يک IVR  انجام خواهد شد که پیام ضبط شده را برای تماس گیرنده پخش کرده و از آن برای اتصال به سازمان درخواست زدن بر روی شماره ای در تلفن برای وصل شدن به قسمت مورد نظر را خواهد کرد و در آخر تماس به مقصد مود نظر فرستاده خواهد شد.

در IVR تماس گیرنده با زدن شماره مورد نظر خود به قسمت مورد نظر وصل خواهد شد و IVR آن را به مقصد مورد نظر خواهد فرستاد همچنین در IVR دو مورد دیگر هم قابل تعریف هستند که شامل موارد زیر می باشند:

t براي time out (مهلت ورود کليد)

i براي ورودي نادرست

بخش Digital Receptionist  دارای دو قسمت برای تنظیمات می باشد: قسمت IVR options را در شکل زیر مشاهده خواهید کردdigital_receptionist_1.png

Change Name:

برای شناسايي منوي موردنظر میباشد که توسط FreePBX ترجمه نخواهد شد.

Announcement:

برای انتخاب پيغام از پيش ضبط شده براي IVR موردنظر امی باشد.پیام ضبط شده از طریق  System Recordings به ليست پيام هاي FreePBX افزوده می شود.

Timeout:

مدت زمان انتظار IVR برای وارد کردن شماره مورد نظر می باشد که بر حسب ثانیه است.در صورت وارد نکردن شماره بعد از مدت زمان نعیین شده تماس به مقصد مشخص شده در قسمت t انتقال خواهد یافت.

Enable Directory:

با انتخاب این گزینه تماس گیرنده قادر خواهد بود تا با فشردن کلید #  وارد فهرست راهنمای سیستم شود و به جستجوی اشخاص بر حسب نام و نام خانوادگی بپردازد و با فشردن کلید مربع پيامي براي تماس گيرنده حاوي مراحل ورود نام پخش مي گردد.

VM Return to IVR:

با انتخاب این گزینه تماسی که به صندوق صوتی فرستاده شده بعد از تمام شدن کار با صندوق پستی دوباره به IVR برگردانده خواهد شد.

Enable Direct Dial:

با انتخاب این گزینه تماس گیرنده می تواند با وارد کردن داخلی مورد نظر خود به صورت مستقیم به آن متصل شود.

Loop Before t-dest:

با انتخاب این گزینه بعد تمام شدن مدت زمان مشخص شده در Timeout  منوی IVR  مجددا پخش شده و این تکرار به تعداد مشخص شده در  Repeat Loops خواهد بود.در صورت فعال نکردن این گزینه تماس به مقصد مشخص شده در قسمت t فرستاده خواهد شد.

Repeat Loops:

تعداد دفعات تکرار پیغام ضبط شده  IVR

Timeout Message:

پیغامی است که در صورت تمام شدن مدت زمان مشخص شده در Timeout  و وارد نکردن هیچ کلیدی توسط تماس گیرنده برای تماس گیرنده پخش خواهد شد و در صورتی پخش خواهد شد که در قسمت t مقصئی مشخص نشده باشد.

Loop Before i-dest:

به بررسی کلید ورودی اشتباه توسط تماس گیرنده می پردازد و در صورت فعال نبودن این قابلیت تماس به مقصدي که در قسمت i تعيين منتقل می شود.

Invalid Message:

پیغامی است که در صورتی که تماس گیرنده انتخاب اشتباهی در منوی IVR داشته باشد برای آن پخش خواهد شد و تنها در صورتی پخش خواهد شد که مقصدي براي i معين نشده باشد.

Repeat Loops:

تعداد دفعات تکرار منوي صوتي در صورت ورودي نادرست که حداکثر 9 می باشد.

در قسمت بعد که به مقاصد تماس IVR destinations بوده و کليد وارد شده تماس گيرنده را به مقصد موردنظر مرتیط خواهد کرد.

برای پشتیانی شبکه و پشتیبانی voip با شرکت تیلاتل در تماس باشید.