فعالسازی محدودیت تماس خروجی در ویپ

 

سیستم های تلفنی ویپ دارای قابلیت محدودیت تماس خروجی می باشد این قابلیت بدین صورت کار می کند که برای تماس های خروجی محدودیت زمانی مشخص می کند  شما می توانید با  استفاده از این قابلیت اجازه برقراری تماس تنها در ساعات شرکت را به کارکنان خود بدهید و کارکنان در ساعات خارج از ساعات کاری امکان برقراری تماس نخواهند داشت.

این قابلیت به تماس های وروردی شما اعمال نخواهد شد و تمامی تماس های وروردی برقرار خواهند شد.فعالسازی محدودیت تماس خروجی در ویپ

محدودیت تماس

بازه زمانی محدودیت تماس خروجی ویپ

برای اینکه بتوانید از قابلیت استفاده کنید ابتدا باید وارد سرور سیستم ویپ خود شوید و محدودیت زمانی مورد نظر خود را برای برقراری تماس های خروجی مشخص کنید.

ابتدا وارد تب Applications شده و به قسمت Time groups بروید و ساعات مورد نظر خود را وارد کنید.فعالسازی محدودیت تماس خروجی در ویپ

محدودیت تماس خروجی

در این قسمت شما می توانید مدت زمان استفاده از این بازه زمانی (ماه یا تعداد روز) را نیز مشخص کنید تا با استفاده از این قابلیت تنها بتوانید در روزه ها و یا ماه های خاصی تماس را برقرار کنید.فعالسازی محدودیت تماس خروجی در ویپ

محدودیت تماس های خروجی در ویپ

برای اینکه بتوانید ساعات مورد نظر را در سیستم ثبت کنید باید وارد سرور تلفنی ویپ خود شوید.سپس مسیر زیر را طی کنید:

Connectivity->outbound routes

سپس در صفحه ی باز شده باید در قسمت time group باید به ثبت بازه زمانی ای که قبلا برای اعمال محدودیت مدنظر قرار دادید را وارد کنید.

محدودیت تماس

در اخر باید به تایید اطلاعات ثبت شده بپردازید. بعد از تایید محدودیتها در سیستم ویپ شما اعمال خواهد شد.بنابراین در صورتی که در بازه ای غیر از بازه مشخص شده کارمندان اقدام به برقراری تماسنمایند سیستم تلفنی ویپ به آنها هشدار خواهد داد.

 

برای پشتیانی شبکه و پشتیبانی voip با شرکت تیلاتل در تماس باشید.