نحوه ی کپی فایل روی فلش سیسکو و بالعکس

دو مدل فلش در روتر های و سوییچ های سیسکو وجود دارد:

فلش (Compact Flash (CF:قابل جدا شدن از روتر و سوییچ سیسکو

فلش On Board:بر روی برد قرار دارند.

در این مقاله قصد داریم تا شما را با نحوه ی کپی کردن فایلها بر روی فلش آشنا کنیم با ما همراه باشید:

در صورتی که بخواهید فایلها را بر روی فلش محصولات سیسکو کپی کنید می توانید از روشهای وختلفی استفاده کنید:

کپی کردن فایل روی فلش سیسکو با کمک Ram Reader

این روش ساده ترین روش برای کپی کردن فایل می باشد اما باید توجه داشته باشید که برای استفاده از این روش باید فلش شما از نوع (Compact Flash (CF باشد.در این روش شما میتوانید باشتفاده از Ram Reader به کپی فایلهای خود بر روی فلش بپردازید.

اگر کارت شما نیاز به فرمت داشته باشد می توانید از ویندوز با فرمت Fat و bytes 4096برای انجام این کار استفاده کنید.در صورتی که به مشکل نخواندن کارت حافظه توسط سیسکو برخوردید ابتدا باید از سلامت SD Card و روتر خود اطمینان حاصل کرده و در صورت سالم بودن یکبار فلش را Low Level Format کنید. نرم افزارهایی برای انجام این کار وجود دارد که عبارتند از :HDD LLF Low Level Format Tool

رم ریدر
کپی کردن در مود Rommon

در صورتی که فایل IOS  فلش خراب باشد و روتر قادر به خواندن آن نباشد و به اصطلاح روتر در حالت رامون باشد باید به کپی کردن فایل IOS در همین فضا اقدام کنید و برای این کار باید ابتدا از شناسایی شدن فلش و جود فایل در ان اطمینان حاصل فرمایید برای این کار باید دستور زیر را اجرا کنید:

rommon 1>dir flash:

از دستور زیر برای پاک کردن فایلهای موجود استفاده می شود:

delete flash:filename

دو روش برای کپی فایل موجود می باشد که عبارتند از :

Xmodem:بسیار زمان بر است

tftp :استفاده از این روش بسیار بهتر می باشد .در صورت استفاده از این روش  باید ابتدا به پیاده سازی یک TFTP سرور در شبکه بپردازید . سپس باید بک آدرس IP به سیسکو بدهید. در این مقاله ما آی پی 192.168.10.10 را به روتر داده و 192.168.10.11 آدرس TFTP سرور ما می باشد. ما می خواهیم فایل c2800nm-adventerprisek9-mz.151-4.M1.bin را روی سیسکو کپی کنیم.برای این کار باید دستورات زیر را اجرا کنید:

rommon 1 >
rommon 2 > IP_ADDRESS=192.168.10.10
rommon 3 > IP_SUBNET_MASK=255.255.255.0
rommon 4 > DEFAULT_GATEWAY=192.168.10.1
rommon 5 > TFTP_SERVER=192.168.10.11
rommon 6 > TFTP_FILE=c2800nm-adventerprisek9-mz.151-4.M1.bin
rommon 7 > tftpdnld
کپی فایل روی فلش در محیط نرمال سیسکو

بعد از اینکه یک TFTP سرور در شبکه پیاده سازی کردید فایل ها را در آن کپی کنید. حال باید به روتر سیسکو وصل شوید.بعد از وصل شذن به روتر باید دسترات زیر را اجرا کنید تا فایلهای خود را بر روی فلش کپی کنید:

Router# copy tftp: flash:
  remote host: 192.168.10.11
  source filename : c2800nm-adventerprisek9-mz.151-4.M1.bin
  destination filename:  (press enter)

از دستور امده شده در زیر نیز می توانید استفاده کنید:

copy tftp://192.168.10.11/c2800nm-adventerprisek9-mz.151-4.M1.bin flash:

در هنگام کپی فایل شما با !!!!!!!!!!!!!!!!!!!  مواجه خواهید شد که نشان دهنده کپی شدن فایل می باشد اما اگر با !!!!……!!!!! موجه شدید یعنی مشکلی در عملیات کپی وجود دارد.

حال برای اینکه قادر به انجام عمل کپی کردن ار زوی فلش سیسکو بر روی TFTP سرور باشید باید دستورات زیر را اجرا کنید:

Router# copy flash: tftp:
  source filename : flash:/c2800nm-adventerprisek9-mz.151-4.M1.bin
  remote host: 192.168.10.11
  destination filename:  (press enter)

از دستور زیر برای پاک کردن فایل از روی فلش استفاده کنید:

Router# delete flash:/filename

در صورتی که بخواهید فایلها را بصورت دائمی پاک کنید باید از دستور زیر استفاده کنید:

Router# squeeze flash: