نحوه ی فعال سازی BLF در  CME

نحوه ی فعال سازی BLF در  CME

یکی از امکاناتی که شرکت سیسکو در اختیار کاربران خود قرار داده است مشاهده وضعیت داخلی ها توسط اپراتورها میباشد. برای اینکه بتوان از آزاد بودن داخلی، مشغول بودن و Hold بودن آنها مطلع شد باید قابلیت (BLF (Busy Lamp Field را در سیسکو CME فعال کرد با فعال کردن این قابلیت اپراتورها می توانند داخلی مورد نظر خود را به سرعت شماره گیری کرده و عمل انتقال خطوط به این داخلی را انجام دهند.نحوه ی فعال سازی BLF در  CME

باید توجه داشته باید که تلفن انتخابی شما باید از این قابلیت پشتیبانی کند.به عنوام مثال تلفن 7931G محصول سیسکو از این قابلیت پشتیبانی می کند.

تنظیمات فعال سازی BLF در  CME

برای این که این قابلیت را فعال کنید باید اجازه این کار را در داخلی هایی که قصد دارید ببینید داده شود بنابراین باید از دستور allow watch استفاده کنید.فرض کنید بخواهید داخلی های 150 و 151 که روی ephone-1 و ephone-2 ست شده اند از طریق ephone 3 دیده شوند.

ephone-dn  1  dual-line
 number 150
 label sale
 name sale
allow watch 

ephone-dn  2  dual-line
 number 151
 label Technical
 name Technical
allow watch 

حال باید تنظیمات به انجام تنظیمات داخلی ای که قصد دارید این قابلیت را فعال کنید بپردازید:

ephone  3
 mac-address 0021.5502.DFD1
 blf-speed-dial 1 150 label sale
 blf-speed-dial 2 151 label technical

بعد از انجام تنظیمات بالا باید تلفن را ریست کرده تا قادر به گوش دادن داخلی های مورد نظر خود باشید.موضوعی که باید به آن توجه کرد این است که این اکستنشن ها، بعد از شماره های داخلی خود گوشی شروع می شوند. به عنوان مثال در 796X اگر داخلی شما 101 باشد، اولین کلید 101 است و از کلید دوم سایر داخلی ها شروع می شود.

برای پشتیانی شبکه و پشتیبانی voip با شرکت تیلاتل در تماس باشید.