پشتیبان گیری Veeam backup

یکی از نرم افزارهای قدرتمند برای گرفتن بکاپ و حفظ اطلاعات Veeam backup  می باشد. از این نرم افزار زمانی می توان استفاده کرد که شبکه شما دارای زیرساختهای مبتنی بر vsphare وhyper-v باشد. این نرم افزار قادر است تا از خرابی نرم افزاری و سخت افزارری در ماشینهای مجازی جلوگیری کند.پشتیبان گیری Veeam backup

نرم افزار Veeam backup  به ارائه یک مدیریت هوشمند در تمام حوزه های فیزیکی و ابری با استفاده از یک کنسول مدیریتی پرداخته و با استفاده از این نرم افزار شما قادر هستید تا پشتیبان گیری از اطلاعات خود را با سرعت بالا به انجام برسانید.

این نرم افزار به نگهداری فایلهای پشتیبان گیری شده به صورت ایزوله در مخازن خود می پردازد و با استفاده از تکنولوژی به نام surebackup از اطلاعات شما پشتیبان گیری خواهد کرد تا در صورت از دست رفتن اطلاعات شما یتوانید اطلاعات خود را برگردانید.

اجرا و پیکربندی نرم افزار Veeam backup با توجه به زیرساختهای شبکه شما متفاوت خواهد بود همچنین در پیاده سازی این نرم افزار باید به امکانات سازمان ها و اهمیتی که داده های سازمان دارند را نیز در نظر گرفت.

این نرم افزار دارای یک راهکار مدل سازی بوده که شما را قادر می سازد تا بتوانید به تنظیم پشتیبان گیری های مقیاس پذیر و در عین حال مطمئن بپردازید .

این نرم افزار از اجزای مختلفی برای پیکربندی زیر ساخت شبکه بوده که نصب برعضی از آنها به صورت اجباری و نصب بعضی از آنها اختیاری می باشند.

 

 قابلیت های Veeam backup

• سادگی در مدیریت backup ها
• ایجاد backup از هر نوع سیستم ذخیره ساز
• تهیه نسخه پشتیبان از ماشین های مجازی در سطح پیشرفته
• اطمینان بالا در پروسه backup گرفتن و بازیابی آنها
• ریکاوری سرعت بالا و جلو گیری از دست رفتن اطلاعات
• تهیه backup های قابل اعتماد

برای پشتیانی شبکه و پشتیبانی voip با شرکت تیلاتل در تماس باشید.