DVR و NVR در شبکه

NVR مخفف Network Video Recorder بوده و DVR  مخفف Digital Video Recorder می باشد.DVR و NVR در شبکه

کلمه NVR مخفف Network Video Recorder یا ضبط کننده ویدئویی شبکه است. این اسم معمولا در برابر DVR که مخفف Digital Video Recorder یا ضبط کننده ویدئویی دیجیتال است به کار برده می شود.

تفاوتهایی که این دو دستگاه با یکدیگر دارند عبارت است از:

تفاوت فاحش در قیمت زیرا در NVR  دوربینهای مداربسته به آن متصل خواهد شد و قینت بالاتری دارد. زیرا سخت افزار شبکه در زمینه دوربینهای مدار بسته از نظ قیمت بالاتر از سخت افزار آنالوگ می باشد.

دستگاه DVR  این قابلیت را که به صورت مستقیم به دوربین مداربسته متصل شود را ندارد و به مبدلهای شبکه به انالوگ احتیاج خواهد داشت که استفاده از این مبدلها بر روی کیفیت تصاویر تاثیر خواهد گذاشت.

همچنین دستگاه DVR  از محدودیتهایی در کیفیت ضبط تصاویر برخوردار بوده و در صورتی که دارای دوربینهای مداربسته با کیفیت بالا هستید DVR  برای ضبط تصاویر قابل استفاده نخواهد بود.

هنگام استفاده از دوربین های مدار بسته تحت شبکه باید از NVR  استفاده شود. همچنین شما می توانید در شبکه خود بیش از یک دستگاه NVR داشته باشید.

به هنگام استفاده از دستگاه NVR  شما قادر هستید تا با استفاده از IP دوربین های مار بسته و همچنین نصب یک دستگاه NVR تصاویر دوربینها را دریافت کنید.

همچنین در صورت استفاده از دستگاه NVR و داشتن دوربینهای آنالوگ می توانید با استفاده از مبدلهای آنالوگ به شبکه دوربینهای خود را به شبکه متصل کنید.

 

برای پشتیانی شبکه و پشتیبانی voip با شرکت تیلاتل در تماس باشید.