بررسی و درک Receive Connector های پیش فرض در Exchange Server 2016

بررسی و درک Receive Connector های پیش فرض در Exchange Server 2016

وقتی که Exchange Server 2016 را نصب می کنید، پنج Receive Connector را مشاهده می کنید که به صورت پیش فرض ایجاد شده است. در این مرحله ممکن است برای شما سوال پیش بیاید که این کانکتورها چه هستند و کاربرد آنها چیست. دانستن این کانکتورهای پیش فرض برای درک کردن اینکه چگونه ایمیل به دست شما می‌رسد مفید است.

درک کانکتورهای دریافت پیش فرض در Exchange Server 2016
Exchange Server 2016 شامل دو Server Role به نامهای Mailbox Server Role و Edge Transport Server Role می باشد. Mailbox Server Role داری سه Transport Service (یا Sub Role) می باشد. این Transport Service ها Transport Pipeline نیز خوانده می شوند. ایمیل ها در بین این سه Pipeline حرکت می کند. سه Transport Service که به آن اشاره کردیم موارد زیر می باشند:
1- Front End Transport Service: این سرویس برای کلیه ایمیلهای ارسالی و دریافتی خارج از میل باکس های موجود در ایمیل سرور می باشد. این سرویس نقش صف دهی و بازرسی روی ایمیلها را ایفا نمی کند. وقتی ایمیلی از خارج سازمان می آید، اولین سرویسی که آن را دریافت می کند این سرویس می باشد. این سرویس ایمیل را به Transport Service منتقل می کند و به هیچ عنوان با Mailbox Transport به صورت مستقیم ارتباط برقرار نخواهد کرد.
2- (Transport Service (Hub Transport Service: این سرویس نقش گروه بندی و مدیریت صف ارسال و دریافت ایمیل را ایفا می کند. همچنین این سرویس بازرسی ایمیلها و بررسی آنها از لحاظ آنتی اسپم و anti-malware را انجام می دهد. این سرویس ایمیلها را از Front End Transport Service دریافت می کند و به Mailbox Transport Service منتقل می کند.
3- Mailbox Transport Service: این سرویس می باشد که در نهایت ایمیلها را دریافت و در میل باکس مرتبط قرار می دهد. این سرویس شامل دو زیر سرویس می باشد:
– Mailbox Transport Submission Service: این سرویس پیامها را از Mailbox Database دریافت می کند و آنها را به Transport Service منتقل می کند تا به مخاطب مورد نظر ارسال شود.
Mailbox Transport Delivery Service: این سرویس ایمیل را از Transport Service دریافت می کند و از طریق (RPC (Remote Procedure Call به میل باکس مورد نظر منتقل و در آن ذخیره می کند.
برای دیدن لیست Receive Connector به کنسول (Exchange Admin Center (EAC لاگین کنید و از منوی mail flow وارد receive connector شوید:

 

بررسی و درک Receive Connector های پیش فرض در Exchange Server 2016

همانطوری که در تصویر فوق مشاهده می کنید پنج Receive Connector در این لیست وجود دارد. تعداد سه کانکتور Frontend Transport Service و دو کانکتور Hub Transport Service وجود دارد. خب حال ببینیم که هر کدام از این کانکتورها چه کاری انجام می دهند.
1- Client Frontend HQ-MS1: این کانکتورها ایمیلهایی که به صورت امن شده از طریق TLS را دریافت می کند. پذیرش از طریق پورت 587 انجام می شود. این کانکتور توسط POP و IMAP استفاده می شود. این کانکتور کانکشنهای نرم افزاری IMAP و POP را به کانکتور Hub Transport Receive Connector بنام Client Proxy HQ-MS1 پروکسی می کند.
2- Default Frontend HQ-MS1: ایمیلهای ارسالی از طریق اینترنت توسط این کانکتور در پورت 25 پذیرفته می شوند. سپس این کانکتور ایمیلها را به Transport Service روی Hub Transport Service Receive Connector بنام Default HQ-MS1 روی پورت 2525 منتقل می کند.
3- Outbound Proxy Frontend HQ-MS1: اگر شما در Send Connector تیک مربوط به proxy through client access server option را زده باشید، سپس کلیه ایمیلهای خروجی توسط این کانکتور دریافت می شود. به زبان دیگر این کانکتور کلیه ایمیلهایی که توسط Transport Service ای که تیک proxy through client access server خورده باشد را دریافت می کند. اکنون ایمیلها توسط این کانکتور به اینترنت ارسال می شود. این کانکتور از طریق پورت 717 ایمیلها را دریافت می کند.

 

بررسی و درک Receive Connector های پیش فرض در Exchange Server 2016
4- Client Proxy HQ-MS1: این یک سرویس Hub Transport می باشد. ایمیلها را از Frontend Service دریافت می کند وبه Mailbox Transport Service منتقل می کند. این کانکتور از پورت 465 دریافت می کند. این Receive Connector کانکشن های POP و IMAP پراکسی شده را که از Frontend Transport Service بنام Client Frontend HQ-MS1 ارسال شده دریافت می کند.
5- Default HQ-MS1: این یک Hub Transport Service می باشد. این کانکتورهای ایمیلهای دریافتی را از Frontend Transport Service دریافت می کند و به Mailbox Transport Service منتقل می کند. مشابه همین، ایمیلهای ارسالی را از Mailbox Service دریافت می کند و به Send Connector جهت ارسال ایمیل به اینترنت یا دریافت از طریق کانکتور Outbound Proxy Frontend HQ-MS1 (در صورتی که تیک proxy through client access server در Send Connector خورده باشد) منتقل می کند. این کانکتور ایمیلها را از طریق پورت 2525 دریافت می کند.