مزایا و معایب ویپ نسبت به سیستم های قدیمی تلفن

مزایا و معایب فناوری ویپ نسبت به سیستم های قدیمی تلفن

در سیستم های قدیمی مخابرایت انتقال مکالمات به صورت زیر بود که مداری بین دو طرف مکالمه کننده برقرار و تا پایان مکالمه وجود داشت.اما در سیستم های VOIP هیچ گونه مداری موجود نیست و پیام های صوتی به صورت دیتا در آمده و بر روی شبکه ارسال خواهند شد و زمانی که به مقصد رسیدند بسته دیتا فرستاده شده باز می شود و مکالمات بازسازی می شوند و توسط مکالمه کننده شنیده خواهند شد.مزایا و معایب ویپ نسبت به سیستم های قدیمی تلفن

VoIP - security

بنابراین فناوری ویپ دارای مزایای زیادی نسبت به سیستم های سنتی می باشند که این مزایا عبارتند از:

  •  ارزانتر شدن هزینه سرویس ها
  • گرانتر بودن تلفنه های ویپ نسبت به تلفنهای آنالوگ
  •  کوچکتر، ساده تر و بسیار ارزانتر بود سرورهای ویپ نسبت به  سانترالهای تلفن آنالوگ
  • آسانتر بودن پیاده سازی شبکه های دیتا (شامل روتر ها و سوئیچها) برای سرویس ویپ نسبت به شبکه های مخابراتی
  • پایداریبیشتر و خرابی کمتر  شبکه های دیتا نسبت به شبکه های مخابراتی مبتنی بر سوئیچ های مداری
  • سازگاری بیشتر فناوری ویپ سازگاری با سیستم های کامپیوتری

 

 ویپ و سرویس های سنتی تلفنی

اما یکی از عیبهای فناوری ویپ این است که در صورت قطع برق  دسترسی شما به تلفن از دست خواهد رفت  و خدمات ویپی وجود نخواهد داشت در صورتی که در سامانه تلفن معمولی با قطعی برق همچنان شما به تلفن دسترسی خواهید داشت.مزایا و معایب ویپ نسبت به سیستم های قدیمی تلفن

بنابراین در صورتی که بخواهید این عیب را برطرف کنید نیازمند یک منبع تغذیه خواهید بود. بایستی بدانید که بسیاری از پذیرندگان اولیه ویپ کاربران سایر خدمات تلفنی مانند PBX و تلفن های بی سیم بوده که با  برق تغذیه می شوند و توسط شرکت های مخابراتی نیز پشتیبانی نخواهند شد.

برای پشتیانی شبکه و پشتیبانی voip با شرکت تیلاتل در تماس باشید.