تعریف و تفاوت سوییچ و روتر

تعریف و تفاوت سوییچ و روتر

همانطور که می دانید برای راه اندازی یک شبکه روتر و سوییچ جزو اجزای اصلی آن شبکه می باشند زیرا روتر و سوییچ دارای نقش اساسی و مهمی در شبکه می باشند. روتر و سوییچ دارای انئاع مختلفی می باشند که شما با توجه به نیاز شبکه خود باید به خریداری آنها بپردازید.در ایم مقاله قصد داریم تا شما را با این دو ایزار و تفاوتها آنها بایکدیگر آشنا کنیم با ما همرا باشید

سوئیچ شبکه

برای اتصال دستگاهها در شبکه از سوییچ استفاده می شد. این اتصال به وسیله ارتباط LAN صورت می گیرد.در واقع سوییچ با اتصال دستگاهها به یکدیگر در شبکه امکان اشتراک گذاری مناب در شبکه را فراهم خواهد کرد. بنابراین در سازمانها می توان با استفاده از سوییچ منابع را به ستراک گذاشت و با یکدیگر در شرکت به صحبت پرداخت .اما نکته حائز اهمیت این است که بدون داشتن سوییچ نمی توان حتی یک شبکه تجاری کوچک را پیاده سازی کرد.

روتر 

از روتر ها برایاتصال سوییچ ها به یکدیگر استفاده خواهد شد که این قابلیت روتر باعث گسترش شبکه شما خواخد شد.از روتر برای جا به جایی بسته ها بین شبکه های مختلف استفاده می شود همچنین با استفاده از روتر می توانید شبکه ای را در چند مکان مختلف داشته باشید.

تفاوت‌های سوئیچ شبکه و روتر

از سوییچ برای اتصال دستگاهها در شبکه و از روتر برای اتصال چنیدین شبکه استفاده خواهد شد.همچنین روتر می تواند تمامی دستگاههایی را که به یک کابل یا مودم DSL متصل می باشند را هدایت کند.در شبکه خانگی استفاده از روتر باعث می شود تا تمامی کاربران بتوانند از اینترنت استفاده کنند. در شبکه ای بزرگ استفاده از سوییچ کاربرد دارد.سوییچ ها قادر هستند تا تمامی دستگاههای موجود در شبکه را به وسیله یک شبکه LAN  بخ یکدیگر متصل کنند.در شبکه های بزرگ امکان استفاده از چندین سوییچ برای برقراری ارتباط بین گروه های مختلف وجود دارد که این سوییچ ها در نهایت به روتر وصل خواهند شد و بدین ترتیب امکان دسترسی به اینترنت فراهم خواهد شد.روترهای مدرن و امروزی دارای قابلیتهای بیشتری نسبت به سوییچ بوده و در برخی از موارد می توانند جایگزین سوییچ شوند.

برای پشتیانی شبکه و پشتیبانی voip با شرکت تیلاتل در تماس باشید.