آشنایی با انواع خطا های سرور HP

اطلاعات پیام خطای سرور ProLiant در لیست زیر با پیغام خطای واقعی به ترتیب حروف الفبا و سپس توسط کدهای خطای عددی در لیست های زیر ترتیب داده شده اند. برای یافتن پیام خطای خاص به سرعت در این سند ، از ویژگی find یا جستجو در مرورگر وب خود استفاده کنید.

100 پیام خطای سری

101 خطای شماره شماره 1
پیغام خطا: 101-I/O ROM Error
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: گزینه های ROM در دستگاه PCI ، PCI-X یا PCI Express خراب است.
عمل: اگر دستگاه قابل جابجایی است ، دستگاه را بردارید و تأیید کنید که پیام از بین رفته است. ROM را برای دستگاه خراب به روز کنید.
101 خطای شماره شماره 2
پیغام خطا: 101-ROM Error
بوق های شنیدنی: 1 طولانی ، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: خطای بررسی سیستم ROM.
عمل: Diagnostics Insight را اجرا کنید و قطعات خرابی را همانطور که مشخص شد جایگزین کنید.
101 خطای شماره شماره 3
پیغام خطا:

101-Option ROM Checksum Error…

…An add-in card in your system is not working correctly.

بوق های شنیدنی: 1 طولانی ، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: صفحه توسعه در سیستم به درستی کار نمی کند.
عمل: اگر اخیراً سخت افزار جدیدی اضافه کرده اید ، آن را خارج کرده و ببینید که آیا این مشکل همچنان ادامه دارد یا خیر. اگر این حذف پس از حذف سخت افزار جدید از بین برود ، ممکن است مشکلی در برد افزونه توسعه وجود داشته باشد. مستندات بورد توسعه را مرور کرده و دوباره سعی کید آن را دوباره نصب کنید.
102 خطای شماره شماره 1
پیغام خطا: 102-System Board Failure
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: عدم موفقیت 8237 کنترل کننده DMA ، تایمر 8254 و دستگاه های مشابه.
عمل: صفحه سیستم را تعویض کنید. برنامه راه اندازی سرور را اجرا کنید.احتیاط: فقط تکنسین های مجاز که توسط HP آموزش دیده اند باید سعی کنند مادربرد سیستم را حذف کنند.

 

102 خطای شماره شماره 2
پیغام خطا: 102-System Board Failure, CMOS Test Failed
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: عدم موفقیت 8237 کنترل کننده DMA ، تایمر 8254 و دستگاه های مشابه.
عمل: برای تعویض صفحه سیستم با ارائه دهنده خدمات مجاز تماس بگیرید.احتیاط: فقط تکنسین های مجاز که توسط HP آموزش دیده اند باید سعی کنند تخته سیستم را حذف کنند.

 

102 خطای شماره شماره 3
پیغام خطا: 102-System Board Failure, DMA Test Failed
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: 8237 کنترل کننده DMA ، تایمر 8254 و دستگاه های مشابه.
عمل: برای تعویض صفحه سیستم با ارائه دهنده خدمات مجاز تماس بگیرید.احتیاط: فقط تکنسین های مجاز که توسط HP آموزش دیده اند باید سعی کنند تخته سیستم را حذف کنند.

 

102 خطای شماره شماره 4
پیغام خطا: 102-System Board Failure, Timer Test Failed
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: عدم موفقیت 8237 کنترل کننده DMA ، تایمر 8254 و دستگاه های مشابه.
عمل: برای تعویض صفحه سیستم با ارائه دهنده خدمات مجاز تماس بگیرید.احتیاط: فقط تکنسین های مجاز که توسط HP آموزش دیده اند باید سعی کنند تخته سیستم را حذف کنند.

 

104 خطای پیام
پیغام خطا: 104-ASR Timer Failure
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: خرابی برد سیستم
عمل: در صورت امکان تشخیص Insight Diagnostics را اجرا کنید و همانطور که گفته شد اجزای خراب را جایگزین کنید.احتیاط: فقط تکنسین های مجاز که توسط HP آموزش دیده اند باید سعی کنند تخته سیستم را حذف کنند.

 

162 خطای پیام
پیغام خطا: 162-System Options Not Set
بوق های شنیدنی: 2 طولانی
دلیل احتمالی: پیکربندی نادرست است پیکربندی سیستم از آخرین بوت (افزودن هارد دیسک ، به عنوان مثال) تغییر یافته است یا از بین رفتن نیرو به ساعت در زمان واقعی رخ داده است. اگر باتری پردازنده به درستی کار نکند ، ساعت واقعی از دست می دهد.
عمل: برای ضبط تنظیمات جدید ، کلید F1 را فشار دهید. ابزار تنظیم سرور را برای تغییر پیکربندی اجرا کنید. اگر این پیام همچنان ادامه داشته باشد ، ممکن است نیاز به تعویض باتری پردازنده داشته باشید.
163 پیام خطا
پیغام خطا: 163-Time & Date Not Set
بوق های شنیدنی: 2 طولانی
دلیل احتمالی: زمان یا تاریخ نامعتبر در حافظه پیکربندی.
عمل: برنامه راه اندازی سرور را اجرا کرده و زمان یا تاریخ را تصحیح کنید.
172 خطای پیام
پیغام خطا: 172-1-Configuration Non-volatile Memory Invalid
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: پیکربندی غیر ولتاژ خراب است.
عمل: برنامه راه اندازی سرور را اجرا کرده و پیکربندی را تصحیح کنید. اگر نمی توانید به پیکربندی BIOS سیستم دسترسی پیدا کنید ، برای دریافت راهنمایی با پشتیبانی فنی HP تماس بگیرید.
180 خطای پیام
پیغام خطا: 180-Log Reinitialized
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: IML “Log Management Management” به دلیل فساد ورود به سیستم مجدداً مجدداً مورد استفاده قرار گرفته است.
عمل: پیام مدیریت رویداد ، هیچ عملی لازم نیست.

پیام های خطای 200 سری

پیغام خطا: 201-Memory Error
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: خرابی ماژول حافظه تشخیص داده شد.
عمل: Diagnostics Insight را اجرا کنید و اجزای ناموفق را همانطور که مشخص شد جایگزین کنید
پیغام خطا: 203-Memory Address Error
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: نقص حافظه تشخیص داده شد.
عمل: Diagnostics Insight را اجرا کنید و اجزای ناموفق را همانطور که مشخص شد جایگزین کنید
پیام خطای شماره 207
پیغام خطا:

207 – Invalid Memory Configuration Detected

DIMMs installed when nocorresponding processor is detected

بوق های شنیدنی: هیچ یک
شرح: یک پردازنده اضافی برای استفاده از حافظه مورد نیاز است.
عمل: سوکت پردازنده را جمع کنید یا DIMM را بردارید.
پیام خطای شماره 207
پیغام خطا: 207-Invalid Memory Configuration – DIMMs must be installed in pairs orsequentially
بوق های شنیدنی: بوق های شنیدنی: 1 بلند ، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: علت احتمالی: سیستم فقط با یک FBDIMM پیکربندی شده است و سیستم از حالت FBDIMM منفرد پشتیبانی نمی کند ، یا چندین FBDIMM نصب می شوند اما به ترتیب مناسب نصب نشده اند.
عمل: یکی از موارد زیر را انجام دهید:·         اگر سیستم از حافظه تک کانال پشتیبانی نمی کند ، یک جفت FBDIMM معتبر نصب کنید.

·         FBDIMM ها را به ترتیب مناسب حذف و نصب کنید.

برای تنظیمات حافظه پشتیبانی شده ، به محصول QuickSpecs یا راهنمای کاربر مراجعه کنید.

پیام خطای شماره 207
پیغام خطا: 207-Invalid Memory Configuration – DIMMs Must be Installed SequentiallyAudible
بوق های شنیدنی: 1 طولانی ، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: DIMM های نصب شده مرتباً سفارش داده نمی شوند.
عمل: نصب مجدد DIMM ها به ترتیب مناسب. برای تنظیمات حافظه پشتیبانی شده ، به محصول QuickSpecs یا راهنمای کاربر مراجعه کنید.
پیام خطای شماره 207
پیغام خطا: 207-Invalid Memory Configuration – DIMM Size Parameters Not Supported.
بوق های شنیدنی: 1 طولانی ، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: ماژول حافظه نصب شده سایز پشتیبانی نشده است. ممکن است بروزرسانی ROM مورد نیاز باشد.
عمل: ماژول حافظه با اندازه پشتیبانی شده را نصب کنید. برای تنظیمات حافظه پشتیبانی شده ، به محصول QuickSpecs یا راهنمای کاربر مراجعه کنید.
پیام خطای شماره 207
پیغام خطا: 207-Invalid Memory Configuration – Incomplete Bank Detected in Bank X
بوق های شنیدنی: 1 طولانی ، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: بانک یک یا چند DIMM را گم کرده است.
عمل: بانک حافظه را کاملاً پر کنید. برای تنظیمات حافظه پشتیبانی شده ، به محصول QuickSpecs یا راهنمای کاربر مراجعه کنید.
207 خطای شماره 6
پیغام خطا: 207-Invalid Memory Configuration – Insufficient Timings on DIMM
بوق های شنیدنی: 1 طولانی ، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: ماژول حافظه نصب شده پشتیبانی نمی شود.
عمل: ماژول حافظه از نوع پشتیبانی شده را نصب کنید. برای تنظیمات حافظه پشتیبانی شده ، به محصول QuickSpecs یا راهنمای کاربر مراجعه کنید.
پیام خطای شماره 207
پیغام خطا: 207-Invalid Memory Configuration – Mismatched DIMMs within DIMM Bank
بوق های شنیدنی: 1 طولانی ، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: DIMM های نصب شده در همان بانک از اندازه های مختلفی برخوردار هستند.
عمل: نصب های صحیح DIMMs. را نصب کنید QuickSpecs محصول یا راهنمای کاربر را برای تنظیمات حافظه پشتیبانی کنید.
207 خطای پیام شماره 8
پیغام خطا:

207-Invalid Memory Configuration – Mismatched DIMMs within DIMM Bank…

…Memory in Bank X Not Utilized

بوق های شنیدنی: 1 طولانی ، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: DIMM های نصب شده در همان بانک از اندازه های مختلفی برخوردار هستند.
عمل: نصب های صحیح DIMMs. را نصب کنید QuickSpecs محصول یا راهنمای کاربر را برای تنظیمات حافظه پشتیبانی کنید.
پیام خطای شماره 207
پیغام خطا:

207-Invalid Memory Configuration – Mismatched DIMMs within DIMM Bank…

…Memory in Board X, Bank X Not Utilized.

بوق های شنیدنی: 1 طولانی ، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: DIMM های نصب شده در همان بانک از اندازه های مختلفی برخوردار هستند.
عمل: نصب های صحیح DIMMs. را نصب کنید QuickSpecs محصول یا راهنمای کاربر را برای تنظیمات حافظه پشتیبانی کنید.
پیام خطای شماره 207
پیغام خطا: 207-Invalid Memory Configuration – Unsupported DIMM in Bank x
بوق های شنیدنی: 1 طولانی ، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: یکی از DIMM ها در بانک X از نوع پشتیبانی نشده است.
عمل: برای پر کردن بانک DIMM های پشتیبانی شده را نصب کنید. برای تنظیمات حافظه پشتیبانی شده ، به محصول QuickSpecs یا راهنمای کاربر مراجعه کنید.
207 خطای شماره 11
پیغام خطا:

207-Invalid Memory Configuration – Single channel memory…

…mode supports a single DIMM installed in DIMM socket

Please remove all other DIMMs or install memory in valid pairs. System Halted.

بوق های شنیدنی: 1 طولانی ، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: DIMM ها به صورت جفت نصب می شوند ، اما سرور در حالت حافظه تک کانال قرار دارد.
عمل: تمام DIMM های دیگر را حذف کرده یا حافظه را به صورت جفت معتبر نصب کنید و حالت حافظه را در BIOS تغییر دهید. برای تنظیمات حافظه پشتیبانی شده ، به محصول QuickSpecs یا راهنمای کاربر مراجعه کنید.
207 خطای شماره 12
پیغام خطا: 207-Invalid Memory Configuration – Unsupported DIMM in Socket X
بوق های شنیدنی: 1 طولانی ، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: DIMM های ثبت نشده و یا زمان کافی DIMM کافی نیست.
عمل: ECC DIMM ثبت شده را نصب کنید برای تنظیمات حافظه پشتیبانی شده محصول QuickSpecs یا راهنمای کاربر را ببینید.
207 خطای پیام
پیغام خطا:

207-Memory Configuration Warning – DIMM In Socket x does not have Primary Width of 4 and only supports standard ECC

Advanced ECC does not function when mixing DIMMs with Primary Widths of x4 and x8.

بوق های شنیدنی: 1 طولانی ، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: DIMM های نصب شده دارای عرض اصلی x8 هستند.
عمل: در صورت نیاز به پشتیبانی از حافظه پیشرفته ECC ، DIMM هایی که دارای عرض اصلی x4 هستند را نصب کنید. برای تنظیمات حافظه پشتیبانی شده ، به محصول QuickSpecs یا راهنمای کاربر مراجعه کنید.
پیام خطای شماره 209
پیغام خطا: 209-Online Spare Memory Configuration – No Valid Banks for Online Spare
بوق های شنیدنی: 1 طولانی ، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: دو بانک معتبر برای پشتیبانی از پیکربندی حافظه یدکی آنلاین در دسترس نیستند.
عمل: برای پشتیبانی از پیکربندی لوازم یدکی آنلاین ، DIMM ها را نصب یا نصب مجدد کنید.
پیام خطای شماره 209
پیغام خطا: 209-Online Spare Memory Configuration – Spare Bank is Invalid
بوق های شنیدنی: 1 طولانی ، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: DIMM های نصب شده برای بانک یدکی آنلاین از اندازه کوچکتر از یک بانک دیگر هستند.
عمل: برای پشتیبانی از پیکربندی لوازم یدکی آنلاین ، DIMM ها را نصب یا نصب مجدد کنید.
پیام خطای شماره 209
پیغام خطا: 209-Hot-add Memory Configuration – Boards must be installed sequentially.
بوق های شنیدنی: 1 طولانی ، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: تابلوهای حافظه به طور متوالی نصب نمی شوند.
عمل: تابلوهای حافظه را بطور متوالی نصب یا نصب کنید.
پیام خطای شماره 209
پیغام خطا: 209-Mirror Memory Configuration – Memory Sizes on boards X and Y do not match
بوق های شنیدنی: 1 طولانی ، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: اندازه کلی دو تابلوی شرکت کننده در یک پیکربندی آینه با هم مطابقت ندارد.
عمل: برای پشتیبانی از حالت آینه ، DIMM ها را نصب یا نصب مجدد کنید.
پیام خطای شماره 209
پیغام خطا: 209-RAID Memory Configuration – Memory Sizes on boards X and Y do not match
بوق های شنیدنی: 1 طولانی ، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: اندازه کلی دو تابلوی شرکت کننده در RAID مطابقت ندارد.
عمل: برای پشتیبانی از حالت RAID ، DIMM ها را نصب یا نصب مجدد کنید.
پیام خطای شماره 210
پیغام خطا: 210-Memory Board Power Fault on board X
بوق های شنیدنی: 1 طولانی ، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: مشکلی وجود دارد که یک تخته حافظه به درستی کار کند.
عمل: DIMM ها را تبادل کنید و دوباره امتحان کنید. در صورت ادامه مشکل ، حافظه را جایگزین کنید.
پیام خطای شماره 210
پیغام خطا: 210-Memory Board Failure on board X
بوق های شنیدنی: 1 طولانی ، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: مشکلی وجود دارد که یک تخته حافظه به درستی کار کند.
عمل: DIMM ها را تبادل کنید و دوباره امتحان کنید. در صورت ادامه مشکل ، حافظه را جایگزین کنید.
212 خطای پیام
پیغام خطا: 212-Processor Failed, Processor X
بوق های شنیدنی: 1 کوتاه
دلیل احتمالی: پردازنده در شکاف X ناموفق بود.
عمل: Diagnostics Insight را اجرا کنید و اجزای ناموفق را همانطور که مشخص شد جایگزین کنید.
214 خطای پیام
پیغام خطا: 214-Processor PPM Failed, Module X
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: ماژول قدرت پردازنده مشخص شده (PPM) انجام نشد.
عمل: Diagnostics Insight را اجرا کنید و اجزای ناموفق را همانطور که مشخص شد جایگزین کنید.
224 خطای پیام
پیغام خطا:

224-Power Fault Detected – Flexible LOM 1 (Lan On Motherboard)

توجه: این پیام خطا فقط مربوط به سرورهای ProLiant Gen 8 است.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: برق به LOM قابل انعطاف انجام نشد.
عمل: LOM را به صورت شکاف تحقیق کنید. Diagnostics Insight را اجرا کنید و اجزای ناموفق را همانطور که مشخص شد جایگزین کنید.

پیام های خطای 300 سری

پیام 301 خطای شماره 1
پیغام خطا: 301-Keyboard Error
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: خرابی صفحه کلید رخ داد.
عمل: 1.     سرور را پایین بیاورید و سپس صفحه کلید را دوباره وصل کنید.2.     مطمئن باشید که هیچ کلید افسرده یا گیر نشده است.

3.     در صورت تکرار خرابی ، صفحه کلید را جایگزین کنید.

پیام 301 خطای شماره 2
پیغام خطا: 301-Keyboard Error or Test Fixture Installed
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: خرابی صفحه کلید رخ داد.
عمل: 1.     سرور را پایین بیاورید و سپس صفحه کلید را دوباره وصل کنید.2.     مطمئن باشید که هیچ کلید افسرده یا گیر نشده است.

3.     در صورت تکرار خرابی ، صفحه کلید را جایگزین کنید.

پیام خطا 303
پیغام خطا: 303-Keyboard Controller Error
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: خطای سیستم ، صفحه کلید یا کنترل ماوس خطای سیستم رخ داده است.
عمل: 1.     مطمئن شوید که صفحه کلید و ماوس به هم وصل شده اند.2.     Diagnostics Insight را اجرا کنید و اجزای ناموفق را همانطور که مشخص شد جایگزین کنید.

احتیاط: فقط تکنسین های مجاز که توسط HP آموزش دیده اند باید سعی کنند تخته سیستم را حذف کنند.

اگر فکر می کنید هیئت مدیره سیستم نیاز به تعویض دارد ، قبل از این کار با پشتیبانی فنی HP تماس بگیرید.

304 خطای پیام
پیغام خطا: 304-Keyboard or System Unit Error
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: صفحه کلید ، کابل صفحه کلید ، کنترل ماوس یا خرابی صفحه سیستم.
عمل: 1.     مطمئن شوید که صفحه کلید و ماوس به هم وصل شده اند.2.     Diagnostics Insight را اجرا کنید و اجزای ناموفق را همانطور که مشخص شد جایگزین کنید.

احتیاط: فقط تکنسین های مجاز که توسط HP آموزش دیده اند باید سعی کنند تخته سیستم را حذف کنند.

اگر فکر می کنید هیئت مدیره سیستم نیاز به تعویض دارد ، قبل از این کار با پشتیبانی فنی HP تماس بگیرید.

338 خطای پیام

پیغام خطا: 338-HP RESTful API Error – Unable to communicate with iLO FW
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: iLO 4
عمل: 1.     تنظیم مجدد iLO 42.     به روزرسانی سیستم عامل iLO 4 به نسخه: 2.30 (1 اکتبر 2015)

پیام های خطای 400 سری

400 ، 401 ، 402 و 403 پیام خطا
پیغام خطا: 40X-Parallel Port X Address Assignment Conflict
بوق های شنیدنی: 2 کوتاه
دلیل احتمالی: هر دو پورت خارجی و داخلی به پورت موازی X اختصاص داده شده است.
عمل: برنامه راه اندازی سرور را اجرا کرده و پیکربندی را تصحیح کنید.
404 خطای پیام
پیغام خطا:

404-Parallel Port Address Conflict Detected…

…A hardware conflict in your system is keeping some system components from working correctly.

بوق های شنیدنی: 2 کوتاه
دلیل احتمالی: درگیری سخت افزاری در سیستم مانع از کار درست پورت موازی می شود.اگر به تازگی سخت افزار جدیدی اضافه کرده اید ، آن را حذف کنید تا ببینید آیا این علت درگیری است. از طرف دیگر ، از Computer Setup یا سیستم عامل خود اطمینان حاصل کنید که هیچ درگیری وجود نداشته باشد.
عمل: 1.     اگر به تازگی سخت افزار جدیدی اضافه کرده اید ، آن را حذف کنید تا ببینید سخت افزار علت درگیری است یا خیر.2.     برای تنظیم مجدد منابع برای پورت موازی و دستیابی به درگیری منابع ، ابزار تنظیم سرور را اجرا کنید.

3.     Diagnostics Insight را اجرا کنید و اجزای ناموفق را همانطور که مشخص شد جایگزین کنید.

پیام های خطای 600 سری

601 پیام خطا
پیغام خطا: 601-Diskette Controller Error
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: خرابی مدار کنترلر دیسکت رخ داده است.
عمل: 1.     مطمئن شوید کابلهای درایو دیسک متصل هستند.2.     درایو دیسک ، کابل یا هر دو را جایگزین کنید.

3.     Diagnostics Insight را اجرا کنید و اجزای ناموفق را همانطور که مشخص شد جایگزین کنید.

پیام خطا 602
پیغام خطا: 602-Diskette Boot Record Error
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: بخش بوت در دیسک بوت فاسد است.
عمل: 1.     دیسک را از درایو دیسک جدا کنید.2.     دیسک ممکن است آسیب دیده باشد ، دیسک را در درایو با دیگری جایگزین کنید.

3.     دیسک را اصلاح کنید.

605 خطای پیام
پیغام خطا: 605-Diskette Drive Type Error
بوق های شنیدنی: 2 کوتاه
دلیل احتمالی: عدم تطابق در نوع درایو فلاپی در BIOS سیستم رخ داده است.
عمل: ابزار تنظیم سرور را اجرا کنید تا نوع درایو diskette به درستی تنظیم شود.
611 پیام خطا
پیغام خطا: 611-Primary Floppy Port Address Assignment Conflict
بوق های شنیدنی: 2 کوتاه
دلیل احتمالی: درگیری سخت افزاری در سیستم مانع از عملکرد صحیح درایو دیسک شده است.
عمل: 1.     ابزار پیکربندی سرور را برای پیکربندی آدرس پورت درایو diskette و دستیابی به درگیری حل کنید.2.     Diagnostics Insight را اجرا کنید و اجزای ناموفق را همانطور که مشخص شد جایگزین کنید.
پیام خطا 612
پیغام خطا: 612-Secondary Floppy Port Address Assignment Conflict
بوق های شنیدنی: 2 کوتاه
دلیل احتمالی: درگیری سخت افزاری در سیستم مانع از عملکرد صحیح درایو دیسک شده است.
عمل: 1.     ابزار پیکربندی سرور را برای پیکربندی آدرس پورت درایو diskette و دستیابی به درگیری حل کنید.2.     Diagnostics Insight را اجرا کنید و اجزای ناموفق را همانطور که مشخص شد جایگزین کنید.

پیام های خطای 1100 سری

پیام خطای 1151
پیغام خطا: 1151-Com Port 1 Address Assignment Conflict
بوق های شنیدنی: 2 کوتاه
دلیل احتمالی: هر دو پورت سریال خارجی و داخلی به COM X اختصاص داده شده است.
عمل: 1.     برنامه راه اندازی سرور را اجرا کرده و پیکربندی پورت سریال را در BIOS سیستم تصحیح کنید.2.     ببینید آیا یک کارت پورت سریال نصب شده است که از پرش یا سوئیچ برای آدرس Com Port استفاده می کند. آدرس پورت را مجدداً تنظیم کنید تا به طور دستی درگیری آدرس را برطرف کنید.

پیام های خطای سری 1600

1609 خطای پیام
پیغام خطا:

1609 – The server may have a failed system battery.

Some configuration settings may have been lost and restored to defaults.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: باتری سیستم ساعت واقعی قدرت را از دست داده است.
عمل: باتری سیستم RTC را جایگزین کنید (یا باتری خارجی اضافه کنید)توجه: این سیستم پیکربندی خود را در هر زمان که AC از آن خارج شود از دست می دهد (هنگامی که سیستم از منبع تغذیه AC جدا نشده است) و در صورت بروز خرابی باتری ، این پیام دوباره نمایش می دهد. اما اگر سیستم به منبع تغذیه متصل باشد ، تنظیمات پیکربندی را عملکرد و حفظ خواهد کرد.

برای اطلاعات بیشتر به مستندات سرور مراجعه کنید. اگر به تازگی باتری سیستم را جایگزین کرده اید ، از این پیام صرفنظر کنید.

پیام خطای شماره 1610
پیغام خطا: 1610-Temperature Violation Detected – Waiting 5 Minutes for System to Cool
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: دمای سیستم محیط از حد قابل قبولی فراتر رفته است
عمل: دمای اتاق را پایین بیاورید.
پیام خطای شماره 1610
پیغام خطا:

1610-Temperature Violation Detected – Waiting 5 Minutes for System to Cool

…Press Esc key to resume booting without waiting for the system to cool.

WARNING: Pressing Esc is NOT recommended as the system may shutdown unexpectedly.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: دمای سیستم محیط از حد قابل قبولی فراتر رفته است.
عمل: دمای اتاق را پایین بیاورید.
پیام خطای شماره 1611
پیغام خطا:

1611-CPU Zone Fan Assembly Failure Detected. Either…

…the Assembly is not installed or multiple fans have failed in the CPU zone.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: فن های خنک کننده لازم وجود ندارد یا نخ می شوند.
عمل: 1.     فن ها را بررسی کنید تا مطمئن شوید که نصب شده اند و کار می کنند.2.     اطمینان حاصل کنید که مونتاژ قفس فن به درستی وصل شده و هر فن به درستی نشسته است.

3.     اگر مشکل همچنان ادامه داشت ، طرفداران خنک کننده خراب را جایگزین کنید.

4.     اگر یک فن تعویض شناخته شده در حال چرخش نیست ، مونتاژ قفس فن را تعویض کنید.

پیام خطای شماره 1611
پیغام خطا:

1611-CPU Zone Fan Assembly Failure Detected.

Single fan failure. Assembly will provide adequate cooling.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: فن خنک کننده مورد نیاز در حال چرخش نیست.
عمل: در صورت وجود فن خراب را جایگزین کنید تا افزونگی را تأمین کند.
پیام خطای شماره 1611
پیغام خطا: 1611-Fan Failure Detected
بوق های شنیدنی: 2 کوتاه
دلیل احتمالی: پنکه مورد نیاز نصب نشده یا نخ ریسی است.
عمل: 1.     طرفداران را بررسی کنید تا مطمئن شوند که کار می کنند.2.     اطمینان حاصل کنید که هر کابل فن به درستی وصل شده و هر فن به درستی قرار گرفته است.

3.     اگر مشکل همچنان ادامه داشت ، طرفداران خنک کننده خراب را جایگزین کنید.

1611 خطای شماره 4
پیغام خطا: 1611-Fan x Failure Detected (Fan Zone CPU)
بوق های شنیدنی: 2 کوتاه
دلیل احتمالی: پنکه مورد نیاز نصب نشده یا نخ ریسی است.
عمل: 1.     طرفداران را بررسی کنید تا مطمئن شوند که کار می کنند.2.     در صورت وجود اطمینان حاصل کنید که هر کابل فن به درستی وصل شده است و هر فن به درستی قرار گرفته است.

3.     اگر مشکل همچنان ادامه داشت ، طرفداران خنک کننده خراب را جایگزین کنید.

1611 خطای شماره 5
پیغام خطا: 1611-Fan x Failure Detected (Fan Zone I/O)
بوق های شنیدنی: 2 کوتاه
دلیل احتمالی: پنکه مورد نیاز نصب نشده یا نخ ریسی است.
عمل: 1.     طرفداران را بررسی کنید تا مطمئن شوند که کار می کنند.2.     در صورت وجود اطمینان حاصل کنید که هر کابل فن به درستی وصل شده است و هر فن به درستی قرار گرفته است.

3.     اگر مشکل همچنان ادامه دارد ، طرفداران خنک کننده خراب را جایگزین کنید.

1611 خطای شماره 6
پیغام خطا: 1611-Fan x Not Present (Fan Zone CPU)
بوق های شنیدنی: 2 کوتاه
دلیل احتمالی: پنکه مورد نیاز نصب نشده یا نخ ریسی است.
عمل: 1.     طرفداران را بررسی کنید تا مطمئن شوند که کار می کنند.2.     در صورت وجود اطمینان حاصل کنید که هر کابل فن به درستی وصل شده است و هر فن به درستی قرار گرفته است.

3.     اگر مشکل همچنان ادامه داشت ، طرفداران خنک کننده خراب را جایگزین کنید.

1611 خطای شماره 7
پیغام خطا: 1611-Fan x Not Present (Fan Zone I/O)
بوق های شنیدنی: 2 کوتاه
دلیل احتمالی: پنکه مورد نیاز نصب نشده یا نخ ریسی است.
عمل: 1.     طرفداران را بررسی کنید تا مطمئن شوند که کار می کنند.2.     در صورت وجود اطمینان حاصل کنید که هر کابل فن به درستی وصل شده است و هر فن به درستی قرار گرفته است.

3.     اگر مشکل همچنان ادامه داشت ، طرفداران خنک کننده خراب را جایگزین کنید.

1611 خطای شماره 8
پیغام خطا:

1611- Power Supply Zone Fan Assembly Failure Detected. Either…

…the Assembly is not installed or multiple fans have failed.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: هواداران مورد نیاز از بین رفته یا نخ ریسی هستند.
عمل: 1.     فن ها را بررسی کنید تا مطمئن شوید که نصب شده اند و کار می کنند.2.     مطمئن شوید که مونتاژ به طور صحیح وصل شده و هر فن به درستی قرار گرفته باشد.

3.     اگر مشکل همچنان ادامه داشت ، طرفداران خنک کننده خراب را جایگزین کنید.

4.     اگر یک فن تعویض شناخته شده در حال چرخش نیست ، مونتاژ قفس فن را تعویض کنید.

1611 خطای شماره 9
پیغام خطا:

1611-Power Supply Zone Fan Assembly Failure Detected.

Single fan failure. Assembly will provide adequate cooling.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: فن مورد نیاز در حال چرخش نیست.
عمل: در صورت وجود فن خراب را جایگزین کنید تا افزونگی را تأمین کند.
پیام خطای شماره 1611
پیغام خطا: 1611-Primary Fan Failure (Fan Zone System)
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: یک فن مورد نیاز در حال چرخش نیست.
عمل: فن خنک کننده خراب را جایگزین کنید.
1611 خطای شماره 11
پیغام خطا: 1611-Redundant Fan Failure (Fan Zone System)
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: یک فن اضافی در حال چرخش نیست.
عمل: فن خنک کننده خراب را جایگزین کنید.
پیام خطا 1612
پیغام خطا: 1612-Primary Power Supply Failure
بوق های شنیدنی: 2 کوتاه
دلیل احتمالی: منبع تغذیه اولیه شکست خورده است.
عمل: منبع تغذیه را جایگزین کنید.
پیام خطای شماره 1615
پیغام خطا: 1615-Power Supply Configuration Error
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: پیکربندی سرور به منبع تغذیه اضافی نیاز دارد. نوار متحرک نمایش داده می شود که نشان می دهد سیستم منتظر نصب منبع تغذیه دیگری است.
عمل: منبع تغذیه اضافی مورد نیاز را نصب کنید.
پیام خطای شماره 1615
پیغام خطا:

1615-Power Supply Configuration Error- A working power supply must be installed in Bay 1 for proper cooling.

System Halted!

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: پیکربندی سرور به منبع تغذیه اضافی نیاز دارد. نوار متحرک نمایش داده می شود که نشان می دهد سیستم منتظر نصب منبع تغذیه دیگری است.
عمل: منبع تغذیه اضافی مورد نیاز را نصب کنید.
پیام خطای شماره 1615
پیغام خطا: 1615-Power Supply Failure, Power Supply Unplugged, or Power Supply FanFailure in Bay X
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: منبع تغذیه شکست خورده است ، یا نصب شده است اما به برد سیستم یا منبع تغذیه متصل نیست.
عمل: منبع تغذیه را محکم تحقیق کنید و کابل برق را بررسی کنید یا منبع تغذیه را جایگزین کنید.
1616 خطای پیام
پیغام خطا:

1616-Power Supply Configuration Failure-A working power supply must be installed in Bay 1 for proper cooling.

System Halted!

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: منبع تغذیه به طور نادرست پیکربندی شده است.
عمل: ابزار تنظیم سرور را اجرا کرده و پیکربندی BIOS را تصحیح کنید.

پیام های خطای سری 1700

1700 خطای شماره شماره 1
پیغام خطا:

1700-Slot X Drive Array – Please replace Cache Module Battery Pack…

…Caching will be enabled once the Battery Pack has been replaced and charged.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: نیاز به باتری تعویض و شارژ می شود.
عمل: بسته باتری را تعویض و شارژ کنید.
1700 خطای شماره شماره 2
پیغام خطا:

1700-Slot X Drive Array – Please replace Array Accelerator Battery Pack…

…The Array Accelerator Cache will be enabled once the battery has been replaced and charged.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: نیاز به باتری تعویض و شارژ می شود.
عمل: باتری Array Accelerator را تعویض و شارژ کنید.
1701 خطای شماره 1
پیغام خطا:

1701-Slot X Drive Array – Please install Cache Module Battery Pack…

…Caching will be enabled once the Battery Pack is installed and charged.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: باتری باید نصب و شارژ شود.
عمل: بسته باتری را نصب و شارژ کنید.
1701 خطای شماره 2
پیغام خطا:

1701-Slot X Drive Array – Please install Array Accelerator Battery…

…Caching will be enabled once the Battery Pack is installed and charged.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: باتری باید نصب و شارژ شود.
عمل: باتری Array Accelerator را نصب و شارژ کنید.
1703 خطای شماره شماره 1
پیغام خطا:

1703 – Slot X Drive Array controller – Memory Self-Test Error – Access to all storagehas been disabled…

…Upgrade to the latest firmware. If the problem persists, replace the Cache Module or Controller.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: ماژول حافظه پنهان یا کنترلر خراب است یا در حال تجربه یک خطا است.
عمل: ·         به جدیدترین سیستم عامل ارتقا دهید.·         اگر این خطا ادامه داشت ، ماژول کش یا کنترلر را جایگزین کنید.
1703 خطای شماره شماره 2
پیغام خطا:

1703 – Slot X Drive Array controller – Memory Self-Test Error – Access to all storagehas been disabled…

…Access to all storage has been disabled. Replace the Array Accelerator daughtercard if this error persists afterrestarting system.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: ماژول حافظه پنهان شکست خورده است یا خطایی را تجربه کرده است.
عمل: ماژول کش را جایگزین کنید.
1704 پیام خطا
پیغام خطا: 1704-Unsupported Virtual Mode Disk Operation – System Halted…
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: سیستم عامل که در حال اجراست از سرویس مجازی DMA پشتیبانی نمی کند.
عمل: درایور دستگاه را که مناسب سیستم عامل است بارگیری یا به روز کنید.
1705 خطای شماره شماره 1
پیغام خطا:

1705-Slot X Drive Array – Please replace Cache Module Super-Cap…

…Caching will be enabled once the Super-Cap has been replaced and charged.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: سوپر کپ شارژ نشد.
عمل: ماژول کش فوق العاده درپوش را جایگزین کنید.
1705 خطای شماره شماره 2
پیغام خطا:

1705-Slot X Drive Array – Please replace Array Accelerator Super-Cap…

…The Array Accelerator Cache will be enabled once Super-Cap has been replaced and charged.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: سوپر کپ شارژ نشد.
عمل: Array Accelerator Super-Cap را جایگزین کنید.
1706 خطای شماره شماره 1
پیغام خطا:

1706-The Extended BIOS Data Area in Server Memory has been Overwritten…

…Smart Array Interrupt 13h BIOS Cannot Continue – System Halted.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: یک برنامه دارای حافظه رونویسی شده است که توسط کنترلر هوشمند Array محفوظ است.
عمل: اگر این اتفاق هنگام بارگیری یک برنامه خاص رخ می دهد ، نسخه به روز شده برنامه کاربردی را بررسی کنید.
1706 خطای شماره شماره 2
پیغام خطا:

1706-Smart Array Controller Extended BIOS Data Area Memory Corrupted…

…Int 13h BIOS Cannot Continue – System Halted.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: یک برنامه دارای حافظه رونویسی شده است که توسط کنترلر هوشمند Array محفوظ است.
عمل: اگر این اتفاق هنگام بارگیری یک برنامه خاص رخ می دهد ، نسخه به روز شده برنامه کاربردی را بررسی کنید.
1707 خطای پیام
پیغام خطا:

1707-Slot X Drive Array Controller – Bootstrap NVRAM checksum failed…

…The second line of the message includes one of the following lines of text:

·          (خطای غیرقابل بازگشت) یا

·         (هیچ نسخه پشتیبان مناسب یافت نشد)

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: Bootstrap NVRAM در کنترلر Smart Array مشخص شده خراب یا نامعتبر است.
عمل: ·         کنترلر را با آخرین نسخه سیستم عامل به روز کنید.·         اگر مشکل هنوز وجود دارد ، کنترلر را جایگزین کنید.
1708 خطای پیام
پیغام خطا: 1708-Slot X Drive Array Controller – Bootstrap NVRAM restored from backup. Systemrestart required…
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: کنترلر مشخص شده Bootstrap NVRAM Smart Array در یکی از موارد زیر ترمیم شد:·         به عنوان فاسد تشخیص داده شد ، و نسخه پشتیبان بازیابی شد.

·         این به طور خودکار به روز شد زیرا نسخه جدیدتری در دسترس بود.

عمل: ·         راه اندازی مجدد سرور.·         اگر مشکل هنوز هم وجود دارد ، کنترلر را به آخرین نسخه سیستم عامل به روز کنید.
1709 پیام خطا
پیغام خطا:

1709-Slot X Drive Array – One or more attached drives could not be authenticated asa genuine HP drive…

…Smart Array will not control the LEDs to these drives. Please run ACU or ADU to learn which drives could not bevalidated as genuine.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: یک یا چند درایو فیزیکی به یک کنترلر غیر آرایه وصل شده بودند.
عمل: برای تعیین اینکه کدام درایوها به عنوان اصلی قابل تأیید نیستند ، ACU یا ADU را اجرا کنید.
پیام خطا 1710
پیغام خطا:

1710-Slot X Drive Array – Non-Array Controller Drives Detected Warning: possibledata loss may occur…

…Physical drive(s) detected which had been previously attached to a non-array controller. Any non-array data onthese drives will be lost unless they are removed. To save data, turn off system power immediately and remove thedrives.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: یک یا چند درایو فیزیکی به یک کنترلر غیر آرایه وصل شده بودند.
عمل: سیستم را پایین بیاورید ، و سپس درایوها را بردارید.
1711 خطای شماره 1
پیغام خطا:

1711-Slot Z Drive Array – RAID ADG Logical Drive(s) Configured but Array Accelerator Size <= 32MB …

…The Array Accelerator Cache will be enabled once the battery is installed and charged.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: کنترلر آرایه مورد استفاده در سیستم دارای <= 32MB یا ماژول حافظه شتاب دهنده آرایه نیست.
عمل: این پیکربندی توصیه نمی شود. درایوهای منطقی را به RAID 5 مهاجرت کنید یا به یک ماژول شتاب دهنده آرایه بزرگتر ارتقا دهید.
1711 خطای شماره 2
پیغام خطا: 1711-Slot z Drive Array – Stripe size too large for RAID 5/6 logical drive(s)….This configuration is not recommended due to transfer buffer usage.
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: پیکربندی Raid برای اندازه درایوهای منطقی Raid 5/6 ایجاد نشده است.
عمل: این پیکربندی به دلیل نیاز حافظه کنترل کننده توصیه نمی شود. با استفاده از برنامه تنظیمات Array ، مهاجرت RAID را به اندازه اندازه نوار پایین تر انجام دهید
پیام خطا 1712
پیغام خطا:

1712 – Slot X Drive Array – RAID 5 logical drive(s) configured with XX Drives, but Array Accelerator Size <= 32MB …

… این پیکربندی توصیه نمی شود. در حال مهاجرت درایو منطقی (های) منطقی به RAID 0 یا 1 ، کاهش تعداد درایوهای موجود در آرایه یا به روزرسانی ماژول Array Accelerator باشید.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: پیکربندی درایو Array برای ماژول Array Cache Accelerator که در کنترلر Array استفاده می شود ، بزرگ است.
عمل: درایوهای منطقی را به RAID 0 یا 1 مهاجرت کنید ، تعداد درایوهای موجود در آرایه را کاهش داده یا به ماژول شتاب دهنده آرایه اندازه آلارم ارتقا دهید.
پیام خطا 1713
پیغام خطا:

1713-Slot Z Drive Array Controller – Redundant ROM Reprogramming Failure…

…Replace the controller if this error persists after restarting system.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: Flash ROM خراب است. کنترل کننده یک نقص چک را شناسایی کرد ، اما قادر به برنامه ریزی مجدد رام پشتیبان نیست.
عمل: 1.     کنترلر را به آخرین نسخه سیستم عامل به روز کنید.2.     اگر مشکل همچنان ادامه داشت ، کنترلر را جایگزین کنید.
1714 خطای پیام
پیغام خطا:

1714-Slot Z Drive Array Controller – Redundant ROM Checksum Error…

…Backup ROM has automatically been activated. Check firmware version.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: عملکرد فلاش کنترلر توسط یک چرخه برق قطع شده است ، یا فلش ROM خراب است. کنترل کننده خطای بررسی ROM را شناسایی کرد و به طور خودکار به تصویر ROM پشتیبان تغییر داد.
عمل: اگر این تصویر ROM نسخه پشتیبان نسخه پایین تر از تصویر در حال اجرا است ، کنترلر را به آخرین نسخه سیستم عامل به روز کنید.
پیام خطا 1715
پیغام خطا:

1715-Slot X Drive Array Controller – Memory Error(s) Occurred…

…Warning: Corrected Memory Error(s) were detected during controller memory self-test…

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: حافظه کنترل کننده آرایه شروع به خرابی می کند.
عمل: اگر این خطا ادامه داشت ، کنترلر را جایگزین کنید.
پیام خطا 1716
پیغام خطا:

1716-Slot z Drive Array Controller – Unrecoverable Media Errors Detected on Drives

…Errors will be fixed automatically when these sectors are overwritten. Backup and restore recommended.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: خطای رسانه در درایو تشخیص داده شد و به دلیل تحمل خطای تخریب شده یا خطای رسانه در همان مکان در یک درایو دیگر در همان آرایه قابل اصلاح نیست. با خواندن این آدرس بلوک ، یک خطای غیرقابل بازخوانی خواندن به سیستم عامل بازگردانده می شود.
عمل: تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی اطلاعات در درایو. عملیات نوشتن متوالی به بلوک های آسیب دیده باید خطاهای رسانه را برطرف کند.
1717 خطای پیام
پیغام خطا: 1717-Slot z Drive Array Controller – Disk Drive(s) Reporting OVERHEATEDCondition
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: درایوهای آرایه ذکر شده در این پیام در حال حاضر در حالت گرمای بیش از حد قرار دارند.
عمل: عمل: فن ها را بررسی کنید و مطمئن شوید هوا از روی درایو جریان دارد. در صورت حذف پانل دسترسی را نصب کنید.
پیام خطا 1718
پیغام خطا:

1718-Slot z Drive Array Controller – Device discovery found more devices attached to this controller than firmware currently supports…

…Some devices are ignored.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: سیستم عامل از تعداد دستگاه هایی که در حال حاضر به کنترلر متصل هستند پشتیبانی نمی کند.
عمل: ·         اگر یادداشت های منتشر شده نشان می دهد که پشتیبانی از دستگاه های اضافی اضافه شده است ، آخرین نسخه سیستم عامل کنترلر را ارتقا دهید.·         برخی از دستگاه های متصل به کنترلر را حذف کنید.
پیام خطا 1719
پیغام خطا: 1719-Slot z Drive Array – A controller failure event occurred prior to this power-up (previous lock-up code = 0x####)
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: قبل از فعال شدن سرور ، یک خرابی کنترلر رخ داده است.
عمل: آخرین نسخه سیستم عامل کنترلر را نصب کنید. اگر شرط ادامه داشت ، کنترلر را جایگزین کنید.
1720 خطای شماره شماره 1
پیغام خطا: 1720-Slot X Drive Array – S.M.A.R.T. Hard Drive(s) Detect Imminent Failure SCSI: Port Y: SCSI ID Z.
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: یک مشکل خرابی پیش بینی SMART هارد دیسک شناسایی شده است. ممکن است درایو در برخی مواقع در آینده خراب شود.
عمل: ·         اگر این درایو بخشی از پیکربندی غیرقابل تحمل است ، قبل از تعویض درایو از کلیه داده ها نسخه پشتیبان تهیه کرده و پس از آن همه داده ها را بازیابی کنید·         اگر این درایو بخشی از پیکربندی تحمل خطا است ، این درایو را تعویض نکنید مگر اینکه تمام درایوهای دیگر موجود در آرایه بصورت آنلاین باشند.
1720 خطای شماره 2
پیغام خطا: 1720-S.M.A.R.T. Hard Drive Detects Imminent Failure
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: یک مشکل خرابی پیش بینی SMART هارد دیسک شناسایی شده است. ممکن است درایو در برخی مواقع در آینده خراب شود.
عمل: ·         اگر به عنوان آرایه غیر RAID 0 پیکربندی شده است ، درایو خراب یا خراب را جایگزین کنید. به مستندات سرور مراجعه کنید.·         در صورت پیکربندی یک آرایه RAID 0 یا تنظیم غیر RAID ، از درایو یا درایوها نسخه پشتیبان تهیه کنید ، درایو را جایگزین کنید و سیستم را بازیابی کنید.
پیام خطا 1721
پیغام خطا:

1721-Slot X Drive Array – Drive Parameter Tracking Predicts Imminent Failure…

…The following devices should be replaced when conditions permit. Do not replace drive unless all other drives in the array are on-line! Back up data before replacing drive(s) if using RAID 0.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: ردیابی پارامتر درایو وضعیت پیش بینی-خرابی را در درایو نشان داده شده گزارش می دهد. ممکن است درایو در برخی مواقع در آینده خراب شود.
عمل: ·         اگر درایو بخشی از پیکربندی غیرقابل تحمل است ، قبل از تعویض درایو از کلیه داده ها نسخه پشتیبان تهیه کرده و پس از آن همه داده ها را بازیابی کنید.·         اگر درایو بخشی از پیکربندی تحمل خطا است ، درایو را جایگزین نکنید مگر اینکه سایر درایوهای موجود در آرایه بصورت آنلاین باشند.
پیام خطا 1724
پیغام خطا:

1724-Slot X Drive Array – Physical Drive Position Change(s) Detected – …

…Logical drive configuration has automatically been updated.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: پس از تغییر موقعیت درایو فیزیکی ، پیکربندی درایو منطقی به طور خودکار به روز شده است.
عمل: هیچ عملی لازم نیست
1725 خطای پیام
پیغام خطا: 1725-Slot X Drive Array-Optional SIMM Failure Detected
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: به دلیل خطاهای حافظه یا نوع نصب نشده پشتیبانی نشده SIMM به طور خودکار غیرفعال شده است.
عمل: ماژول حافظه SIMM را در کنترلر نشان داده شده جایگزین کنید.
پیام خطا 1726
پیغام خطا:

1726-Slot X Drive Array – Array Accelerator Memory Size Change Detected. – …

….Array Accelerator configuration has automatically been updated.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: پیکربندی شتاب دهنده آرایه به دلیل تعویض شتاب دهنده آرایه (یا کنترلر) با داشتن اندازه حافظه کش مختلف ، بصورت خودکار بروزرسانی شده است.
عمل: ACU (Array Configuration Utility) را اجرا کنید تا نسبت پیش فرض حافظه پنهان / تغییر مکان حافظه پنهان را تغییر دهید.
1727 خطای پیام
پیغام خطا:

1727-Slot X Drive Array – New Logical Drive(s) Attachment Detected…

…If more than 32 logical drives, this message will be followed by: ?Auto-configuration failed: Too many logical drives.?

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: کنترل کننده یک آرایه اضافی از درایوها را کشف کرده است که هنگام خاموش شدن برق به هم وصل شده اند. اطلاعات پیکربندی درایو منطقی به روز شده است تا درایوهای منطقی جدید اضافه شود. حداکثر تعداد درایوهای منطقی پشتیبانی شده 32 است. درایوهای منطقی اضافی به پیکربندی اضافه نمی شوند.
عمل: هیچ عملی لازم نیست
پیام خطا 1729
پیغام خطا:

1729-Slot 1 Drive Array – Performance Optimization Scan In Progress…

…RAID 4/5/ADG performance may be higher after completion.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: درایو برابری RAID 4/5 / ADG در مرحله اولیه قرار می گیرد. عملکرد کنترلر پس از تنظیم اولیه داده های برابری توسط ARM بهبود می یابد (یک فرایند خودکار که در قسمت پشتی روی کنترلر اجرا می شود).
عمل: هیچ عملی لازم نیست
پیام خطا 1732
پیغام خطا:

1732-Slot z Drive Array – Array Accelerator Battery Pack Missing…

…Array Accelerator Posted-Write Cache is permanently disabled. Array Accelerator will be reenabled when additional battery packs are installed.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: بسته های باتری کنترلر Array از کنترلر جدا می شوند یا شکست خورده اند.
عمل: باتری را بررسی کنید تا مطمئن شوید اتصال امن است. اگر این شرایط ادامه داشته باشد ، یک بسته باتری جایگزین را نصب کنید.
1733 خطای پیام
پیغام خطا:

1733-Slot z Drive Array – Storage Enclosure Firmware Upgrade ProblemDetected…

…Port x box y: Enclosure firmware upgrade needed – run Flash Components.Port x box y: Unable to read firmware version of one or more components

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: یک نسخه سیستم عامل محصور نادرست نصب شده است یا به یک نسخه سیستم عامل محوطه مورد نیاز است.
عمل: ·         سیستم عامل محفظه و سیستم عامل کنترلر را به روز کنید.·         اگر شرط ادامه یابد ، سپس اجزای محفظه را تعویض کنید.

برای اطلاعات بیشتر ، به راهنمای رفع عیب یابی HP-BladeSystem c-Class Enclosure در وب سایت HPESC مراجعه کنید.

برای دسترسی به راهنمای عیب یابی HP-BladeSystem c-Class Enclosure اینجا را کلیک کنید .

1735 خطای پیام
پیغام خطا:

1735-Slot z Drive Array – Unsupported Redundant Cabling ConfigurationDetected…

…Multiple paths to the same enclosure/drives are not supported by this Smart Array firmware version. Access to all drives has been disabled until redundant SAS cable(s) are detached, or firmware is updated to a version that supports dual-domain.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: پیکربندی کابل کشی بدون پشتیبان برای نسخه سیستم عامل Smart Array نصب شده است.
عمل: کابل های اضافی SAS را جدا کنید و سپس سیستم عامل Smart Array را به نسخه صحیح به روز کنید.
پیام خطا 1736
پیغام خطا: 1736-HP Trusted Platform Module Error
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: یک ماژول قابل اعتماد Platform (TPM) نصب شده است ، اما سیستم ROM قادر به برقراری ارتباط با TPM نیست.
عمل: از یک ارائه دهنده خدمات مجاز HP استفاده کنید و یک هیئت مدیره سیستم جدید و TPM بخواهید. هنگام نصب یا تعویض TPM ، دستورالعمل های زیر را رعایت کنید:·         TPM نصب شده را حذف نکنید. پس از نصب ، TPM به یک قسمت دائمی از سیستم سیستم تبدیل می شود.

·         هنگام نصب یا جایگزینی سخت افزار ، ارائه دهندگان خدمات HP نمی توانند TPM یا فناوری رمزگذاری را فعال کنند. به دلایل امنیتی ، فقط مشتری می تواند این ویژگی ها را فعال کند.

·         هنگام بازگشت یک برد سیستم برای تعویض سرویس ، TPM را از صفحه سیستم جدا نکنید. در صورت درخواست ، HP سرویس TPM سیستم بورد سیستم یدکی را در اختیار شما قرار می دهد.

·         هرگونه تلاش برای حذف TPM نصب شده از صفحه سیستم ، ناخن امنیتی TPM را خراب یا خراب می کند. پس از قرار گرفتن ناخن شکسته یا گسسته در TPM نصب شده ، مدیران باید سیستم را به خطر بیاندازند و اقدامات لازم را برای اطمینان از یکپارچگی داده های سیستم انجام دهند.

·         هنگام استفاده از BitLocker؟ همیشه کلید بازیابی / رمز عبور خود را حفظ کنید. کلید بازیابی / رمز عبور برای ورود به حالت بازیابی پس از BitLocker مورد نیاز است؟ یک سازش احتمالی از یکپارچگی سیستم را تشخیص می دهد.

HP مسئول دسترسی به اطلاعات مسدود شده ناشی از استفاده نادرست TPM نیست. برای دستورالعمل های عملیاتی ، به اسناد ویژگی رمزگذاری فناوری ارائه شده توسط سیستم عامل مراجعه کنید.

پیام خطا 1737
پیغام خطا:

1737-Slot z Drive Array – Redundant Cabling Configuration has excess Device Paths…

…Redundant I/O paths to some devices attached to the controller are exceeding per device limit by firmware. These excess paths are ignored.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: پیکربندی کابل کشی کاهنده ، مسیرهای نادرست I / O را از آنچه سیستم عامل اجازه می دهد ایجاد کرده است.
عمل: سیستم عامل را به نسخه صحیح به روز کنید. پیکربندی کابل کشی اضافی را تأیید کنید.
پیام خطا 1738
پیغام خطا:

1738-Slot z Drive Array – Storage Enclosure Redundant Cabling Problem Detected…

Check storage box I/O module and cable to restore redundant paths to the following disk drive(s):

Select ?F1? to post this message on reboot if problem persists.

Select ?F2? to disable this message on reboot if problem persists with logical drive(s) corresponding to these disk drives.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: مشکلی در مورد کابل کشی اضافی محوطه انبار وجود دارد. یک مسیر واحد برای درایوهایی که قبلاً بطور موقت متصل شده بودند ، پیدا شد.
عمل: جعبه ذخیره سازی ماژول I / O و کابل را برای بازگرداندن مسیرهای اضافی به درایوها بررسی کنید ، سپس یکی از موارد زیر را انجام دهید:·         اگر کابل ها / مسیرهای زائد به طور هدفمند حذف نشده بودند ، F1 را فشار دهید تا این پیام بر روی راه اندازی مجدد نمایش داده شود تا مشکل برطرف شود. درایوها باید از طریق مسیر باقیمانده قابل دسترسی باشند.

·         اگر مسیرهای اضافی به طور هدفمند حذف شدند ، F2 را فشار دهید تا این پیام در همه راه اندازی مجدد بعدی غیرفعال شود.

پیام خطا 1739
پیغام خطا:

1739-Slot z Drive Array – Redundant Cabling Configuration is not asrecommended…

…Refer to product user guide.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: پیکربندی کابل کشی نادرست
عمل: برای اطلاعات در مورد نحوه کابل کشی دستگاه به روشی پشتیبانی شده برای پشتیبانی از مسیر اضافی دو دامنه ، به راهنمای کاربر محصول مراجعه کنید.
1742 خطای پیام
پیغام خطا:

1742-Slot z Drive Array – Previously Ejected Drive(s) Detected…

Select ?F1? to continue ignoring these physical drives.

Select ?F2? to add these physical & logical drive(s) to this controller.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: سیستم تشخیص می دهد که درایوها هنوز در زمان POST وجود دارند و کاربر آشکارا درخواست کرده است که آنها را از اطلاعات پیکربندی کنترلرها خارج کند.
عمل: یکی از موارد زیر را انجام دهید:·         اگر درایوهای بعدی بعداً حذف شدند ، F1 را فشار دهید تا به نادیده گرفتن درایوهای فیزیکی ادامه دهید.

·         برای لغو درخواست حذف و اضافه کردن این درایوهای فیزیکی و منطقی به کنترلر ، F2 را فشار دهید.

1743 خطای پیام
پیغام خطا:

1743-Slot z Drive Array – Logical Drive Erase Operation in Progress…

…Drives being erased are temporarily offline.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: درایوهای پاک شده آفلاین هستند.یکی از موارد زیر را انجام دهید:

·         صبر کنید تا مراحل پاک کردن قبل از استفاده از درایو منطقی تکمیل شود.

·         فرایند پاک کردن را با استفاده از ACU (Array Configuration Utility) قطع کنید.

عمل:
پیام خطا 1744
پیغام خطا:

1744-Slot z Drive Array – Drive Erase Operation Running or Queued…

…The following disk drive(s) will be blank upon completion: (followed by a list of drives)

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: عملیات پاک کردن درایو قبلاً توسط کاربر آغاز شده بود و در حال انجام یا برنامه ریزی برای همه درایوهای موجود در لیست است.
عمل: هیچ عملی لازم نیست.
1745 خطای پیام
پیغام خطا:

1745-Slot z Drive Array – Drive Erase Operation Completed…

…The following disk drive(s) have been erased and will remain offline until hot-replaced or re-enabled by the Array Configuration Utility:(followed by a list of drives)

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: عملیات پاک کردن درایو با موفقیت انجام شد و درایوها در حالت آفلاین نگهداری می شوند تا مطمئن شوند که درایوها تا زمان فعال شدن مجدد توسط کاربر خالی باقی می مانند.
عمل: هر درایو را در لیست جایگزین کنید یا هر درایو را در لیست با استفاده از یکی از روش های زیر دوباره فعال کنید:·         از ابزار Array Configuration (همه نوع درایو) استفاده کنید.

·         حذف و نصب مجدد پلاگین داغ را انجام دهید (فقط هارد دیسک های داغ).

پیام خطا 1746
پیغام خطا:

1746-Slot z Drive Array – Unsupported Storage Connection Detected…

…SAS connection via expander is not supported on this controller model. Access to all storage has been disabled. Upgrade controller or detach the expander based storage connections.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: نسخه کنترلر یا سیستم عامل از محفظه درایو متصل پشتیبانی نمی کند.
عمل: کنترلر را به روزرسانی کرده یا اتصالات ذخیره سازی مبتنی بر Expander را جدا کنید.
1747 خطای پیام
پیغام خطا:

1747-Slot z Drive Array – Unsupported Array Configuration Detected…

…Followed by one of many possible reasons, including the following:

·         درایوهای منطقی تر پیکربندی شده اند از زمانی که این کنترلر می تواند هنگام جدا شدن ماژول حافظه پشتیبانی کند.

·         یک یا چند درایو منطقی در موقعیت هایی پیکربندی شده اند که هنگام جدا کردن ماژول حافظه ، این کنترل کننده از آنها پشتیبانی نمی کند.

·         یک یا چند درایو منطقی برای سطح (های) تحمل خطای RAID پیکربندی شده اند که هنگام جدا شدن ماژول حافظه پشتیبانی نمی شوند.

·         اطلاعات پیکربندی نشان می دهد که یک یا چند هارد دیسک در خلیج های درایو قرار دارد که هنگام جدا شدن ماژول حافظه ، غیرقابل دسترسی هستند.

·         عملیات گسترش ظرفیت در حال تعلیق است اما نمی تواند ادامه یابد زیرا حافظه Array Accelerator جدا شده است.

·         عملکردهای پاک کردن Drive در حال تعلیق هستند ، اما نمی توانند به اتمام برسند زیرا ماژول حافظه Array Accelerator جدا شده است.

·         همه درایوهای منطقی غیرفعال شده اند. برای جلوگیری از از بین رفتن داده ، درایوها را دوباره به کنترلر اصلی یا کنترلر ارتقا یافته وصل کنید. برای دور ریختن همه داده ها و ایجاد پیکربندی جدید ، برنامه Array Configuration Utility را اجرا کنید.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: یکی از موارد زیر رخ داده است:·         ماژول حافظه Array Accelerator حذف شد یا ناقص است.

·         درایوها به یک کنترلر منتقل شدند که فاقد ماژول حافظه Array Accelerator است.

عمل: ماژول حافظه Array Accelerator را به این کنترلر وصل کنید یا درایوها را به کنترلر اصلی برگردانید. اگر عملیات گسترش ظرفیت در حال تعلیق است ، مطمئن شوید که ماژول اصلی Array Accelerator وصل شده است.
پیام خطا 1748
پیغام خطا:

1748-Slot X Drive Array – Unsupported Array Accelerator Battery Attached…

…Please install battery pack(s) with the correct part number.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: بسته باتری فعلی در این ماژول حافظه نهان Array Accelerator پشتیبانی نمی شود.
عمل: فقط بسته های باتری پشتیبانی شده را با شماره درست درست نصب کنید.
1753 خطای پیام
پیغام خطا: 1753-Slot Z Drive Array – Array Controller Maximum Operating TemperatureExceeded During Previous Power Up
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: Array Controller در حال گرم شدن بیش از حد است.
عمل: اطمینان حاصل کنید که سیستم خنک کننده کافی و جریان هوا کافی در کنترلر موجود است.
1754 خطای شماره 1
پیغام خطا: 1754-Slot X Drive Array – RAID ADG configured but ADG is not supported on this controller model.
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: RAID ADG پیکربندی شده توسط ADG در این مدل کنترلر پشتیبانی نمی شود.
عمل: کنترلر را با مدلی که RAID ADG را پشتیبانی می کند جایگزین کنید.
1754 خطای شماره شماره 2
پیغام خطا:

1754-Slot z Drive Array – One or more RAID levels are configured…

…but are not supported due to controller model or an inactive/missing license key. Please re-attach drives to original controller or enter license key.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: مدل کنترلر از پیکربندی موجود در درایوها پشتیبانی نمی کند و یا کلید مجوز غیرفعال یا مفقود است.
عمل: درایوهای مجدد را به کنترلر اصلی وصل کنید یا یک کلید مجوز معتبر وارد کنید.
1757 خطای پیام
پیغام خطا:

1757-Slot z Array Accelerator module Incompatible with this controller…

…Please replace Array Accelerator module.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: شتاب دهنده حافظه نهان فعلی کنترل آری پشتیبانی نمی شود.
عمل: ماژول Array Accelerator را با مدل صحیح برای این کنترلر جایگزین کنید. اگر این اتفاق پس از به روزرسانی به یک ماژول بزرگتر رخ داد ، پیش از اتصال ماژول جدید ، سیستم عامل کنترلر را به روز کنید.
پیام خطا 1762
پیغام خطا: 1762-Slot X Drive Array – Controller Firmware Upgrade Needed
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: نسخه های مختلف سیستم عامل روی کنترلر پایه و کنترل کننده ماژول توسعه اجرا می شوند.
عمل: سیستم عامل را در کنترلر پایه SA6400 و کنترل کننده ماژول بسط SA6400 به همان نسخه ارتقا دهید.
پیام خطا 1763
پیغام خطا: 1763-Array Accelerator Daughtercard is Detached; Please Reattach
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: ماژول شتاب دهنده آرایه سست ، گمشده یا معیوب است.
عمل: 1.     ماژول شتاب دهنده آرایه تحقیق.2.     اگر مشکل همچنان ادامه داشت ، ماژول شتاب دهنده آرایه را جایگزین کنید.
1764 خطای پیام
پیغام خطا:

1764-Slot X Drive Array – Capacity Expansion Process is Temporarily Disabled…(followed by one of the following):

…Expansion will resume when Array Accelerator has been reattached.

…Expansion will resume when Array Accelerator has been replaced.

…Expansion will resume when Array Accelerator RAM allocation is successful.

…Expansion will resume when Array Accelerator battery reaches full charge.

…Expansion will resume when automatic data recovery has been completed.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: روند گسترش ظرفیت به طور موقت غیرفعال شده است.
عمل: برای از سرگیری روند گسترش ظرفیت ، عملی را که روی صفحه نمایش داده می شود ، دنبال کنید.
پیام خطا 1768
پیغام خطا: 1768-Slot X Drive Array – Resuming Logical Drive Expansion Process
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: در حالی که یک عملیات انبساط منطقی انجام شد ، قدرت از بین رفت. تنظیم مجدد کنترلر یا چرخه نیرو در حالی که گسترش آرایه در حال انجام است رخ می دهد.
عمل: هیچ عملی لازم نیست
پیام خطا 1769
پیغام خطا:

1769-Slot X Drive Array – Drive(s) Disabled Due to Failure During CapacityExpansion…

…Select F1 to continue with logical drives disabled.

…Select F2 to accept data loss and to re-enable logical drives.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: در حین گسترش آرایه داده ها از بین رفت. بنابراین ، درایوها به طور موقت غیر فعال شده اند. گسترش ظرفیت به دلیل:·         شتاب دهنده آرایه یا هارد دیسک خراب یا حذف شد. داده های پیشرفت توسعه از بین رفت.

·         داده های پیشرفت توسعه از شتاب دهنده آرایه قابل خواندن نیست.

·         به دلیل خطاهای غیرقابل بازیابی درایو ، توسعه سقط شده است.

·         به دلیل خطاهای شتاب دهنده آرایه ، انبساط سقط شده است.

عمل: ·         کلید F2 را فشار دهید تا تلفات داده را بپذیرید و درایوهای منطقی را دوباره فعال کنید.·         بازیابی اطلاعات از نسخه پشتیبان تهیه کنید.

·         در صورت لزوم ، شتابدهنده درایو یا آرایه را جایگزین کنید.

پیام خطا 1770
پیغام خطا:

1770-Slot X Drive Array – SCSI Drive Firmware Update Recommended – …

..Please upgrade firmware on the following drive(s) using ROM Flash Components, Model XYZ (minimum version = ####)

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: به روزرسانی سیستم عامل را درایو کنید.
عمل: درایوهای نشان داده شده سیستم عامل را اجرا می کنند که شناخته شده است باعث ایجاد مشکلات متناوب می شود. همه درایوهای جدیدترین نسخه سیستم عامل را به روز کنید.برای دسترسی به صفحه بارگیری مرکز پشتیبانی کسب و کار برای دیسک های سخت و گزینه های ذخیره سازی اینجا را کلیک کنید .
پیام خطا 1774
پیغام خطا: 1774-Slot X Drive Array – Obsolete Data Found in Array Accelerator
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: در حالی که داده ها در حافظه اصلی کنترلر بودند از درایوها روی یک کنترلر دیگر استفاده شده و به کنترلر اصلی وصل می شد. داده های موجود در شتاب دهنده آرایه قدیمی تر از داده هایی است که در درایوهای موجود است و به طور خودکار دور انداخته می شود.
عمل: بررسی سیستم پرونده برای تعیین اینکه آیا هر گونه داده از بین رفته است یا خیر.
1775 خطای شماره شماره 1
پیغام خطا:

1775-Slot X Drive Array – ProLiant Storage System Not Responding SCSI Port Y:

…Check storage system power switch and cables. Turn the system power off while checking the ProLiant power and cable connections, then turn the system power back on to retry.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: مشکل سیستم ذخیره سازی شناسایی شد. به نظر می رسد یک محفظه SCSI به اتوبوس مشخص شده SCSI متصل شده است ، اما هیچ درایو یا پردازنده پشتیبان SCSI در این اتوبوس شناسایی نشده است.
عمل: 1.     سرور را خاموش کنید.2.     سوئیچ قدرت خارجی ProLiant را بررسی کنید. درایوهای خارجی باید قبل از اینکه سیستم اصلی باشد ، تمام نیرو شود.

3.     اطمینان حاصل کنید که کابل ها به درستی و ایمن وصل شده اند.

4.     دستگاه ذخیره سازی را به آخرین نسخه سیستم عامل به روز کنید.

5.     اگر مشکل همچنان ادامه داشت ، کابل ، صفحه بورد یا کنترلر هوشمند Array را جایگزین کنید.

1775 خطای شماره 2
پیغام خطا:

1775-Slot X Drive Array – ProLiant Storage System Not Responding SCSI Port Y:

…Turn system and storage box power OFF and check cables. Drives in this box and connections beyond it will not be available until the cables are attached correctly.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: مشکل سیستم ذخیره سازی شناسایی شد. به نظر می رسد یک محفظه SCSI به اتوبوس مشخص شده SCSI متصل شده است ، اما هیچ درایو یا پردازنده پشتیبان SCSI در این اتوبوس شناسایی نشده است.
عمل: 1.     سیستم سرور و جعبه ذخیره سازی را خاموش کنید.2.     اطمینان حاصل کنید که کابل ها به درستی و ایمن وصل شده اند.

برای اطلاعات مربوط به پیکربندی کابل ، به اسناد محفظه ذخیره سازی مراجعه کنید.

پیام خطای شماره 1776
پیغام خطا: 1776-Slot X Drive Array – SCSI Bus Termination Error…Internal and external drives cannot both be attached to the same SCSI port. SCSI port Y: Check cables
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: اتصالات خارجی و داخلی درگاه های مشخص شده SCSI به درایوها متصل می شوند. اتوبوس نشان داده شده SCSI تا زمانی که این مشکل برطرف نشود غیرفعال است.
عمل: اتوبوس SCSI به درستی خاتمه نمی یابد وقتی درایوهای داخلی و خارجی به طور همزمان به همان اتوبوس SCSI متصل می شوند. موارد زیر را انجام دهید:1.     سرور را خاموش کنید.

2.     اطمینان حاصل کنید که کابل های SCSI صحیح برای درایوهای داخلی و خارجی استفاده می شود و به درستی خاتمه یافته است.

توجه: در برخی از مدل های سرورهای ProLiant ، کنترلر داخلی / یکپارچه SCSI از هارد درایو داخلی و خارجی در همان اتوبوس SCSI پشتیبانی نمی کند. برای پیکربندی ذخیره سازی پشتیبانی شده و اطلاعات کابل کشی ، به اسناد سرور مراجعه کنید.

3.     مطمئن شوید کابل های درگاه مشخص به درستی و ایمن وصل شده اند.

4.     پیکربندی مجدد درایوها به درگاه های مختلف SCSI.

پیام خطای شماره 1776
پیغام خطا:

1776-Slot X Drive Array – Shared SAS Port Connection Conflict Detected – Ports 1I, 1E: Storage connections detected on both shared internal and external ports

…Controller selects internal port until connection is removed from one of the ports.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: کابل کشی نادرست به درایوهای سخت وصل شده است.
عمل: برای اطلاعات پیکربندی کابل ، به مستندات کنترلر مراجعه کنید.
1776 خطای شماره شماره 3
پیغام خطا: 1776-Drive Array Reports Improper SCSI Port 1 Cabling
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: ·         صفحه فعال سازنده آرایه یکپارچه نشد.·         صفحه I / O ، صفحه فن پشت صفحه یا درایو هواپیما درایو انجام نشد.
عمل: 1.     صفحه فعال کننده آرایه یکپارچه را جایگزین کنید.2.     گزینه Smart Array یکپارچه را به آخرین نسخه سیستم عامل به روز کنید.

3.     راه اندازی مجدد سرور پس از تعویض هر مورد:

a.      صفحه فن فنر

b.     صفحه باند رانندگی

c.      بورد سیستم I / O

احتیاط: فقط تکنسین های مجاز که توسط HP آموزش دیده اند باید سعی کنند I / Oboard را از بین ببرند. اگر فکر می کنید هیئت مدیره I / O نیاز به تعویض دارد ، با HP پشتیبانی فنی قبل از اقدام تماس بگیرید.

پیام خطا 1777
پیغام خطا:

1777-Slot X Drive Array – ProLiant Drive Storage Enclosure Problem Detected…(followed by one or more of the following):

SCSI Port Y: Cooling Fan Malfunction Detected

SCSI Port Y: Overheated Condition Detected

SCSI Port Y: Side-Panel must be Closed to Prevent Overheating

SCSI Port Y: Redundant Power Supply Malfunction Detected

SCSI Port Y: Wide SCSI Transfer Failed

SCSI Port Y: Interrupt Signal Inoperative

SCSI Port y: Unsupported ProLiant Storage System Detected

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: آستانه محیط در محفظه درایو نقض شد.
عمل: ·         با قرار دادن یک دست روی فن ، عملکرد فن خنک کننده را بررسی کنید.·         اطمینان حاصل کنید که فن خنک کننده پلنوم داخلی در سرورهای برج یا سیستمهای ذخیره سازی عملیاتی است.

·         اگر فن کار نمی کند ، برای رفع انسداد و بررسی تمام اتصالات داخلی.

·         در صورت حذف پانل سمت واحد را جایگزین کنید.

·         LED ها را بررسی کنید. اگر چراغ برق ProLiant Storage System به جای رنگ سبز ، کهربا باشد ، این نشانگر عدم موفقیت منبع تغذیه است.

·         اگر پیام برای بررسی کابل های SCSI نشان می دهد:

1.     کابل کشی در برابر نمودارها را در راهنمای کاربر HP Smart Array Controller مقایسه کنید.

2.     اگر مسیریابی صحیح است ، کابل ها را در پورت مشخص شده جایگزین کنید تا پیام خطای POST از بین برود.

پیام خطا 1778
پیغام خطا: 1778-Drive Array Resuming Automatic Data Recovery Process
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: تنظیم مجدد کنترلر یا چرخه نیرو در حالی که بازیابی خودکار داده ها در حال انجام است رخ داده است.
عمل: هیچ عملی لازم نیست
پیام خطا 1779
پیغام خطا:

1779-Slot X Drive Array – Replacement drive(s) detected OR previously faileddrive(s) now operational:…

…Port Y: SCSI ID Z:Restore data from backup if replacement drive X has been installed.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: درایوهای بیشتر شکست خورده است (یا جایگزین شده اند) از حد مجاز به تحمل خطا. امکان بازسازی آرایه وجود ندارد. اگر درایوها تعویض نشده اند ، این پیام نشانگر خرابی متناوب درایو است.
عمل: مطمئن باشید که این سیستم همیشه به صورت صحیح بالا و پایین کار می کند:·         هنگام روشن کردن سیستم ، کلیه سیستمهای ذخیره سازی خارجی باید قبل از سرور (یا همزمان با همان سرور) روشن شوند.

·         هنگام خاموش کردن سیستم ، سرور قبل از خاموش کردن سیستم های ذخیره سازی خارجی باید خاموش شود.

پیام خطا 1783
پیغام خطا: 1783-Slot X Drive Array Controller Failure
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: Array Controller شکست خورده است. اگر این پیام پس از اجرای گزینه های ROMPaq نمایش داده شود ، ممکن است هنگام تلاش برای چشمک زدن به ROM مشکلاتی رخ داده باشد.
عمل: 1.     ماژول شتاب دهنده آرایه را تحقیق کنید.2.     کنترلر را در شکاف PCI تحقیق کنید.

3.     کنترلر را به آخرین نسخه سیستم عامل به روز کنید.

4.     اگر مشکل همچنان ادامه داشت ، کنترلر را جایگزین کنید.

پیام خطا 1784
پیغام خطا:

1784-Slot X Drive Array Drive Failure. The Following SCSI Drive(s) Should Be Replaced:

SCSI Port Y: SCSI ID Z

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: کابل های درایو معیوب یا SCSI شناسایی شدند.
عمل: 1.     مطمئن شوید که همه کابلها به درستی و ایمن وصل شده اند.2.     مطمئن شوید که تمام درایوها به طور کامل نشسته اند.

3.     کابل های معیوب ، درایو X یا هر دو را جایگزین کنید.

پیام خطا 1785
پیغام خطا:

1785-Slot X Drive Array Not Configured…(followed by one of the following):

…(1) Run Array Configuration Utility

…(2) No drives detected

…(3) Drive positions appear to have changed ? Run Drive Array Advanced Diagnostics if previous positions are unknown. Then turn system power OFF and move drives to their original positions.

…(4) Configuration information indicates drive positions beyond the capability of this controller. This may be due to drive movement from a controller that supports more drives than the current controller.

…(5) Configuration information indicates drives were configured on a controller with a newer firmware version.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: پیکربندی آرایه درایو شناسایی نشده است.
عمل: ·         اجرای ACU (برنامه تنظیمات Array)·         سیستم را پایین بیاورید و اتصالات کابل SCSI را بررسی کنید تا مطمئن شوید که درایوها به درستی وصل شده اند.

·         اگر موقعیت های قبلی ناشناس هستند ، ADU (Array Diagnostic Utility) را اجرا کنید.

·         سپس ، سیستم theysstem را خاموش کرده و درایوها را به موقعیت اصلی خود منتقل کنید.

·         برای جلوگیری از از بین رفتن اطلاعات ، سیستم عامل کنترلر را به همان نسخه یا بعدی در کنترلر اصلی به روز کنید.

پیام خطای شماره 1786
پیغام خطا: 1786-Disk 0 Software RAID Failure, Booting Disk 1
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: Audible Beeps: NonePossible Cause: سیستم عامل پارتیشن قابل راه اندازی RAID 1 را در دیسک 0 به عنوان بد یا هارد دیسک ناموفق کرده است.
عمل: سیستم سعی دارد از Disk بوت شود. یكی از اقدامات زیر را انجام دهد:·         در صورت وجود درایو اصلی را جایگزین کنید و داده ها را از درایو ثانویه مجددا آینه کنید.

·         درایو منطقی را تعمیر کنید. به مستندات سیستم عامل مراجعه کنید.

پیام خطای شماره 1786
پیغام خطا:

1786-Slot 1 Drive Array Recovery Needed…

…The following SCSI drive(s) need Automatic Data Recovery: SCSI Port Y: SCSI ID Z

Select F1 to continue with recovery of data to drive.

Select F2 to continue without recovery of data to drive.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: هنوز یک درایو خراب یا جایگزینی بازسازی نشده است.
عمل: یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:·         برای ادامه بازیابی داده ها در درایو ، کلید F1 را فشار دهید. در صورت تعویض درایو خراب یا در صورت کار دوباره بدون خطا ، داده ها به صورت خودکار درایو X بازیابی می شوند.

·         برای ادامه بدون بازیابی اطلاعات در درایو ، کلید F2 را فشار دهید. درایو شکست خورده بازسازی نخواهد شد و سیستم در حالت خراب از حالت بازیابی اطلاعات موقت عملکرد خود را ادامه خواهد داد

·         درایو خراب را جایگزین کنید و کلید F1 را برای بازسازی آرایه فشار دهید. اگر بازسازی درایو موفقیت آمیز نباشد یا قطع شود زیرا سیستم قبل از اتمام بازگرداندن درایو دوباره راه اندازی می شود ، نسخه دیگری از پیام خطای POST 1786 نمایش داده می شود. در پیام 1786 بعدی در مورد بوت شدن به اطلاعات مراجعه کنید.

پیام خطا 1787
پیغام خطا: 1787-Drive Array Operating in Interim Recovery Mode……Physical drive replacement needed: Drive X
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: هارد دیسک X خراب است یا کابل شل یا نقص است. پس از راه اندازی مجدد سیستم ، این پیام خاطرنشان می کند که درایو X معیوب است و از تحمل خطا استفاده می شود.
عمل: 1.     مطمئن شوید که همه کابلها به درستی و ایمن وصل شده اند.2.     کابل های معیوب را آزمایش و جایگزین کنید.

3.     درایو X را جایگزین کنید (بسته به سطح تحمل خطا ، در صورت عدم موفقیت درایو دیگر ممکن است تمام داده ها از بین بروند).

پیام خطا 1788
پیغام خطا:

1788-Slot X Drive Array Reports Incorrect Drive Replacement… (followed by one of the following):

…The following SCSI drive(s) should have been replaced: SCSI Port Y: SCSI ID Z.

…The following SCSI drive(s) were incorrectly replaced: SCSI Port y: SCSI ID z.

Select F1 to continue ? drive array will remain disabled.

Select F2 to reset configuration ? all data will be lost.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: ·         درایوهای تعویض ممکن است در خلیج های اشتباه درایو نصب شده باشند.·         اتصال کابل برق بد به درایو ، نویز روی کابل داده یا کابل SCSI معیوب وجود دارد.
عمل: ·         اگر درایوهای جایگزین در خلیج های اشتباه نصب شده اند ، درایوهای را به درستی نصب کنید و نشان دهید:کلید F1 را فشار دهید تا سرور با استفاده از آرایه درایو غیرفعال شود.

کلید F2 را فشار دهید تا از درایوهای به صورت تنظیم شده استفاده کنید و تمام داده های موجود در آنها را از دست دهید.

·         در صورت وجود اتصال کابل برق بد:

آ. اتصال را تعمیر کنید و کلید F2 را فشار دهید

ب اگر مشکل همچنان ادامه داشت ، ADU (Array Diagnostic Utility) را برطرف کنید.

·         مطمئن باشید کابل به درستی مسیریابی شده است. برای اطلاعات کابل کشی ، به راهنمای کاربر سرور یا راهنمای نگهداری و خدمات سرور مراجعه کنید.

پیام خطا 1789
پیغام خطا:

1789-Slot X Drive Array SCSI Drive(s) Not Responding…

…Check cables or replace the following SCSI drives: SCSI Port Y: SCSI ID Z

Select F1 to continue ? drive array will remain disabled.

Select F2 to failed drives that are not responding ? Interim Recovery Mode will be enabled if configured for fault tolerance.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: درایوهایی که هنگام آخرین بار استفاده از سیستم کار می کردند ، اکنون از دست رفته یا در حال راه اندازی نیستند. مشکل احتمالی درایو یا کابل شل SCSI وجود دارد.
عمل: 1.     سیستم را پایین بیاورید.2.     مطمئن شوید که همه کابلها به درستی وصل شده اند.

3.     مطمئن شوید که تمام درایوها به طور کامل نشسته اند.

4.     در صورت خاموش بودن سیستم ، هر محفظه SCSI خارجی چرخه نیرو را می چرخاند.

5.     سرور را روشن کنید تا ببینید مشکل هنوز وجود دارد یا خیر.

6.     در صورت پیکربندی برای کار با تحمل خطا و سطح RAID می تواند خرابی تمام درایوهای نشان داده شده را حفظ کند:

a.      کلید F2 را فشار دهید تا درایوهایی که جواب نمی دهند را خراب کنید

b.     درایوهای خراب را جایگزین کنید.

7.     کلید F1 را فشار دهید تا سیستم با تمام درایوهای منطقی روی کنترلر غیرفعال شود.

توجه: مطمئن باشید که این سیستم همیشه به صورت صحیح بالا و پایین می باشد.

·         هنگام روشن کردن سیستم ، کلیه سیستمهای ذخیره سازی خارجی باید قبل از سرور تغذیه شوند.

·         هنگام خاموش کردن سیستم ، سرور قبل از سیستم های ذخیره سازی خارجی باید خاموش شود.

پیام خطا 1792
پیغام خطا:

1792-Drive Array Reports Valid Data Found in Array Accelerator…

…Data will automatically be written to drive array.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: بوق های شنیدنی: علت NonePossible:در حالی که داده ها در حافظه شتاب دهنده آرایه بودند ، برق قطع شد. پس از آن در طی چند روز برق بازیابی شد و اطلاعات موجود در شتاب دهنده آرایه به آرایه درایو پاشیده شد.
عمل: هیچ عملی لازم نیست هیچ داده ای گم نشده است. خاموش کردن سیستم منظم را برای جلوگیری از قرار دادن داده ها در شتاب دهنده آرایه انجام دهید.
پیام خطای 1793
پیغام خطا: 1793-Drive Array – Array Accelerator Battery Depleted – Data Lost. (Error message1794 also displays.)
بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: در حالی که داده ها در حافظه شتاب دهنده آرایه بودند ، برق قطع شد یا باتری های شتاب دهنده آرایه ناموفق بودند. داده در شتاب دهنده آرایه گم شده است.
عمل: 1.     صحت اطلاعات ذخیره شده در درایو را تأیید کنید. برق در مدت زمان کافی برای ذخیره اطلاعات بازیابی نشد.2.     خاموش کردن سیستم منظم را برای جلوگیری از قرار دادن داده ها در شتاب دهنده آرایه انجام دهید.
پیام خطا 1794
پیغام خطا:

1794-Drive Array – Array Accelerator Battery Charge Low…

…Array Accelerator is temporarily disabled.Array Accelerator will be re-enabled when battery reaches full charge.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: شارژ باتری زیر 75 درصد است. ارسال شده غیرفعال است.
عمل: اگر باتری ها در مدت زمان 36 ساعت شارژ نشوند ، صفحه شتاب دهنده آرایه را تعویض کنید.
پیام خطا 1795
پیغام خطا:

1795-Drive Array – Array Accelerator Configuration Error…

…Data does not correspond to this drive array. Array Accelerator is temporarily disabled.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: در حالی که داده ها در حافظه شتاب دهنده آرایه هستند ، برق قطع شد یا داده های ذخیره شده در شتاب دهنده آرایه با این آرایه درایو مطابقت ندارند.
عمل: شتاب دهنده آرایه را با آرایه درست درایو مطابقت دهید ، یا ACU (Array Configuration Utility) را اجرا کنید تا داده ها در شتاب دهنده آرایه پاک شود.
پیام خطا 1796
پیغام خطا:

1796-Drive Array – Array Accelerator Not Responding…

…Array Accelerator is temporarily disabled.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: شتاب دهنده آرایه معیوب است یا از بین رفته است. بسته به مدل کنترلر آرایه ، ممکن است حافظه کش غیرفعال باشد یا تا زمانی که این مشکل اصلاح نشود ، ممکن است غیر فعال باشد.
عمل: 1.     در صورت شل بودن اتصال ، از برد شتاب دهنده آرایه تحقیق کنید.2.     اگر مشکل همچنان ادامه داشت ، هیئت مدیره برد شتاب دهنده را تعویض کنید.
پیام خطا 1797
پیغام خطا:

1797-Drive Array – Array Accelerator Read Error Occurred…

…Data in Array Accelerator has been lost.Array Accelerator is disabled.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: صدای بوق شنیدنی: علت NonePossible: خطای برابری سخت هنگام خواندن داده ها از حافظه ارسال شده می نویسد.
عمل: تابلوی برد شتاب دهنده آرایه را جایگزین کنید.
پیام خطا 1798
پیغام خطا:

1798-Drive Array – Array Accelerator Self-Test Error Occurred…

…Array Accelerator is disabled.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: شتاب دهنده آرایه خودآزمایی نکرد. بسته به مدل کنترلر آرایه ، ممکن است حافظه پنهان غیرفعال باشد یا تا زمانی که این مشکل اصلاح نشود ، ممکن است کنترل نباشد.
عمل: تابلوی برد شتاب دهنده آرایه را جایگزین کنید.
پیام خطا 1799
پیغام خطا:

1799-Drive Array – Drive(s) Disabled Due to Array Accelerator Data Loss…

…Select ?F1? to continue with logical drives disabled.

…Select ?F2? to accept data loss and to re-enable logical drives.

بوق های شنیدنی: هیچ یک
دلیل احتمالی: یک یا چند درایو منطقی به دلیل از بین رفتن داده ها در حافظه ارسال شده می نویسند.
عمل: ·         برای ادامه فعال بودن درایوهای منطقی ، کلید F1 را فشار دهید.·         کلید F2 را فشار دهید تا تلفات داده ها را بپذیرید و درایوهای منطقی را دوباره فعال کنید. پس از فشردن کلید F2 ، یکپارچگی سیستم فایل را بررسی کرده و داده های گمشده را از نسخه پشتیبان تهیه کنید.