نکات کاربردی در مورد چگونگی دستکاری شماره در روتر سیسکو

در این مقاله قصد داریم تا به شرح نکات کاربردی در مورد نحوه دستکاری شماره در روتر سیسکو بپردازیم . با ما همراه باشید .

آشنایی با نحوه دستکاری شماره در روتر سیسکو :

به طور کلی در بسیاری از پروژه‌های مختلف ممکن است با مسئله‌ای مواجه شوید که برای پیاده‌سازی سناریو خود مجبور شوید شماره گرفته شده را دستکاری نمایید . این دستکاری می‌تواند شامل اضافه یا کم کردن مقادیری به شماره گرفته شده باشد تا تماس به درستی به مقصد مورد نظر ارسال شود .

برای دستکاری شماره در روتر سیسکو راه‌های گوناگونی وجود دارد که در ادامه مقاله به بررسی نحوه تنظیم و راه‌اندازی آن‌ها خواهیم پرداخت .

دستکاری شماره به کمک Prefix :

به کمک این دستور می‌توانید مقادیری را به قبل از شماره گرفته شده اضافه کنید . برای درک این موضوع به مثال ذیل توجه کنید :

فرض کنید در Dial Peer زیر می‌خواهید به هر دلیلی ، عدد ۰۲۱ را به ابتدای شماره گرفته شده اضافه نمایید . در این صورت  :

Router# conf t
Router(config)# dial-peer voice 1000 POTS
Router(config-dial-peer)# destination-pattern 9T
Router(config-dial-peer)# prefix 021
Router(config-dial-peer)# port 0/0/1

دستکاری شماره به کمک Forward-digits :

به کمک این دستور می‌توانید تعداد رقمی که باید از سمت راست شماره گرفته شده ، ارسال شود را تعیین کنید . برای درک بهتر این موضوع به مثال ذیل توجه کنید :

فرض کنید به دلایلی می‌خواهید تنها سه رقم سمت راست شماره گرفته شده Forward شود . در این حالت :

Router# conf t
Router(config)# dial-peer voice 1000 POTS
Router(config-dial-peer)# destination-pattern .T
Router(config-dial-peer)# forward-digits 3
Router(config-dial-peer)# port 0/0/1

دستکاری شماره به کمک ‌ Digit-strip‌ یا No Digit-strip‌  :

همانطور که می دانید به صورت پیشفرض روتر اعداد مشخص در Destination Pattern نوشته شده در Dial Peer را حذف می‌کند . به کمک دستور No Digit-strip می‌توانید این قابلیت را غیر فعال کنید .

برای درک بهتر به مثال ذیل توجه کنید :

فرض کنید شما می‌خواهید برای ارسال تماس به سمت مرکز تلفن سمت راست یک Pots Dial Peer بنویسید  :

نحوه دستکاری شماره در روتر سیسکو

Router# conf t
Router(config)# dial-peer voice 2000 VOIP
Router(config-dial-peer)# destination-pattern 2…
Router(config-dial-peer)# no digit-strip
Router(config-dial-peer)# port 1/0:23

همانطور که گفته شد ، در صورتی که در Dial Peer فوق کامند No Digit-strip را نزنیم روتر عدد ۲ نوشته شده در Destination Pattern را از ابتدای شماره گرفته شده حذف می‌کند .

دستکاری شماره به کمک ‌ Num-exp  :

به کمک این دستور هر شماره‌ای که با مقدار وارد شده در این کامند Match شود ، به مقدار تعیین شده در این کامند تغییر خواهد کرد . برای درک بهتر به مثال ذیل توجه کنید :

فرض کنید دارید:

Router# num-exp 4… 5…

در این حالت هر زمان شماره ای ۴ رقمی که با ۴ شروع شود گرفته شود ، رقم اول به ۵ تغییر می‌کند . مثلا اگر ۴۵۶۷ را بگیریم ، به عدد عدد ۵۵۶۷ تبدیل خواهد شد .

نکته : همانطور که مشاهده می‌کنید ، این کامند در حالت Enable روتر وارد می‌شود .

دستکاری شماره به کمک ‌Voice Translation-profile :

در روتر سیسکو می‌توانید عمل دستکاری شماره‌ها را به کمک Voice Translation-profile نیز انجام دهید . Voice Translation-profile به شما این امکان را می‌دهند تا با انعطاف‌پذیری بالا ، شماره‌های گرفته شده را توسط قوانین و شرایط مختلف تغییر دهید .