ارتقا قابلیت ترجمه آنی نرم افزار اسکایپ پشتیبانی VOIP

ارتقا قابلیت ترجمه آنی نرم افزار اسکایپ پشتیبانی VOIP

ارتقا یافتن قابلیت ترجمه آنی نرم افزار اسکایپ در تماس بین اکانتهای اسکایپ باعث شد تا ماس اسکایپ به تلفن ثابت و شماره موبایل نیز کاربردی شود.

برای استفاده از سرویس نام برده باید در ابتدا به ثبت نام در سرویس Insider مایکروسافت بپردازید همچنین برای استفاده از این نرم افزار باید نسخه بتای آن را نصب کنید و در اخر نیز باید برای نرم افزار اسکایپ خود اعتباز خریداری کنید.بعد از انجام مراحل گفته شده و بالا امدن نرم افزار بر روی صفحه شمارنده و سپس بر روی کلید ترجمه کلیک کنید.بعد از برقراری تماس  در ابتدا در مورد ذخیره سخنان رد و بدل شده برای ترجمه به شما اطلاع داده شده و سپس با تاخیر کوتاهی (برای ترجمه مکالمه)گفتگو صورت خواهد گرفت مترجهم آن ینرم افزار اسکایپ قادر به ترجمه زبان چینی ، انگلیسی ، اسپانیایی، فرانسه، آلمانی، ایتالیایی، عربی ، پرتغالی و روسی  می باشد و علت  وجود خطا در ترجمه سرویس، فناوری یادگیری آن می باشد.