رفع خطای Usb Device Not Recognized پشتیبانی VOIP

رفع خطای Usb Device Not Recognized پشتیبانی VOIP

ارور مربوط به Usb Device Not Recognized زمانی در سیستم شما خود را نشان خواهد داد که یکی از پورت‏هایی که به ‏تازگی استفاده شده، بصورت کامل توسط کامپیوتر و سیستم عامل شناخته نشده باشد و امکان ناقص کار کردن آن وجود داشته باشد.

قدم اول برای رفع این مشکل اطمینان از سالم بودن دستگاهی بوده که قصد داریم با سیستم ارتباط دهید.قدم دوم reboot  کردن MotherBoard  می باشد چرا که این عمل باعث می شود تا Micro-Processor، درایوهای لازم  از نو اجرا شده و پورت‏های USB مجدداً شروع بکار کنند.برای reboot کردن MotherBoard خود شما باید کامپیوتر را خاموش کنید در صورتی که از  Desktop PC استفاده می کنید باید آن را ار برق جدا کنید و در صورتی که دارای Laptop  می باشید باید آن را از برق جدا کرده و باتری Laptop خود را نیز درآورده و دوباره آن را وصل کنید.در اخر سیستم را دوباره روشن کنید تا ارور به وجود آمده حل شود.