ترفندی برای تماس مستقیم با شخصی با خط دایورت شده پشتیبانی VOIP

مطمئنا همه شما با قابلیتی به نام Divert  آشنایی دارید و می دانیدزمانی که از قابلیت دایورت کردن استفاده می کنید و خط خود را بر روی شماره ی دیگری دایورت می کنید در واقع تمام تماسهای خود را به این خط انتقال خواهید داد. بنابراین با استفاده از این قابلیت برقراری ارتباط مستقیم با شما ممکن نخواهد بود. استفاده از این قابلیت مانی که خواهان ارتباط به هیچ کس نیستید مفید می باشد.

در این مقاله قصد داریم تا شما را با ترفندی آشنا کنیم که در صورت دایورت کردن خط شما بتوانید به طور مستقیم با خطی که دایورت شده است تماس حاصل فرمایید با ما همراه باشید:

برای این کار شما باید ابتدا به دایورت کردن شماره خود به شماره ی شخصی که قصد دارید تماس بگیریدبپردازید.

در مرحله بعد باید از خط خود به خط خود تماس حاصل فرمایید.

حال برای شما مثالی می زنیم تا بهتر متوجه این موضوع شوید.

فرص کنید که شما دارای شماره ی 09120000000 بوده و می خواهید با شخصی که دارای شماره 09209202385 (که خطش را دایورت کرده )تماس حاصل فرمایید . برای اینکه بتوانید به طور مستقیم با این شخص ارتباط برقرار کنید بایدابتدا شماره خود را بر روی شماره این شخص دایورنت کنید.سپس بوسله گوش خود با خط خود که همان 09120000000 می باشد تمای بگیرید. با انجام اینکار می توانید به صورت مستقیم بااین شخص ارتباط برقرار کنید.

بعد از برقراری تماس یادتان باشد که خط خود را ار دایورت درآورید.